18 dead after train flips in Taiwan

0
2262

At least 18 people have died after an express train derailed and flipped over on a popular coastal tourist route in Taiwan on Sunday.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng sau khi một chuyến tàu tốc hành bị trật đường ray và lật ngược trên một tuyến du lịch ven biển nổi tiếng ở Đài Loan vào ngày Chủ nhật vừa qua.

Images from the site showed the Puyuma Express train completely derailed and lying zig-zagged across the track in northeastern Yilan county.

Hình ảnh từ các trang web cho thấy tàu Puyuma Express hoàn toàn trật bánh và nằm zig-zag trên đường ở quận Yilan ở phía đông bắc đất nước.

All of the train’s eight carriages had derailed and five had flipped onto their side near Xinma station, the railways administration said, adding that 366 people were on board the service en route to the southern city of Taitung.

Tất cả tám toa xe lửa đều bị trật bánh và năm toa bị lật sang bên cạnh ga Xinma, ban quản lý đường sắt cho biết thêm đã có 366 người trên tuyến đi trên chuyến tàu tới thành phố Đài Đông ở phía nam.

The emergency response centre said 168 people were injured in the accident, which happened at 4:50 pm local time.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp cho biết 168 người bị thương trong vụ tai nạn xảy ra lúc 4:50 chiều giờ địa phương.

“There are four carriages that were overturned at 90 degrees and the worst casualties were in those carriages,” Jason Lu, head of the Taiwan Railways Administration told reporters.

“Có bốn toa xe bị lật ngược 90 độ và số thương vong lớn nhất là trong những toa xe đó”, Jason Lu, người đứng đầu Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan nói với các phóng viên.

“The exact cause of the accident is pending investigation,” he added.

“Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được chờ điều tra“, ông nói thêm.

Taiwan’s central emergency response centre had late Sunday revised down to 18 the previous official death toll of 22, without immediately clarifying why.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Đài Loan vào tối muộn ngày chủ nhật đã sửa số con số thiệt hại về người chính thức từ 22 xuống còn 18, mà không lập tức giải thích tại sao.

Authorities have not confirmed if any passengers remain trapped alive inside the train.

Các nhà chức trách đã không xác nhận liệu có bất kỳ hành khách nào vẫn còn bị mắc kẹt trong tàu.

Cranes were brought in to lift the carriages from the tracks one by one overnight in a search for any remaining passengers.

Cần cẩu đã được đưa tới để nâng từng toa xe khỏi đường ray trong đêm để tìm kiếm bất kỳ hành khách nào còn lại.

Chang Yi-long, 62, told AFP that he had “heard a loud bang” at the time of the accident while he was working at a construction site nearby.

Ông Chang Yi-dài, 62 tuổi, nói với AFP rằng ông đã “nghe thấy tiếng nổ lớn” tại thời điểm xảy ra tai nạn trong khi đang làm việc tại một công trường xây dựng gần đó.

When he arrived at the scene he saw local residents helping passengers escape the wreckage.

Khi ông đến hiện trường, ông thấy cư dân địa phương đang giúp hành khách thoát khỏi đống đổ nát.

Video footage broadcast on local Taiwan television showed passengers smashing a window from inside and kicking it through to escape.

Hình ảnh video phát sóng trên truyền hình Đài Loan địa phương cho thấy hành khách đang đập mạnh vào một cửa sổ từ bên trong và đạp qua cửa sổ để thoát hiểm.

“I smashed the safety glass and crawled out and I helped to pull a young man out. There was a person sitting behind me. I’m not sure she survived,” a passenger told reporters.

“Tôi đập vỡ kính an toàn và bò ra và tôi đã giúp kéo một nam thanh niên ra. Có một người ngồi phía sau tôi. Tôi không chắc cô ấy có sống sót không,” một hành khách nói với các phóng viên.

‘Major tragedy’

‘Thảm kịch lớn’

One passenger told Apple Daily Taiwan that the train had put on its “emergency brake” twice on the journey and that the electricity supply had been patchy.

Một hành khách nói với Apple Daily Đài Loan rằng chiếc xe lửa đã “phanh khẩn cấp” hai lần trên hành trình và việc cấp điện chắp vá [trên tàu].

Hong Kong’s broadcaster RTHK reported another passenger saying the train had been preparing to accelerate before overturning and had been shaking intensely, adding that some passengers were asleep at the time of the accident.

Kênh truyền hình Hồng Kông, RTHK, đã dẫn lời một hành khách khác nói rằng đoàn tàu đang chuẩn bị tăng tốc trước khi bị lật và đã rung lắc dữ dội, thêm vào đó một số hành khách đang ngủ vào thời điểm xảy ra tai nạn.

President Tsai Ing-wen described the accident as a “major tragedy” in a tweet Sunday evening.

Thủ tướng Thái Anh Văn đã mô tả vụ tai nạn như một “thảm kịch lớn” vào tối chủ nhật.

“My thoughts are with all the victims and their families,” she added.

“Tôi nghĩ tới các nạn nhân và gia đình họ,” bà nói thêm.

The crash was the worst rail accident in Taiwan since 1991, when 30 passengers were killed and 112 injured after two trains collided in Miaoli.

Đây là tai nạn đường sắt tồi tệ nhất tại Đài Loan kể từ năm 1991, khi 30 hành khách thiệt mạng và 112 người khác bị thương sau khi hai đoàn tàu va chạm nhau ở Miaoli.

Thirty were also killed in 1981 after a truck collided with a passenger train at a level crossing and sent coaches over a bridge in Hsinchu.

Ba mươi người khác cũng đã thiệt mang vào năm 1981 sau khi một chiếc xe tải va chạm với một chuyến tàu chở khách ở đường ngang làm các toa tàu rơi qua một cây cầu ở Hsinchu.

The worst crash in recent years was in 2003 when 17 died and 156 were injured after a train on the Alishan mountain railway plunged into a chasm at the side of the track.

Vụ tai nạn tồi tệ nhất trong những năm gần đây là vào năm 2003 khi 17 người thiệt mạng và 156 người bị thương sau khi một chuyến tàu trên tuyến đường sắt núi Alishan rơi xuống một vực thẳm ở bên đường ray.

Source: https://e.vnexpress.net/news/world/18-dead-after-train-flips-in-taiwan-3827322.html

WORD BANK:

derail /ˌdiːˈreɪl/ (v): trật đường ray

flip over /flɪp/ (v): lật ngược

casualty /ˈkæʒ.ju.əl.ti/ [C2] (n): thương vong

pending /ˈpen.dɪŋ/ (adj): trong tình trạng phải chờ

investigation /ɪnˌves.tɪˈɡeɪ.ʃən/ [B2] (n): điều tra

toll /təʊl/ [C2] (n): hiệt hại

clarify /ˈklær.ɪ.faɪ/ [C1] (v): giải thích, làm rõ

wreckage /ˈrek.ɪdʒ/ [C2] (n): đống đổ nát

footage /ˈfʊt.ɪdʒ/ (n): hình ảnh

smash /smæʃ/ [B2] (v): đập vỡ, đập mạnh

patchy /ˈpætʃ.i/ (adj): chắp vá

accelerate /əkˈsel.ə.reɪt/ [C2] (v): tăng tốc

intense /ɪnˈtens/ [C1] (adj): dữ dội

collide /kəˈlaɪd/ (v): va chạm

plunge into /plʌndʒ/ [C2] (v): rơi xuống

chasm /ˈkæz.əm/ (n): vực thẳm

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/sf3fhsM

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead