Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateVienna is the world's most liveable city

Vienna is the world’s most liveable city

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Vienna ranks as the world’s most livable city according to an annual survey by The Economist Intelligence Unit. This is the first time a European city has topped the rankings.

 

The Austrian capital knocked Melbourne, Australia from the top spot, ending a record seven consecutive years at the head of the survey, which includes 140 cities from around the globe.

 

Vienna’s ratings, particularly in the stability category, was enough to overtake Melbourne. The two cities are now separated by 0.7 of a percentage point, with Vienna scoring a near-perfect 99.1 out of 100 and Melbourne scoring 98.4.

 

In 9th place, Denmark’s capital Copenhagen was the only other European city to rank in the top-10, while two other Australian cities feature in top-ranked places: Sydney (5th) and Adelaide (10th).

 

The rest of the top-10 cities are split between Japan (Osaka in 3rd place and Tokyo in 7th), and Canada (Calgary in 4th, and Vancouver 6th and Toronto tied with Tokyo in 7th). Two European cities, Helsinki, Finland and Hamburg, Germany fell out of the top-10 ranks from last year.

 

The Economist survey is broken down into five categories which have different weights depending on importance:

 

Stability: Mức độ ổn đinh

Healthcare: Chăm sóc sức khỏe

Culture & Environment: Môi trường văn hóa

Education: Giáo dục

Infrastructure: Cơ sở vật chất

Some of the lowest murder rates in the world last year were recorded in Austria and Japan. The murder rate in Austria was 0.61 per 100,000 people in 2017, and in Japan, it was 0.72 per 100,000 people. This compares with a murder rate of 3 per 100,000 people in New Delhi, India in 2016 and an estimated homicide rate of 104 per 100,000 people in Caracas, Venezuela.

 

The survey also ranks the world’s least livable cities. War-torn Syria saw its capital of Damascus rank last on the list as the country’s bloody civil war continues to drag on. Other cities in the bottom ten include Algiers, Algeria (132nd), Tripoli, Libya (134th), Port Moresby, Papua New Guinea (136th) and Dhaka, Bangladesh (139th).

 

Global business metropolises did not fare particularly well in the survey. New York (57th), London (48th) and Paris (19th) all benefit from a wealth of recreational activities but also suffer from higher levels of crime, congestion and public transport problems that score against the city’s living standards.

 

Source: http://www.euronews.com/2018/08/14/vienna-is-the-world-s-most-liveable-city

WORD BANK:

liveable /ˈlɪv.ə.bəl/ (hoặc livable): đáng sống

knock /nɑːk/ (v):  đánh bật

consecutive /kənˈsek.jə.t̬ɪv/ [C2] (adj): liên tục

overtake /ˌoʊ.vɚˈteɪk/ (v): vượt mặt

feature [B2] /ˈfiː.tʃɚ/ (v) : nổi bật

the rest of (quant): phần còn lại

split (v): chia tách

fall out: rơi ra

break down (v): phân chia, phân tách

weight /weɪt/ (v): mức độ

murder rates = homicide rate: tỉ lệ giết người

record /rɪˈkɔːrd/ (v): ghi nhận

war-torn /ˈwɔːr.tɔːrn/ (adj): bị chiến tranh tàn phá

civil war /ˌsɪv.əl ˈwɔːr/ (n): nội chiến

continues to drag on (v): tiếp tục kéo dài

metropolis /məˈtrɒp.əl.ɪs/ (n): siêu đô thị

fare particularly well (v): có một vị trí đặc biệt tốt

benefit from (v): có lợi thế từ cái gì

wealth /welθ/ [B2] (n): sự giàu có

recreational activity /ˌrek.riˈeɪ.ʃən əl ækˈtɪv.ə.ti/ (n): hoạt động giải trí

living standard / ˈlɪv.ɪŋ stæn.dɚd/ (n): tiêu chuẩn sống

[/bg_collapse]

 


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular