Amazon warehouse workers lose bonuses, stock awards for raises

0
1713

Amazon.com Inc. is eliminating monthly bonuses and stock awards for warehouse workers and other hourly employees after the company pledged this week to raise pay to at least $15 an hour.

Amazon.com Inc đang tiến hành loại bỏ các khoản thưởng hàng tháng và phần thưởng bằng cổ phiếu cho các công nhân làm bộ phận kho (của công ty này) và những người lao động theo giờ khác sau khi công ty này cam kết sẽ tăng lương lên ít nhất 15 USD một giờ cho người lao động vào tuần này.

Warehouse workers for the e-commerce giant in the U.S. were eligible in the past for monthly bonuses that could total hundreds of dollars per month as well as stock awards, said two people familiar with Amazon’s pay policies. The company informed those employees Wednesday that it’s eliminating both of those compensation categories to help pay for the raises, the people said.

Những công nhân làm việc trong hệ thống kho của gã khổng lồ Mỹ [trong lĩnh vực] thương mại điện tử trước kia được hưởng các khoản thưởng hàng tháng lên tới hàng trăm USD mỗi tháng cũng như các phần thưởng bằng cổ phiếu, nhận định được đưa ra bởi 2 cá nhân quen thuộc với các chính sách chi trả của Amazon. Theo như các nhân viên này, Amazon  này đã thông báo tới toàn thể nhân viên vào hôm thứ 4 rằng họ sẽ loại bỏ cả khoản phụ trợ để tăng lương.

Amazon received plaudits when it announced Monday that the company would raise its minimum pay. The pay increase warded off criticism from politicians and activists, and put the company in a good position to recruit temporary workers for the important holiday shopping season.

Amazon đã nhận được sự tán dương khi công ty này tuyên bố vào thứ 2 rằng sẽ tăng khoảng chi trả tối thiểu (cho nhân công). Việc tăng lương giúp tránh được chỉ trích từ chính trị gia và các nhà hoạt động chính trị, đồng thời cũng đặt công ty này vào vị trí phù hợp để tuyển dụng lao động tạm thời cho mùa mua sắm quan trọng vào dịp lễ hội.

Even after the elimination of bonuses and stock awards, hourly operations and customer-service workers will see their total compensation increase, the company said in a statement.

Amazon nhận định trong một tuyên bố rằng, thậm chí kể cả khi loại bỏ các khoản tiền thưởng và thưởng bằng cổ phiếu, các công nhân làm ở các mảng khai thác theo giờ và dịch vụ khách hàng cũng sẽ thấy tổng phụ cấp của họ tăng lên.

“In addition, because it’s no longer incentive-based, the compensation will be more immediate and predictable,” Amazon said.

Amazon nhận định rằng, “Ngoài ra, bởi vì đây không còn là việc khuyến khích (nhân viên), khoản trợ cấp thêm này sẽ có thường xuyên hơncó thể dự đoán trước

Workers whose pay was already above $15 per hour will get hourly raises of $1, according to two people familiar with the matter who asked not to be identified discussing the company’s compensation practices. Some long-time workers expressed frustration that their raises are small compared with newly hired workers who will see hourly pay bumps of as much as 40 percent.

Những công nhân được trả trên 15USD mỗi giờ làm việc sẽ có khoản tăng thêm $1 cho mỗi giờ, theo như 2 người đề nghị được không tiết lộ danh tính khi thảo luận về chính sách trợ cấp trên. Một vài công nhân lâu năm cho thấy sự thất vọng về việc khoản tăng của họ nhỏ hơn so với những công nhân mới được thuê mà mức lương mỗi giờ) tăng tới gần 40%.

A higher hourly wage that new workers immediately receive is a better recruiting tool in a tight labor market than stock options that take years to materialize, especially in the warehousing industry that sees high turnover, said David DeBoskey, an accounting professor at San Diego State University. Amazon said it will hire 100,000 seasonal workers for the holiday crush this year, and temporary workers don’t get stock.

Chính sách nâng lương theo giờ mà các công nhân mới làm việc được hưởng ngay lập tức sẽ là một công cụ tuyển dụng tốt hơn trong một thị trường lao động chặt chẽ so với việc sử dụng phần thưởng cổ phiếu mà mất nhiều năm mới trở thành giá trị vật chất, đặc biệt ngành công nghiệp kho hàng lại đang chứng kiến doanh số cao, theo David Deboskey, một giáo sư ngành tài chính của trường Đại Học bang San Diego. Amazon phát biểu rằng công ty này sẽ thuê 100000 nhân viên thời vụ cho mùa lễ tình yêu vào năm nay, và những nhân viên thời vụ này sẽ không nhận được khoản thưởng bằng cổ phiếu

“In a tight labor market, when you’re the leader paying $15 an hour, that’s a big advantage,” DeBoskey said. “They probably realized people weren’t applying for warehouse jobs for the stock options.”

“Trong một thị trường lao động chặt chẽ, khi bạn là người đi đâu trong việc chi trả 15USD mỗi giờ, đó là một lợi thế lớn,” theo Deboskey. “Người lao động sẽ nhận ra rằng họ không phải ứng tuyển vào làm những công việc liên quan đến kho hàng để nhận cổ phiếu”

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-03/amazon-eliminating-bonuses-stock-awards-to-help-pay-for-raises

WORD BANK

eliminate /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (n): loại bỏ

bonus /ˈbəʊ.nəs/ [B2] (n): thưởng

warehouse /ˈweə.haʊs/ [C2] (n): nhà kho

eligible/ˈel.ɪ.dʒə.bəl/ [C1] (adj): có tư cách, được nhận

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ /[C1] (n): khoản phụ trợ

plaudit /ˈplɔː.dɪt/ (n): sự tán dương

announce /əˈnaʊns/ [B1] (v): tuyên bố (một cách chính thức)

ward off (v): tránh khỏi

criticism /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ [B2] (n): sự chỉ trích

recruit /rɪˈkruːt/ [C1] (v): tuyển dụng

temporary/ˈtem.pər.ər.i/ [B1] (adj): tạm thời

politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/ [B1] (n): nhà hoạt động

activist /ˈæk.tɪ.vɪst/ (n): nhà hoạt động chính trị

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): khuyến khích

immediate /ɪˈmiː.di.ət/ [B2] (adj): ngay lập tức

predictable /prɪˈdɪk.tə.bəl/ [B2] (adj): biết trước được

express /ɪkˈspres/ [B2] (v): biểu lộ

 frustration /frʌsˈtreɪ.ʃən/ [B2] (n): không hài lòng

materialize /məˈtɪə.ri.ə.laɪz/ (v): cụ thể hóa, vật chất hóa

recruiting /rɪˈkruːtɪŋ/ (n): tuyển dụng

seasonal /ˈsiː.zən.əl/ [B2] (adj): thuộc về / theo thời vụ

turnover /ˈtɜːnˌəʊ.vər/ [C1] (n): doanh số

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [C2] (n): gã khổng lồ

pledge /pledʒ/ (v): cam kết

TẢI FILD PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/RGQMFPI


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead