Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateAn unusual beef noodle soup topping: fried sausages

An unusual beef noodle soup topping: fried sausages

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

What makes Nguyen Thi Minh’s beef noodle soup different is the topping that nobody else thought of: fried sausages.

 

Thanks to her specialty sausages, Minh’s Saigon shop sells about 300 bowls of soup per day.

 

This popular bun bo Hue (Hue-style beef noodle soup) shop on Phan Xich Long, one of Ho Chi Minh City’s most popular dining streets, draws customers from all around.

 

However, passersby who don’t know about 55-year-old Minh’s unique dish are often surprised by the large fried sausages stacked high on a tray atop the eatery’s display case.

 

Whenever a bowl of soup is ordered, Minh grabs one of the sausages and cuts it into smaller pieces with a pair of scissors.

 

Minh prepares her beef noodle soup. – Cô Minh chuẩn bị món bún bò

Minh says that ever since her family opened the little restaurant in 1984, fried sausage has been its specialty. After Minh’s sister passed down the recipe, it hasn’t changed in close to 40 years. Minh and her sisters take turns selling the noodles, one in the morning and one in the evening. The shop’s five tables are typically full both morning and night.

 

Even though Minh has moved the restaurant a number of times, her customers have followed her all around thanks to the fried sausages.

 

Minh makes the sausages on her lunch break every two days. In each session she produces about 30 kilograms of sausages by stuffing ground meat marinated with lemongrass, garlic and spices into pork intestines. She boils the sausages before deep-frying them golden brown.

 

She can typically sell over 10 kilograms of sausages per day. The sausages are mainly a topping for Minh’s noodle soup, but she also sells them a la carte or to go for VND50,000 ($2.11) per 100 grams.

 

Fried sausages on display in front of the eatery. – Lòng chiên bày trước quán ăn.

The broth is created from beef bones that have been cooked with pineapple and lemongrass, just like many other beef noodle soups in Saigon. Thick vermicelli noodles from Hue are used in this dish. Morning glory, banana blossom, herbs, and raw bean sprouts are served alongside every bowl.

 

A regular bowl with fried sausages costs VND50,000 ($2.10), while the “special” bowl with extra toppings costs VND70,000 ($2.95).

 

Minh’s sausages cut into thick slices. – Món lòng rán của cô Minh được cắt thành lát dày.

Cam Tuyet, a local resident, has frequented Minh’s restaurant for the past two years. She often visits the eatery a couple times a week to purchase the noodles for her family’s breakfast.

 

Sausages are frequently served with porridge, so she initially found eating it with bun bo Hue strange.

 

But then she found that eating the sausages with bun bo Hue had its own interesting flavor. The 34-year-old diner praised Minh’s beef shank and said “the sausages also taste really good.”

 

Every day, Minh is open from 6 a.m. until 1 p.m., and then again from 3 p.m. until 11 p.m. The eatery does not have enough parking spaces when it gets crowded, so diners have to watch their own vehicles.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/food/an-unusual-beef-noodle-soup-topping-fried-sausages-4573972.html

WORD BANK:

passerby /ˈpæs·ərˈbɑɪ/ (n): (những) người qua đường

atop /əˈtɒp/ (prep): ở trên (đầu một thứ gì đó)

specialty /ˈspeʃ.əl.ti/ (n): đặc sản

recipe /ˈres.ɪ.pi/ [B1] (n): công thức

marinate /ˈmær.ɪ.neɪt/ (v): ướp (gia vị)

display /dɪˈspleɪ/ [B1] (v): bày

broth /brɒθ/ (n): nước (ở đây là nước bún bò)

vermicelli /ˌvɜː.mɪˈtʃel.i/ (n): sợi (bún)

purchase /ˈpɜː.tʃəs/ [B2] (v): mua

initially /ɪˈnɪʃ.əl.i/ [B2] (adv): ban đầu

eatery /ˈiː.tər.i/ (n): quán ăn

diner /ˈdaɪ.nər/ (n): thực khách

stack /stæk/ (v): chất đống

pass down (v): truyền lại

lemongrass /ˈlem.ənˌɡræs/ (n): sả

intestine /ɪnˈtes.tɪn/ (n): lòng

à la carte /ˌɑː lə ˈkɑːrt/ (adj/adv): ăn một món ăn riêng, không kèm các món khác

morning glory /ˌmɔːr.nɪŋ ˈɡlɔːr.i/ (n): rau muống

bean sprout /ˈbiːn ˌspraʊt/ (n): giá đỗ

frequent /friːˈkwent/ (v): thường xuyên lui tới đâu đó

porridge /ˈpɔːr.ɪdʒ/ (n): cháo

shank /ʃæŋk/ (n): bắp


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular