Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedAnother step towards returning people to Earth’s satellite

Another step towards returning people to Earth’s satellite

[Reading level: C1 – Advanced]

The next ten months will see a new race to the Moon played out on Earth, as three groups vie to construct a successor to the Lunar Excursion Module (LEM) which took the astronauts of the Apollo project there half a century ago.

 

The contestants, announced by NASA on April 30th, are SpaceX, run by Elon Musk, a high-profile billionaire, and two consortia. One is led by Blue Origin, run by Jeff Bezos, similarly profiled to Mr Musk and laden with even more billions, and the other by a not-at-all-high-profile outfit called Dynetics, a subsidiary of Leidos, an American technology firm.

 

The LEM’s landings were hit-and-run affairs. The longest spent three days on the lunar regolith. The LEM itself had a descent stage, with four spindly legs, that also acted as a platform for the ascent stage, which took its crew of two back to the mother ship.

 

This time around the plan is for larger crews and longer stays. The candidates are thus bigger than the LEM. The most LEM-like in concept, though, is Blue Origin’s. It has separate descent and ascent stages. But it has two of the latter – one to low lunar orbit, the other thence to a rendezvous with the craft that will take the astronauts home. It would be carried to the Moon either by Blue Origin’s proposed New Glenn launch rocket, or on Vulcan, a launcher planned by a consortium, the United Launch Alliance, of Lockheed Martin and Boeing.

 

SpaceX and Dynetics each have designs that land and take off intact. But they differ in how they will get to the Moon. Dynetics’ will launch on Vulcan. SpaceX’s lander is a version of its proposed Starship design that will do so on the firm’s planned Super Heavy rocket.

 

Conspicuous by its absence from the list is Boeing. Its offer of a LEM-like system of descent and ascent stages did not make the cut. The others have until next February to firm up their designs.

 

Source: https://www.economist.com/science-and-technology/2020/05/07/another-step-towards-returning-people-to-earths-satellite?fbclid=IwAR1_gW3llk__en19tSoIzEsGjoYld_D8BK61URHezOJuGD3WNKOyICf_mtY

WORD BANK:

play out (v): xảy ra, diễn ra

vie /vaɪ/ (v): cạnh tranh

excursion /ɪkˈskɜː.ʃən/ (n): thám hiểm

contestant /kənˈtes.tənt/ [C1] (n): ứng cử viên

high-profile /ˌhaɪˈprəʊ.faɪl/ [C2] (adj): nổi tiếng

consortium /kənˈsɔː.ti.əm/ (n): tập đoàn

laden with sth /ˈleɪ.dən/ (adj): chất đầy cái gì

outfit /ˈaʊt.fɪt/ (n): tập đoàn, công ty

subsidiary /səbˈsɪd.i.ə.ri/ (n): công ty con

descent /dɪˈsent/ (n): sự hạ độ cao

ascent /əˈsent/ (v): sự tăng độ cao

spindly /ˈspɪnd.li/ (adj): nhọn

concept /ˈkɒn.sept/ [B2] (n): ý tưởng

the latter /ˈlæt.ər/ [B2] (n): thứ được nhắc tới sau

lunar /ˈluː.nər/ (adj): thuộc về mặt trăng

orbit /ˈɔː.bɪt/ (n): quỹ đạo

rendezvous /ˈrɒn.deɪ.vuː/ (n): điểm hẹn

differ /ˈdɪf.ər/ [B2] (v): khác nhau

conspicuous /kənˈspɪk.ju.əs/ (adj): đáng chú ý, dễ thấy, nổi bật

make the cut (idiom): vượt qua được vòng loại

firm up /fɜːm/ (v): củng cố


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular