Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedAnt-man superpower or just an ant

Ant-man superpower or just an ant

[Reading level: C1 – Advanced]

Marvel’s latest tent-pole wonder Ant-man and the Wasp enters its first full box office weekend. With a strong box-office opening estimated at $87 million, the sequel’s likely to introduce newcomers to Paul Rudd’s superhero (and his super ally Wasp, played by Evangeline Lilly). Which – if you’re like me – has one wondering: what exactly are his powers? And who is the Wasp?

 

Unlike established comic book brands like the Man of Steel, or your friendly neighborhood Spider-Man, Ant-man’s powers are unfamiliar to a casual fan of vigilante superheroes. Let’s run through a few abilities both from Ant-man lore and entomology to see if you can tell the difference.

 

Size matters

Ant-man’s key power is to control his size through his super suit. By default, he shrinks to half an inch in height (12.7 mm). A household ant (Camponotus consobrinus) ranges from 0.2 to 0.6 inches in length. While female bullet ants can be up to 1.6 inches in length, we’re gonna call it even here that both Ant-man and ants can be ant sized.

 

Super strength 

A study out of Ohio State University from 2014 showed that ants necks can withstand pressures from 3,400 to 5,000 times their body weight. Scientists recorded this by placing ants in a centrifuge, running it until their necks stretched to the point of rupturing from their bodies. We don’t need to put Paul Rudd into a centrifuge. Both Mr. Rudd and Ant-man have average human strength.

 

Up, up, and away

Ant-man is not able to fly on his own. Ants, however, can. During their mating season, the common black garden ant (Lasius niger) will grow wings and take to the skies. Ant-man summons winged ants to fly him around.

 

Uses pheromones to communicate

Ant-man can communicate with ants, summoning them to squash his enemies. He does so, however, telepathically through his suit’s helmet. Ants, on the other hand, communicate through pheromones released from their scent glands. Ant’s pheromones can also play a role in mating, feeding, and calling ant brethren to arms.

 

A healer

Paul Rudd’s self-deprecating humor may be a balm to weary times, but he’s pale in comparison to matabele ants’ (Megaponera analis) healing powers. This species from sub-Saharan Africa bring their injured back to the colony to heal them. These teeny altruists heal their wounded by “licking” injuries as they gingerly hold injured limbs in place.

 

It’s electric!

While woodland ants (Formica rufa) can shoot formic acid to ward off predators, there are no known species of ant capable of shocking their adversaries with electricity. Scott Lang, Ant-man’s ego, uses his electrical engineering background to modify his suit to shoot electrifying bursts.

 

Atom ant!

At the time of this publication, no ant has been recorded existing at a quantum scale. Ant-man, however, is known to slip into the spaces between molecules.

 

Source: https://qz.com/1322869/ant-man-superpower-or-just-an-ant/

WORD BANK:

tent-pole (n): nghĩa đen – cái cột dùng để chống đỡ 1 cái lều / Nghĩa bóng: 1 bộ phim được kỳ vọng là sẽ thành công và nhờ đó hỗ trợ tài chính cho hãng phim – tạm dịch: bộ phim ăn khách

vigilante /ˌvɪdʒ.ɪˈlæn.ti/ (n): một thành viên của một nhóm công dân tự mình thực thi pháp luật trong cộng đồng của họ mà không có thẩm quyền pháp lý, thường là do các cơ quan pháp luật không đủ để đảm nhận vai trò đó.

lore /lɔːr/ (n): truyền thuyết

entomology /ˌen.təˈmɒl.ə.dʒi/ (n): côn trùng học

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): co lại

bullet ant (n): kiến thợ

centrifuge /ˈsen.trɪ.fjuːdʒ/ (n): máy ly tâm

summon /ˈsʌm.ən/ (v): triệu hồi

squash /skwɒʃ/ (v): đè bẹp

telepathy /təˈlep.ə.θi/ (n): thần giao cách cảm

scent gland (n): tuyến mùi hương

brethren /ˈbreð.rən/ (n): anh em, đồng bọn

self-deprecating /ˌselfˈdep.rə.keɪ.tɪŋ/ (adj – formal): khiêm tốn, tự làm cho thành tích của mình bớt quan trọng hơn

balm /bɑːm/ (n): tinh dầu

weary /ˈwɪə.ri/ [C2] (adj): mệt mỏi (sau khi làm việc nặng nhọc trong 1 thời gian dài)

teeny /ˈtiː.ni/ (adj): nhỏ bé

altruist /ˈæl.tru.ɪst/ (n): người theo chủ nghĩa vị tha

gingerly /ˈdʒɪn.dʒə.li/ (adv): một cách thận trọng

ward off sb/sth /ˈwɔrdˈɔf/ (v): ngăn chặn ai/cái gì làm hại mình

adversary /ˈæd.və.sər.i/ (n): kẻ địch

modify /ˈmɒd.ɪ.faɪ/ [C1] (v): chỉnh sửa

quantum /ˈkwɒn.təm/ (n): lượng tử

molecule /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ (n): phân tử


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular