Autistic boy is famous for taking photos of lifelike toy cars, attracting even Apple CEO

0
153

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Anthony Schmidt may only be 14 years old, but his passion for cars has been around for a long time. When he was 3 years old, he fell in love with miniature cars. When he was 6, he started taking his first car photos with his iPhone. Self-taught, he makes photos that look amazingly realistic.

 

“I love taking pictures of cars, I do it every day without getting bored,” said the teenager from Woodinville, Washington, USA.
“Tôi thích chụp ảnh ôtô và có thể làm việc đó hàng ngày mà không chán”, thiếu niên đến từ Woodinville, Washington, Mỹ cho biết.

After his mother shared a photo of Anthony’s 1953 Chevy 3100 miniature pickup that Anthony had taken to a neighborhood Facebook group, he quickly became an internet sensation, releasing his own calendar, books, exhibitions, and more private exhibition.

 

Anthony Schmidt and his Studebaker.

He now has nearly 550,000 followers on TikTok, which posts videos of how he creates magical photos for 2,600 miniature cars. A video summarizing how he took photos appeared in November 2021, attracting more than 1.8 million views on TikTok

 

Anthony Schmidt setting up a shot.

With the current tool is iPhone 13 Pro Max, most of the photos are created by the rich imagination of the teenager, with very little need to resort to editing tools.

 

Few people would have thought that Anthony was an autistic boy. But his mother, Ramona, wasn’t devastated by it. She has a different perspective: “Autism has given him an extraordinary artistic eye. My son’s image perception is far beyond standard tests. People with autism often think in pictures and are also very detailed people. That’s the boy’s advantage. Photography is good for Anthony’s growth.”

 

The life-size result.

“You have to be very aware of scale, detail and perspective,” said the eighth grader.

 

Anthony’s talent has attracted the attention of Tim Cook, the CEO of Apple. He even posted Anthony’s skills on Twitter in April 2022: “Since the age of 6, Anthony has clearly shown a passion for photography. Now, he shares life-long model car photos taken with his iPhone with fans around the world, his creativity is amazing!”.

 

Along with photography, Anthony also has another passion: Collecting antique cars. He wants to be a Jay Leno (millionaire, comedian, host Jay Leno’s Garage by CNBC – a popular series about Americans’ obsession with cars).

 

He’s not old enough to drive, but last year’s calendar sales helped him earn enough to buy a 1959 Studebaker Silver Hawk (priced at over $23,000). In addition, he also owns a vintage Ford given to him by a fan. Now, whenever he needs to take a picture, Ramona’s mother will take him away.

 

Anthony with the car a fan gifted to him when he was 12.

“At the age of 14, he already had two cars. Unfortunately, I have to find a bigger house. Because we’re going to need a big garage,” the boy’s mother mused with her “sweet grief”.

 

Source: https://vietnam.postsen.com/world/amp/38294

WORD BANK:

passion /ˈpæʃ.ən/ [B2] (n): niềm đam mê

realistic /ˌriː.əˈlɪs.tɪk/ [B2] (adj): chân thực

miniature /ˈmɪn.i.ə.tʃɚ/ [C2] (adj): thu nhỏ

sensation /senˈseɪ.ʃən/ [B2] (n): tâm điểm, sự náo động

release /rɪˈliːs/ [C1] (v): phát hành

exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ [B1] (n): triển lãm

summarize /ˈsʌm.ər.aɪz/ [C1] (v): tóm tắt

appear /əˈpɪər/ [B1] (v): xuất hiện

current /ˈkʌr.ənt/ [B2] (adj): hiện tại

imagination /ɪˌmædʒ.ɪˈneɪ.ʃən/ [B1] (n): trí tưởng tượng

autistic /ɔːˈtɪs.tɪk/ (adj): (thuộc) chứng tự kỷ

devastated  /ˈdev.ə.steɪ.tɪd/ [C1] (adj): suy sụp

perspective /pɚˈspek.tɪv/ [C1] (n): góc nhìn

extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ [B1] (adj): phi thường

artistic /ɑːrˈtɪs.tɪk/ [B2] (adj): nghệ thuật

perception /pəˈsep.ʃən/ [C2] (n): nhận thức

scale /skeɪl/ [B2] (n): tỷ lệ

perspective /pəˈspek.tɪv/ (n): phối cảnh

creativity /ˌkriː.eɪˈt̬ɪv.ə.t̬i/ [B2] (n): sức sáng tạo

antique /ænˈtiːk/ [B1] (adj): cổ

millionaire /ˌmɪl.jəˈneər/ (n): triệu phú

comedian /kəˈmiː.di.ən/ [B2] (n): diễn viên hài

obsession /əbˈseʃ.ən/ [B2] (n): nỗi ám ảnh

muse /mjuːz/ (v): trầm ngâm

grief /ɡriːf/ (n): nỗi buồn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here