Billionaires and royals are rushing to teach their kids Mandarin

0
1110

Learning a second language has been proven to offer a swath of cognitive, health, and educational benefits. It improves brain development, can protect against dementia, and help with attention span.

Học một ngôn ngữ thứ hai đã được chứng minh là mang lại một loạt các lợi ích về nhận thức, sức khỏe và giáo dục. Nó cải thiện sự phát triển của não, có thể bảo vệ bạn chống lại chứng mất trí nhớ và giúp kéo dài sự tập trung.

And Mandarin seems to be the hot language at the moment, with some high-profile wealthy families starting to push the language to their kids at a young age.

Và tiếng Trung (phổ thông) dường như là một ngoại ngữ hot tại thời điểm này, với một việc số gia đình giàu có và quyền thế bắt đầu bắt con cái họ học ngôn ngữ này ngay từ khi còn nhỏ.

Chinese is the language with the most native speakers in the world with about 1.2 billion. There are two main dialects that make up the Chinese language — Mandarin and Cantonese — and 1 billion of the total speak Mandarin. The sheer size alone means the language will continue to be important for business in the future.

Tiếng Trung là ngôn ngữ được nhiều người bản ngữ sử dụng nhất trên thế giới với khoảng 1,2 tỷ. Có hai phương ngữ chính tạo nên tiếng Trung – tiếng Trung phổ thông và tiếng Quảng Đông – và 1 tỷ người trên tổng số (1,2 tỷ người nói tiếng Trung) sử dụng tiếng phổ thông. Chỉ riêng kích thước (số người) tuyệt đối này cũng chỉ ra rằng ngôn ngữ này sẽ tiếp tục động vai trò quan trọng đối với công việc trong tương lai.

Below are some of the wealthy families who have spoken publicly about teaching their kids Mandarin.

Dưới đây là một số gia đình giàu có đã công khai về việc dạy tiếng phổ thông cho con cái họ.

 Jeff and MacKenzie Bezos – Jeff và MacKenzie Bezos

Amazon founder Jeff Bezos and his wife MacKenzie have four kids and have experimented with many different subjects to educate their children.

Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos và vợ MacKenzie có bốn đứa con và đã thử nghiệm nhiều môn học khác nhau để giáo dục con cái họ.

“We tried all sorts of things … including off-season travel, kitchen-science experiments, chicken incubation, Mandarin lessons, the Singapore math program, and lots of clubs and sports with other neighborhood kids,” MacKenzie told Vogue.

“Chúng tôi đã thử tất cả mọi thứ … bao gồm du lịch vào mùa nghỉ học, thí nghiệm khoa học trong nhà bếp, ấp gà, học tiếng Trung, chương trình toán học Singapore, và rất nhiều câu lạc bộ và môn thể thao với những đứa trẻ hàng xóm khác”, MacKenzie nói với Vogue.

Mark Zuckerberg and Priscilla Chan – Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Facebook CEO Mark Zuckerberg picked up Mandarin a few years ago, and improved so much, he was able to do a 30-minute question and answer session in the language. His wife, Priscilla Chan, is the daughter of Chinese refugees who fled Vietnam. She speaks fluent Cantonese.

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã chọn học tiếng Trung cách đây vài năm và đã tiến bộ rất nhiều, ông đã có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn dài 30 phút bằng ngôn ngữ này. Vợ ông, Priscilla Chan, là con gái của một người tị nạn gốc Trung Quốc chạy trốn khỏi Việt Nam. Bà nói tiếng Quảng Đông rất trôi chảy.

The couple have already introduced Mandarin into the house for their daughter Max. Zuckerberg uploaded a video on Facebook that showed his AI personal assistant teaching Max to speak Mandarin.

Cặp vợ chồng này đã đưa tiếng phổ thông vào gia đình họ để dạy cho cô con gái Max. Zuckerberg đã tải lên một video trên Facebook cho thấy cảnh trợ lý cá nhân sử dụng AI của mình dạy Max nói tiếng Trung phổ thông.

Ivanka Trump and Jared Kushner – Ivanka Trump và Jared Kushmer

Ivanka Trump and Jared Kushner have three children and hired a Mandarin-speaking nanny to help bring the language to their home.

Ivanka Trump và Jared Kushner có ba đứa con và đã thuê một người giữ trẻ nói tiếng Trung để đưa ngôn ngữ này đến gia đình họ.

Their oldest daughter Arabella, 5, displayed her language skills by singing the Chinese “Happy New Year” song in Mandarin earlier in 2017.

Trước đó vào năm 2017, cô con gái lớn của họ Arabella, 5 tuổi, đã thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình bằng cách hát bài hát “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Trung.

Prince William and Kate Middleton – Hoàng tử William và Kate Middleton

The royal couple have two children and a third on the way. Their oldest son, Prince George, 4, began his first day of school at Thomas’ Battersea in London. The school will teach Prince George Mandarin.

Cặp vợ chồng hoàng gia có hai con và sắp có đứa thứ 3. Cậu con trai lớn của họ, Hoàng tử George, 4 tuổi, bắt đầu đi học tại trường Thomas’ Battersea ở London. Trường này sẽ dạy Hoàng tử George tiếng Trung.

But he’s not the only one who has picked up some Mandarin phrases. Prince William wished China a happy new year in Mandarin a few years ago.

Nhưng cậu nhóc này không phải là người duy nhất [trong gia đình hoàng gia] học được một số cụm từ tiếng Trung phổ thông. Hoàng tử William cũng đã chúc Trung Quốc một năm mới hạnh phúc bằng tiếng phổ thông cách đây vài năm.

Source: https://www.businessinsider.com/wealthy-families-teaching-kids-to-speak-mandarin-2017-11?fbclid=IwAR18RktwI7PmaGzONFAAydXgCVm6pFxFUmZOJp_CKqAwqkWK1PhqzuhXyJg#prince-william-and-kate-middleton-4

WORD BANK:

swath /swɑθ/ (n): một loạt

cognitive /ˈkɒɡ.nə.tɪv/ (adj): thuộc về nhận thức

dementia /dɪˈmen.ʃə/ (n): chứng mất trí nhớ

high-profile /ˌhaɪˈprəʊ.faɪl/ [C2] (adj): quyền lực, quyền thế / được truyền thông chú ý

dialect /ˈdaɪ.ə.lekt/ [C2] (n): phương ngữ

sheer /ʃɪər/ [C1] (adj): mang tính tuyệt đối

experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ [B1] (v): thử nghiệm

incubate /ˈɪŋ.kjə.beɪt/ (v): ủ, ấp

flee /fliː/ [C1] (v): chạy trốn khỏi

nanny /ˈnæn.i/ (n): người giữ trẻ


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead