Boeing unveils rendering of hypersonic jet that would fly from US to Japan in 3 hours

0
1462

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

It’s a vision of the future that could someday jet people from the L.A. to Tokyo in just three hours or cut the time of a flight between New York and London down to just two.

 

Boeing unveiled a rendering of its first-ever design for a hypersonic passenger plane at an aerospace conference in Atlanta. While the idea and potential of the plane will generate plenty of buzz, this is a concept that is likely decades from being built.

 

The hypersonic passenger plane could, in theory, fly as fast as Mach 5, or just under 3,900 miles per hour. That would allow the plane to carry passengers between Los Angeles and Tokyo in roughly three hours. A flight from New York to London could be as quick as two hours. Right now, those flights take about 11 hours and 7 hours, respectively.

 

Boeing CEO Dennis Muilenburg is pushing the aerospace giant to explore the potential of ultra-fast passenger planes.

 

“I think in the next decade or two you’re going to see them become a reality,” Muilenburg told CNBC at the Paris Air Show last year. “We see future innovations where you could connect around the world in about two hours.”

 

How will Boeing and other aerospace companies build passenger planes that can safely fly between far-flung locations in just a few hours? The key will be the development of lightweight materials for the fuselage and new engines that will propel the jets at greater speeds. All of that will take years to be designed and tested.

 

Then there is the question of cost. How willing is Boeing to potentially spend billions of dollars over the next 20 to 30 years to build a hypersonic passenger plane? If the jet is built, will the costs be low enough to make it a profitable plane for airlines to fly on a regular basis?

 

John Plueger, president and CEO of AirLease Corp., has been skeptical of a hypersonic jet flying with airlines.

 

“It’s hard for me to see, at least in the next 15-20 years, that it’s going to be so cost competitive that it’s going to compel the airlines to take a stab at it,” he told CNBC last June.

 

Source: https://www.cnbc.com/2018/06/26/boeing-unveils-rendering-of-hypersonic-jet.html?fbclid=IwAR3AJo4juJcybCGAxs0pk4tJM3llI5o2ice_4LimR_ZqJOpzRhS-GZ345B4

WORD BANK:

unveil /ʌnˈveɪl/ (v): tiết lộ

rendering /ˈren.dər.ɪŋ/ (n): bản vẽ

hypersonic (adj): siêu thanh

buzz /bʌz/ (n): tiếng vang

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ (n): gã khổng lồ

far-flung /ˌfɑːˈflʌŋ/ (adj): xa xôi

fuselage /ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ (n): thân máy bay

propel /prəˈpel/ (v): đẩy

on a regular basis (adv): thường xuyên

skeptical /ˈskep.tɪ.kəl/ [C2] (adj): hoài nghi

compel sb to do sth /kəmˈpel/ (v): buộc

take a stab at sth (idiom): thử làm gì mà bạn dường như không thể


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead