Bronx Zoo tiger has tested positive for COVID-19

0
754

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Today, the Wildlife Conservation Society’s Bronx Zoo released a statement that Nadia, a 4-year-old female Malayan tiger at the Bronx Zoo, has tested positive for COVID-19. Nadia was featured in the 2017 series premiere of Animal Planet’s THE ZOO, which took audiences behind the scenes of the world-renowned Bronx Zoo.

 

According to zoo officials, they tested Nadia out of an abundance of caution and will ensure any knowledge gained about COVID-19 will contribute to the world’s continuing understanding of this novel coronavirus. The positive COVID-19 test for the tiger was confirmed by USDA’s National Veterinary Services Laboratory, based in Ames, Iowa.

 

Nadia, her sister Azul, two Amur tigers, and three African lions had developed a dry cough, one of the symptoms of COVID-19. “Though they have experienced some decrease in appetite, the cats at the Bronx Zoo are otherwise doing well under veterinary care and are bright, alert, and interactive with their keepers,” said zoo officials. It is not known how this disease will develop in big cats since different species can react differently to novel infections, but the zoo will continue to monitor them closely and anticipate full recoveries.

 

So far, none of the zoo’s snow leopards, cheetahs, clouded leopard, Amur leopard, puma, or serval are showing any signs of illness. Zoo officials said the cats were infected by a person caring for them who was asymptomatically infected with the virus or before that person developed symptoms. However, appropriate preventive measures are now in place for all staff who are caring for the cats, and the other cats in our four WCS zoos, to prevent further exposure of any other of zoo cats.

 

Source: https://www.discovery.com/nature/bronx-zoo-tiger-has-tested-positive-for-covid-19

WORD BANK:

feature /ˈfiː.tʃər/ [B2] (v): xuất hiện, có mặt trong đâu đó (như một phần quan trọng)

premiere /ˈprem.i.eər/ (n): sự ra mắt

behind the scenes [C2] (expression): hậu trường

renowned /rɪˈnɑʊnd/ (adj): nổi tiếng

an abundance of sth /əˈbʌn.dəns/ (quant): rất nhiều cái gì

caution /ˈkɔː.ʃən/ [C1] (n): sự thận trọng

novel /ˈnɒv.əl/ [B1] (adj): mới

veterinary /ˈvet̬.ər.əˌner.i/ (adj): thuộc về thú y

dry cough /draɪ kɒf/ (n): ho khan

appetite /ˈæp.ə.taɪt/ [C1] (n): sự thèm ăn

bright /braɪt/ [B2] (adj): lanh lợi

infection /ɪnˈfek·ʃən/ (n): sự lây nhiễm

monitor /ˈmɒn.ɪ.tər/ [B2] (v): theo dõi, giám sát

anticipate /ænˈtɪs.ɪ.peɪt/ [C1] (v): tiên đoán, dự đoán

leopard /ˈlep.əd/ [B2] (n): con báo

cheetah /ˈtʃiː.tə/ (n): báo đốm

puma /ˈpjuː.mə/ (n): báo sư tử

asymptomatic /ˌeɪ.sɪmp.təˈmæt.ɪk/ (adj): không có triệu chứng

in place [C2] (adv): có sẵn

exposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ [C1] (n): sự tiếp xúc


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here