Bronze Buddha statue atop Mount Fansipan sets world record

0
1587

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The Great Amitabha Buddha statue located at a pagoda complex on Mount Fansipan in highlands resort town Sa Pa has set a world record.

 

It was recognized as the copper statue located at the highest altitude in Asia by Guinness World Records, the global authority on record-breaking achievements.

 

Built in 2015, the bronze statue is 21.5 meters tall and made from thousands of bronze pieces five millimeters thick. Its pedestal is decorated with a dragon and flowers.

 

The statue is located at an altitude of 3,075 meters above sea level on Mount Fansipan, dubbed the “Roof of Indochina.” Fansipan is nine kilometers southwest of the center of Sa Pa, a famous tourist destination.

 

In order to build the statue, all materials were carried by local porters to the top of the mountain via a narrow steep trail.

 

Sa Pa in Lao Cai Province, about 300 kilometers (186 miles) from Hanoi, has grown in popularity for its beautiful mountains, terraced rice fields and Saturday night “love market”, a colorful exhibition of local ethnic minority culture.

 

Vietnam is a predominantly Buddhist nation. It is estimated that over 70 percent of the population are either Buddhist or follow Buddhist practices.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel/places/bronze-buddha-statue-atop-mount-fansipan-sets-world-record-4266756.html?fbclid=IwAR16WWb0UWFh-UytLCkmxkFS4Fzv2f3OL5vyZr7M1glMLmENz9qJOd5OGKw

WORD BANK:

complex /ˈkɒm.pleks/ [B2] (n): khu phức hợp, quần thể

copper /ˈkɒp.ər/ [B2] (n): đồng

altitude /ˈæl.tɪ.tʃuːd/ (n): độ cao

authority /ɔːˈθɒr.ə.ti/ [B2] (n): cơ quan

pedestal /ˈped.ə.stəl/ (n): bệ

dub /dʌb/ (v): mệnh danh

porter /ˈpɔː.tər/ (n): nhân viên khuân vác, cửu vạn

via /ˈvaɪə/ [B1] (via): thông qua

steep /stiːp/ [B1] (adj): dốc

trail /treɪl/ [B2] (n): con đường mòn

grow in popularity (expression): ngày càng được biết đến

terraced rice field /ˈter.əst raɪs fiːld/ (n): ruộng bậc thang

ethnic minority /ˌeθ.nɪk maɪˈnɒr.ɪ.ti/ (n): dân tộc thiểu số

predominantly /prɪˈdɒm.ɪ.nənt.li/ [C2] (n): chủ yếu


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here