Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateBrunei to punish gay sex and adultery with death by stoning

Brunei to punish gay sex and adultery with death by stoning

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

(CNN) A new law which comes into effect from next week will punish homosexual sex and adultery with death in the small southeast Asian kingdom of Brunei.

 

Beginning on April 3, any individuals found guilty of the offenses will be stoned to death, according to a new penal code. The punishment will be “witnessed by a group of Muslims.”

 

The country’s strict new laws were announced in 2014, and have been rolled out gradually. The latest phase of implementation, including the brutal new provisions, was quietly announced on the Brunei attorney general’s website on December 29, 2018.

 

Human rights groups were quick to express horror at the penal code, which will also order amputation as a punishment for theft.

 

“Brunei must immediately halt its plans to implement these vicious punishments, and revise its Penal Code in compliance with its human rights obligations. The international community must urgently condemn Brunei’s move to put these cruel penalties into practice,” Rachel Chhoa-Howard, Brunei Researcher at Amnesty International, said in a statement.

 

There was a broad international outcry when Brunei became the first country in the region to adopt sharia law in 2014, an Islamic legal system which outlines strict corporal punishments.

 

The tiny, oil-rich kingdom of just over 450,000 people is located on the island of Borneo, close to moderate Islamic nations of Indonesia and Malaysia.

 

In comparison to its neighbors, Brunei has grown conservative in recent years, including banning the sale of alcohol.

 

The new penal code was announced in May 2014, by the Sultan of Brunei, Hassanal Bolkiah, who also acts as the country’s prime minister. In announcing the change, government’s website quoted the Sultan saying that his government “does not expect other people to accept and agree with it, but that it would suffice if they just respect the nation in the same way that it also respects them.”

 

Source: https://edition.cnn.com/2019/03/27/asia/brunei-anti-lgbt-stoning-law-intl/index.html?fbclid=IwAR1Ox5YeQcTUYmvYnBC83xxim3H_OSV7sqIHsKw25_J6pUt-c6WbSxQp2YQ

WORD BANK:

come into effect [C2] (v): có hiệu lực (luật)

homosexual /ˌhəʊ.məˈsek.ʃu.əl/ (adj): đồng giới, đồng tính

adultery /əˈdʌl.tər.i/ (n): ngoại tình

guilty /ˈɡɪl.ti/ [B1] (adj): có tội

penal code /ˈpiː.nəl ˌkəʊd/ (n): bộ luật hình sự

implement /ˈɪm.plɪ.ment/ [B2] (v): thực hiện

brutal /ˈbruː.təl/ [C1] (adj): tàn bạo

provision /prəˈvɪʒ.ən/ (n): điều khoản (luật, hợp đồng)

attorney general /əˌtɜː.ni ˈdʒen.ər.əl/ (n): tổng chưởng lý (người đứng đầu hệ thống pháp luật của một quốc gia)

amputate /ˈæm.pjə.teɪt/ (v): cắt cụt [chân / tay]

halt /hɒlt/ (v): dừng

vicious /ˈvɪʃ.əs/ [C2] (adj): xấu xa

in compliance with /kəmˈplaɪ.əns/ (quan): phù hợp với

condemn /kənˈdem/ [C2] (v): lên án

amnesty /ˈæm.nə.sti/ (n): ân xá

outcry /ˈaʊt.kraɪ/ (n): sự phản đối

corporal punishment /ˌkɔː.pər.əl ˈpʌn.ɪʃ.mənt/ (n): hình phạt thể xác nghiêm khắc.

moderate /ˈmɒd.ər.ət/ (adj): ôn hòa

conservative /kənˈsɜː.və.tɪv/ (adj): bảo thủ

suffice /səˈfaɪs/ (v): đủ


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular