Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateCan a penny dropped off a building kill you?

Can a penny dropped off a building kill you?

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A tourist standing on the observation deck at the Empire State Building reaches into his pocket and pulls out a penny. He steps to the edge and tosses the coin over the protective fencing, where it falls some 1,400 feet (427 meters) toward the sidewalk below. The coin hits the skull of an unwitting pedestrian, killing the person — and turning a seemingly harmless prank into a deadly act.

 

While this hasn’t actually happened, it’s a scenario so often repeated that it’s reached urban legend status. And, like a lot of urban legends, the “drop a penny, kill a person” story has a grain of truth at its core.

 

At just 2.5 grams and 1.52 millimeters thick, a penny flung off a tall building isn’t likely to kill someone walking below. Plus, at 19.05 millimeters (three-quarters of an inch) across, a penny’s flat shape will cause it to flutter as it falls, making its trajectory more like a falling leaf than a potentially lethal arrow.

 

Velocity also comes into play in this scenario. While a penny will be subject to gravity as it falls, it won’t experience a continual acceleration. Instead, it will encounter the drag of air resistance, which will counteract its acceleration.

 

The faster a penny falls, the more air resistance it meets. At a certain point during its fall, the forces of drag and gravity become balanced, and the penny begins to travel at a constant rate. This is known as terminal velocity. A penny will reach terminal velocity after falling about 50 feet (15 meters), then will travel at 25 mph (40 kph) until it reaches the ground. That rate won’t turn the single coin into a killer, though it could cause pain.

 

As for the grain of truth we mentioned? There are other objects that, if dropped from a great height, could harm a passer-by below. Take a roll of 50 pennies. At 125 grams – a quarter of a pound – a fall of 1,400 feet (427 meters) would generate an impact speed of 20 mph (32 kph), which could result in a deadly blow to the head. While these calculations don’t take into account air resistance, which can vary depending on object shape and air density, an object of this weight could prove to be a killer, even with a fair amount of drag.

 

Here’s the big picture for your head’s safety: For an object tossed from a building to become deadly, it needs to have sufficient mass. It also needs to fall free of updrafts caused by neighboring structures. So, if you’re walking down a city sidewalk and spy a penny plummeting to earth, you could wait for it to land and pick it up. As long as it’s heads up, it might be lucky!

 

Source: https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/everyday-myths/can-penny-dropped-off-building-kill.htm

WORD BANK:

observation /ˌɑːbzərˈveɪʃn/ [B2] (n): quan sát

toss /tɑːs/ [C1] (v): tung đồng xu ( toss a coin)

unwitting /ʌnˈwɪt.ɪŋ/ (adj): vô tình

harmless /ˈhɑːrm.ləs/ [B2] (adj): vô hại

prank /præŋk/ (n): trò đùa

scenario /səˈner.i.oʊ/ [C2] (n): kịch bản

grain of truth: có chút sự thật

fling /flɪŋ/ (v): ném

flutter /ˈflʌtər/ (v): lượn qua lại

trajectory /trəˈdʒektəri/ (n): quỹ đạo

lethal /ˈliːθl/ [C2] (adj): chết người

gravity /ˈɡræv.ə.ti/ (n): trọng lực

acceleration /əkˌseləˈreɪʃn/ (n): gia tốc

encounter /ɪnˈkaʊntər/ [B2] (v): đối mặt

air resistance: lực cản của không khí

counteract /ˌkaʊn.tərˈækt/ (v): kìm hãm

constant /ˈkɑːnstənt/ [C2] (adj): không đổi

terminal velocity: vận tốc cuối

passer-by /ˌpɑː.səˈbaɪ/ (n): người qua đường

generate /ˈdʒen.ə.reɪt/ [B2] (v): tạo ra

vary /ˈver.i/ [B2] (v): thay đổi

sufficient /səˈfɪʃnt/ [B2] (adj):đủ

mass /mæs/ (n): khối lượng

plummet /ˈplʌm.ɪt/ (v): lao xuống


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular