Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateChina bans exports of rare-earth magnet technologies

China bans exports of rare-earth magnet technologies

New restrictions also cover processing as Beijing tightens grip

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

BEIJING – China on Thursday banned exports of technology for making rare-earth magnets and imposed other restrictions related to the vital industrial metals, in an apparent response to moves by the U.S. and Japan to reduce their reliance on Chinese suppliers.

 

Technologies for rare-earth ore mining, ore selection and refining are also among the items added to a list of technologies subject to export controls. Technologies related to extracting and separating rare earths and producing alloys were already banned for export.

 

The tightening of restrictions comes as the U.S. and other countries seek to build supply chains that do not rely on China amid mounting economic security concerns.

 

Japan has strength in producing powerful magnets with the metals, and the U.S. uses such magnets in high-tech products.

 

China’s share of global rare-earth output fell to around 70% last year from roughly 90% a decade earlier, according to the U.S. Geological Survey.

 

The U.S. has moved to develop its own rare earth mines, but China still dominates refining and processing. Other countries like the U.S. lack enough refining facilities of their own, due partly to their environmental impact, and China has accumulated technological expertise in processing.

 

 

The U.S. sends much of its rare-earth output to China for processing before re-importing it. It was China’s largest trading partner for both rare-earth exports and imports last year, according to a Chinese research firm.

 

The Chinese government has been tightening its grip on key resources for high-tech fields. In November, it began requiring rare-earth exporters to report the types of metals they export and their destinations. It now requires advance approval for exports of gallium, used in semiconductors, and the electric-vehicle battery material graphite.

 

Thursday’s changes to the technology export curbs trimmed the list to 134 items from 164 in the 2020 edition, but imposed more detailed technical requirements in high-tech fields where Washington and Beijing are vying for dominance.

 

 

Source: https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/China-bans-exports-of-rare-earth-magnet-technologies

WORD BANK:

impose /ɪmˈpəʊz/ [C1] (v): áp đặt

restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/ [C2] (n): hạn chế

vital /ˈvaɪ.təl/ [B2] (adj): thiết yếu

apparent /əˈpær.ənt/ [B2] (adj): rõ ràng

reliance on /rɪˈlaɪ.əns/ [C2] (n): sự phụ thuộc

ore /ɔːr/ (n): quặng

extract /ɪkˈstrækt/ [B2] (v): chiết

separate /ˈsep.ə.reɪt/ [B1] (v): tách

supply chain /səˈplaɪ ˌtʃeɪn/ (n): chuỗi cung ứng

rely on /rɪˈlaɪ/ [B2] (v): dựa vào

high-tech product (n): sản phẩm công nghệ cao

output /ˈaʊt.pʊt/ [C2] (n): sản lượng

dominate /ˈdɒm.ɪ.neɪt/ [C1] (v): chiếm ưu thế

accumulate /əˈkjuː.mjə.leɪt/ [C2] (v): tích lũy

expertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chuyên môn

trading /ˈtreɪ.dɪŋ/ (n): thương mại

grip /ɡrɪp/ (n): quyền kiểm soát

destination /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ [B1] (n): điểm đến

approval /əˈpruː.vəl/ [B2] (n): sự phê duyệt

semiconductor /ˌsem.i.kənˈdʌk.tər/ (n): chất bán dẫn

graphite /ˈɡræf.aɪt/ (n): than chì

curb /kɜːb/ [C2] (v): hạn chế

trim /trɪm/ (v): cắt giảm

vie /vaɪ/ (v): cạnh tranh


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular