Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateChina could overtake the US as the world’s largest economy by 2024

China could overtake the US as the world’s largest economy by 2024

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

According to data from the World Bank and IMF, Asian countries are expected to make up most of the top 5 countries in the world by size of GDP in 2024, relegating European economic powerhouses to lower ranks.

 

China’s economic growth has been steep since the 1990s, while India and Indonesia have even more recently entered the top 10 of the biggest economies in the world and are expected to reach ranks 3 and 5 by 2024. Japan, an established economy, is expected to cling on to rank 4 in 2024, while Russia will rise to rank 6.

 

Asia’s burgeoning middle class is one of the reasons for the continental shift in GDP. While China has been the posterchild of market growth in the 21st century so far, the country is expected to tackle an ageing population further down the line, which will put a damper on consumption. Indonesia, together with the Philippines and Malaysia, are expected to grow their labor forces significantly in the years to come, contributing to a rise in average disposable incomes, according to the World Economic Forum.

 

Asian multinationals, like China’s Huawei and India’s Tata, have already emerged in this century and more are expected to appear on the global scene. But rapid growth in Asia also comes with its own set of problems, like a quickly growing divide between rural and urban incomes, environmental degradation and new challenges for governance and institutions, according to the FAO.

 

Source: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/largest-global-economies-1992-2008-2024/?fbclid=IwAR0FqWmUhbCURv0teKZX0PlI5rJZiiRkwoY9L9C2Kj1wvko0ZkGQlHF0HHU

WORD BANK:

relegate /ˈrel.ɪ.ɡeɪt/ (v): đẩy ai/cái gì xuống hạng

steep /stiːp/ [C1] (adj): (tăng / giảm) mạnh

established /ɪˈstæb.lɪʃt/ (adj): lâu đời, có tiếng

cling on to /klɪŋ/ [C2] (v): bám trụ

burgeoning /ˈbɜː.dʒən.ɪŋ/ (adj): đang phát triển nhanh chóng

continental /ˌkɒn.tɪˈnen.təl/ [C2] (adj): mang tính châu lục

posterchild /ˈpəʊ.stə ˌtʃaɪld/ (n): ví dụ điển hình

tackle /ˈtæk.əl/ [B2] (v): giải quyết

down the line (idiom): trong tương lai

put a damper on sth /ˈdæm.pər/ (phrase – informal): cản trở

disposable income /dɪˌspəʊ.zə.bəl ˈɪn.kʌm/ [C2] (n): thu nhập khả dụng

multinational /ˌmʌl.tiˈnæʃ.ən.əl/ (n): công ty đa quốc gia

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): nổi lên

degradation /ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən/ (n): sự suy thoái

governance /ˈɡʌv.ən.əns/ (n): quản trị

institution /ˌɪn.stɪˈtʃuː.ʃən/ (n): thể chế


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular