Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeDiscoveryChina Plans to Build a Deep Sea Base Run Entirely by AI

China Plans to Build a Deep Sea Base Run Entirely by AI

Robots, not humans, will run the show.

Không phải con người nữa, mà là những con robot sẽ được trao cho cơ hội

Brand New Colony

Một kiểu thuộc địa mới

Artificial intelligences are about to get a place to call their own — and it’s located somewhere humans are unlikely to want to visit.

Trí tuệ nhân tạo chuẩn bị tiếp quản một căn cứ theo đúng nghĩa của nó – và căn cứ đó nằm ở một nơi nào đó mà chẳng có người nào muốn ghé thăm.

According to a story published Monday in the South China Morning Post, scientists from the Chinese Academy of Sciences plan to construct a research base deep in the South China Sea, and they want artificially intelligent robots to run it.

Theo một bài báo được đăng tải hôm thứ Hai tuần trước trên tờ South China Morning Post, các nhà khoa học của Viện Khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một cơ sở nghiên cứu nằm sâu dưới Biển Đông và họ muốn robot với trí tuệ nhân tạo sẽ vận hành nó.

This base could be the “first artificial intelligence colony on Earth,” those involved in the project told the SCMP.

Căn cứ này có thể là “thuộc địa trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên Trái Đất”, theo chia sẻ từ những người có liên quan đến dự án với tờ SCMP.

Robot Explorers

Robot thám hiểm

The researchers will reportedly construct the base between 19,685 to 36,100 feet below the South China Sea’s surface, though they’ve yet to pinpoint a specific location. Cables running from the base up to a ship or platform will provide it with power.

Các nhà nghiên cứu được cho là sẽ xây dựng căn cứ ở độ sâu khoảng từ 19.685 đến 36.000 feet dưới bề mặt biển Nam Trung Quốc (Biển Đông), mặc dù họ vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể. Những sợi cáp chạy từ căn cứ tới một con tàu hoặc một platform (tổ hợp nổi) trên mặt nước sẽ cung cấp năng lượng cho căn cứ này.

The base will have docking platforms like a space station. Robotic submarines will leave the base from these stations to conduct exploratory missions, surveying new areas and collecting data about marine lifeforms. They’ll also collect samples of minerals that the base will be capable of analyzing autonomously.

Căn cứ sẽ có các tổ hợp docking dùng cho tàu cập bến như một trạm không gian. Các tàu ngầm robot sẽ rời căn cứ từ các trạm này để tiến hành các nhiệm vụ thám hiểm, khảo sát các khu vực mới và thu thập dữ liệu về các dạng sống dưới biển. Họ cũng sẽ thu thập các mẫu khoáng vật được phân tích tự động ngay trong căn cứ.

Diving Deep

Lặn sâu

Oceans cover more than 70 percent of the Earth’s surface, yet humans have only explored an estimated 1 percent of the ocean floor. That’s not entirely surprising though, given how volatile the environment can be.

Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt Trái đất, nhưng con người mới chỉ khám phá được khoảng 1% đáy đại dương. Dẫu vậy, điều này chẳng có gì quá ngạc nhiên, do yếu tố môi trường [hiện hữu ở đáy đại dương] luôn dễ thay đổi.

However, the benefits of knowing what’s going on deep beneath the ocean’s surface are plentiful — the insights gleaned from this research could improve our understanding of climate change, lead to the discovery of new medicines, or help researchers identify endangered species.

Tuy nhiên, có rất nhiều lợi ích của việc tìm hiểu những gì đang diễn ra sâu bên dưới bề mặt đại dương – những hiểu biết có được từ được việc nghiên cứu này có thể cải thiện hiểu biết của chúng ta về biến đổi khí hậu, dẫn đến việc phát hiện ra các loại thuốc mới hoặc giúp các nhà nghiên cứu xác định các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

So, while creating this “AI colony” won’t be easy or cheap — the SCMP reports it will cost $160 million to complete — the discoveries it could yield may make it well worth the investment.

Vì vậy, dù tạo ra “căn cứ trí tuệ nhân tạo này” này sẽ không hề dễ dàng và cũng chẳng phải rẻ – SCMP cho biết công trình này sẽ tốn khoảng 160 triệu USD để hoàn thành – nhưng những khám phá mà nó có thể mang lại có thể khiến khoản đầu tư này trở nên hoàn toàn đáng giá.

Source: https://futurism.com/deep-sea-base-ai-colony

WORD BANK:

colony /ˈkɒl.ə.ni/ (n): thuộc địa

pinpoint /ˈpɪn.pɔɪnt/ [C2] (v): xác định một cách chính xác

exploratory /ekˈsplɒr.ə.tər.i/ (adj): liên quan đến thám hiểm, khám phá

mineral  /ˈmɪn.ər.əl/ (n): khoáng vật

volatile /ˈvɒl.ə.taɪl/ (adj): dễ thay đổi

plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/ [C1] (adj): dồi dào

insight /ˈɪn.saɪt/ [C1] (n): cái nhìn sâu sắc

glean /ɡliːn/ (v): sự gom lại, lượm nhặt lại


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular