China’s global reputation plunges in the wake of coronavirus pandemic

0
1146

[Reading level: C1 – Advanced]

Hong Kong (CNN) Global perceptions of China have turned increasingly negative in recent months, according to a new survey released by Pew Research on Tuesday, with the majority of countries polled saying that Beijing has done a bad job of handling the coronavirus pandemic.

 

Trust in Chinese President Xi Jinping has also plunged over the past 12 months, with more than 77% of people surveyed in the United States saying they had no confidence in Xi to “do the right thing” in global affairs.

 

Non-partisan American “fact-tank” Pew Research surveyed 14,276 adults in 14 countries between June and August, primarily by telephone due to the ongoing Covid-19 pandemic. Among the countries surveyed were the US, Canada, France, Germany, Australia, Japan and the United Kingdom.

 

“The major finding is that unfavorable views of China are rising precipitately and this is tied to the fact that China has not done a good job handling the coronavirus,” said Laura Silver, senior researcher at Pew and co-author of the report.

 

The first cases of the virus were reported in the Chinese city of Wuhan late last year. China has since faced criticism for its initial handling of the pandemic, with numerous Western politicians blaming the early spread of the virus on the country’s inflexible political system. However, China has since managed to contain the outbreak, with life largely returning to normal in recent months.

 

Of the 14 countries polled by Pew Research, every one had a majority negative view of China. In every country except for France, Japan and Italy, Beijing’s reputation was at its lowest point on record.

 

Sharp drop

Pew Research began to survey global opinions of China and other major world powers in 2002 but not every country has been polled every year. Respondents in Denmark and Belgium were polled for the first time this year.

 

Some of the drops in favorable opinions toward China have been sharp. For example, in 2017, 64% of Australians surveyed said they felt positively toward their largest trading partner — three years later, only 14% feel the same way. Now, 81% have an unfavorable opinion of China.

 

There were similar results in the UK. In 2018, 49% of those surveyed said they had a favorable opinion of China, compared to just 35% with an unfavorable view. Now 74% of British citizens polled say they have a negative view of China.

 

Silver said that originally the researchers had intended to survey 50 countries as part of their research, “the vast majority of which would have been with face to face survey methods,” but had been forced to reduce their polling to just 14 nations in the wake of the coronavirus.

 

Changing attitudes

The coronavirus pandemic is likely to blame for some of the rapid fall in China’s favorability ratings, according to the survey. Across the 14 countries polled, 61% of respondents said that Beijing had handled the viral outbreak poorly.

 

But sentiment toward China was already souring in 2019, the survey found, before the pandemic began.

 

The past two years have seen a wave of negative news for the Chinese government. Criticism of Beijing’s crackdowns on protesters in Hong Kong and mass internment of Muslim-majority ethnic groups in the Xinjiang region made headlines around the world.

 

At the same time, an aggressive new breed of Chinese diplomats, known colloquially as “wolf warriors” for a patriotic film series of the same name, have defended Beijing from any perceived slight.

 

According to Pew Research, Xi was the second least trusted leader out of six alternatives offered to survey respondents in 14 countries. Xi was behind German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, UK Prime Minister Boris Johnson and even Russian President Vladimir Putin.

 

The only world leader who had a worse reputation than Xi was US President Donald Trump.

 

Source: https://edition.cnn.com/2020/10/06/asia/china-global-reputation-coronavirus-intl-hnk/index.html

WORD BANK:

majority /məˈdʒɒr.ə.ti/ (n): phần lớn, đa số

poll /pəʊl/ (v): khảo sát

handle /ˈhæn.dəl/ (v): xử lý

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

plunge /plʌndʒ/ (v): giảm mạnh

affair /əˈfeər/ (n): vấn đề

non- partisan /ˌnɒnˌpɑː.tɪˈzæn/ (adj): không theo bất kì đảng phái nào

precipitately /prɪˈsɪp.ɪ.tət.li/ (adv): nhanh đến chóng mặt, bất ngờ

senior /ˈsiː.ni.ər/ (adj): cấp cao

inflexible /ɪnˈflek.sə.bəl (adj): không linh hoạt, cứng nhắc

outbreak /ˈaʊt.breɪk/ (n): bùng nổ, bùng phát

except for (conjunction): ngoại trừ

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ (n): danh tiếng

respondent /rɪˈspɒn.dənt/ (n): người trả lời

favorable /ˈfeɪ.vər.ə.bəl/ (adj): yêu thích, có cảm tình

citizen /ˈsɪt.ɪ.zən/ (n): người dân

originally /əˈrɪdʒ.ən.əl.i/ (adv): ban đầu

in the wake of (idiom): sau khi điều gì xảy ra

according to (prep): theo như

sentiment /ˈsen.tɪ.mənt/ (n): tình cảm

a wave of (idiom): làn sóng dư luận

crackdown /ˈkræk.daʊn/ (n): cuộc đàn áp, trấn áp

protester /prəˈtes.tər/ (n): người phản đối, không đồng tình

internment /ɪnˈtɜːn.mənt/ (n): hành động tống giam, bắt nhốt

ethnic /ˈeθ.nɪk/ (adj): thuộc về dân tộc

aggressive /əˈɡres.ɪv/ (adj): hung hãn, hiếu chiến

diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/ (n): nhà ngoại giao, nhà đàm phán

colloquially /kəˈləʊ.kwi.ə.li/ (adv): thông thường, truyền thống

patriotic /ˌpæt.riˈɒt.ɪk/ (adj): tinh thần yêu nước


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here