China’s largest military cargo plane flew to a base in the South China Sea, but it’s not clear why

0
325

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

China flew its biggest warplane, the Y-20 transporter, to Fiery Cross Reef in the disputed South China Sea on December 25, satellite images show.

 

The huge aircraft was seen on the airstrip on the militarised reef in the Spratly Islands but was not observed loading or unloading cargo.

 

The images were posted on LinkedIn on Tuesday by Ken Joyce, director of product management at Maxar Technologies, an American space technology company.

 

A Chinese military source confirmed the operation and said the Y-20 was deployed to test its capabilities. “It’s the first time China has deployed the Y-20 to the Spratlys,” the person said, without disclosing any further details.

 

The deployment of the airlifter came days ahead of China’s launch of three simultaneous 10-day military exercises in waters surrounding Hainan, its island province about 1,200km (745 miles) north of the Spratlys.

 

China’s home-grown aircraft carrier, the Shandong, and a Type 075 amphibious assault ship are taking part in the drills.

 

A Chinese military Y-20 transport aircraft at the opening day of the Airshow China 2018 in Zhuhai, Guangdong, November 6, 2018. – Một máy bay vận tải Y-20 của quân đội Trung Quốc tại ngày khai mạc Airshow China 2018 ở Chu Hải, Quảng Đông, ngày 6 tháng 11 năm 2018.

The Y-20, built by the Xian Aircraft Industry Corporation, is the biggest aircraft in China’s military fleet. Work is ongoing on the development of a new engine for the aircraft that could increase its load capacity by about 20%.

 

Collin Koh, a research fellow at S. Rajaratnam School of International Studies at Singapore’s Nanyang Technological University, said the Y-20 was capable of carrying heavy military equipment like armoured vehicles and missile launchers.

 

“However, without more info on the cargo it’s just speculation as to what mission the airlifter conducted [at Fiery Reef],” he said.

 

“That ambiguity itself creates abundant room for various types of signaling.”

 

China might have been using the deployment to show the PLA’s “expeditionary power projection ability”, particularly its ability to transport troops and equipment to far-flung outposts in the South China Sea.

 

“And politically, it appears to demonstrate that Beijing possesses the resolve to sustain its presence in the South China Sea, against what it perceives as US pressure,” he said.

 

Song Zhongping, a former PLA military instructor, said the Y-20 could boost China’s rapid response in the South China Sea.

 

China has developed Fiery Cross Reef into a military outpost, complete with radar and other communication facilities.

 

The international community, most notably the United States and Vietnam, has repeatedly criticised China’s build-up of military facilities on the artificial islands, saying it endangers freedom of navigation.

 

On December 22, the US destroyer USS John S. McCain sailed within 12 nautical miles of Mischief Reef, also in the Spratlys, which are known by Beijing as the Nansha Islands.

 

According to the South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, a think tank in Beijing, nine US Navy vessels passed within 12 nautical miles of land claimed or occupied by China in the South China Sea in 2020 – the most for five years.

 

Source: https://www.businessinsider.com/chinese-y20-military-transport-plane-fiery-reef-south-china-sea-2021-1

WORD BANK:

Fiery Cross Reef (n): Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988)

Mischief Reef (n): Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1995)

the Spratly Islands (n): quần đảo Trường Sa (của Việt Nam)

disputed /dɪˈspjuː.tɪd/ (adj): bị tranh chấp

reef /riːf/ (n): bãi đá ngầm

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

disclose /dɪˈskləʊz/ [C2] (v – formal): tiết lộ

simultaneous /ˌsɪm.əlˈteɪ.ni.əs/ [C1] (adj): đồng thời

waters /ˈwɔː.tərz/ (n): vùng biển

aircraft carrier /ˈeə.krɑːft ˌkær.i.ər/ (n): tàu sân bay

amphibious /æmˈfɪb.i.əs/ (adj): lưỡng cư

assault ship /əˈsɒlt ʃɪp/ (n): tàu tấn công

drill /drɪl/ (n): cuộc tập trận

ongoing /ˈɒŋˌɡəʊ.ɪŋ/ [C2] (adj): đang diễn ra

armoured /ˈɑː.məd/ (adj): bọc thép

missile launcher /ˈmɪs.aɪl ˈlɔːn.tʃər/ (n): bệ phóng tên lửa.

speculation /ˌspek.jəˈleɪ.ʃən/ [C1] (n): sự suy đoán

ambiguity /ˌæm.bɪˈɡjuː.ə.ti/ [C2] (n): sự không rõ ràng

abundant /əˈbʌn.dənt/ (adj – formal): nhiều

expeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (adj): viễn chinh

troop /truːp/ [C2] (n): quân

far-flung /ˌfɑːˈflʌŋ/ (adj): xa xôi

outpost /ˈaʊt.pəʊst/ (n): tiền đồn

resolve /rɪˈzɒlv/ [C2] (n – formal): sự quyết tâm

sustain /səˈsteɪn/ [C2] (v): duy trì, kéo dài

perceive /pəˈsiːv/ [C1] (v): coi

notably /ˈnəʊ.tə.bli/ [C1] (adv): đáng chú ý

artificial /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/ [B2] (adj): nhân tạo

destroyer /dɪˈstrɔɪ.ər/ (n): tàu khu trục

nautical mile /ˌnɔː.tɪ.kəl ˈmaɪl/ (n): hải lý

think tank /ˈθɪŋk ˌtæŋk/ (n): cơ quan cố vấn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here