Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedChina’s Silicon Valley threatens to swallow up Hong Kong

China’s Silicon Valley threatens to swallow up Hong Kong

[Reading level: C1 – Advanced]

The completion of one of the world’s longest bridges stands as the biggest monument to China’s success in reuniting its colonial-era concessions. Overcoming the political divide might prove much more difficult.

 

The 55km span connects the former European outposts of Hong Kong and Macau for the first time and ties them both to southern China. It is tipped to carry some 29,000 cars and trucks daily over blue tropical waters formerly patrolled by three navies, and across borders the People’s Liberation Army once guarded mostly to keep defectors from leaving.

 

A boat sails pass a section of the Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge (HZMB) standing offshore in Zhuhai, China, on Wednesday, March 28, 2018. The multibillion dollar bridge will provide a road transport and trade link between the three hubs of Zhuhai, Hong Kong, and Macau in the Pearl River Delta region of China. Photographer: Justin Chin/Bloomberg

The US$15 billion bridge is only one piece of Chinese President Xi Jinping’s (習近平) sweeping plan to knit the region into a high-tech megalopolis to rival Silicon Valley in California. This so-called Greater Bay Area – with 67 million residents – would boast a US$1 trillion economy and eclipse Japan as the world’s fourth-largest exporter, according to HSBC Holdings.

 

While the project envisions a better marriage between China’s industrial might, Hong Kong’s capital markets and Macau’s casinos, it also risks aggravating rising tensions over Beijing’s influence on the reclaimed colonies.

 

Hong Kong in particular is confronting difficult questions about whether it can profit from China’s rise while still maintaining the “high degree of autonomy” promised before its return from Britain.

 

“Hong Kong needs to diversify – it could be a San Francisco and much more to the Bay Area’s Silicon Valley,” said Albert Wong (黃克強), chief executive officer of Hong Kong Science and Technology Parks, a public corporation set up by the Hong Kong Government that runs start-up incubators. “Hong Kong can’t afford to miss this boat.”

 

The Greater Bay Area could serve as a new growth engine for Hong Kong, Macau and Shenzhen, the economic powerhouse one of Xi’s predecessors, Deng Xiaoping (鄧小平), built almost four decades ago.

 

To make it work, China must figure out a way to move people and capital more efficiently between its one-party state and the liberal, capitalist bastions of Hong Kong and Macau – with their own passports, currencies, trade policies, courts and civil rights.

 

Success could help quiet a persistent source of angst toward the Chinese Communist Party (CCP) and provide a launching point for China’s Belt and Road Initiative to integrate trade and infrastructure networks across Africa, Asia and Europe. Failure risks undermining an economic system credited with making Hong Kong a top financial center and former Portuguese possession Macau the world’s biggest gaming hub.

 

The challenge facing Xi was clear during the three-year debate over China’s US$11 billion project to connect Hong Kong to its prized high-speed rail network via Shenzhen, where Internet giant Tencent Holdings and smartphone maker Huawei Technologies are based. To make the commute more appealing, authorities sought to station the Chinese border crossing at a futuristic new rail terminus overlooking Hong Kong’s Victoria Harbor.

 

The plan faced resistance from democracy advocates, who argued it would undermine a constitutional ban on Chinese law enforcement officers operating in the territory. Hong Kong finally passed the necessary legislation in June, but only after China’s National People’s Congress stepped in to ratify the plan and six opposition lawmakers were purged from the local council for a variety of violations.

 

Source: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2018/09/04/2003699750

WORD BANK:

monument /ˈmɒn.jə.mənt/ [B2] (n): tượng đài

colony /ˈkɒl.ə.ni/ (n): thuộc địa

concession /kənˈseʃ.ən/ (n): sự nhượng bộ

outpost (n): tiền đồn

defector /dɪˈfek·tər/ (n): kẻ đào tẩu

sweeping /ˈswiː.pɪŋ/ (adj): có ảnh hưởng rộng lớn

megalopolis (n): siêu đô thị

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (v): cạnh tranh với ai, cái gì

the so-called … (expression): cái được gọi là …

boast /bəʊst/ [B2] (v): tự hào về cái gì

eclipse /ɪˈklɪps/ (v): vượt qua ai đó về tầm quan trọng

envision /ɪnˈvɪz·ən/ (v): mường tượng, hình dung ra cái gì

might /maɪt/ (n): sức mạnh

aggravate /ˈæɡ.rə.veɪt/ (v): làm trầm trọng thêm

confront /kənˈfrʌnt/ [C2] (v): đối mặt với cái gì

autonomy /ɔːˈtɒn.ə.mi/ (n): sự tự chủ

diversify /daɪˈvɜː.sɪ.faɪ/ (v): đa dạng hóa

incubator /ˈɪŋ.kjə.beɪ.tər/ (n): vườn ươm

miss the boat (or bus) (idiom): bỏ lỡ cơ hội

economic powerhouse (n): trọng tâm kinh tế

predecessor /ˈpriː.dɪˌses.ər/ [C2] (n): người tiền nhiệm

bastion /ˈbæs.ti.ən/ (n): thành lũy

persistent /pəˈsɪs.tənt/ (adj): dai dẳng

angst /æŋst/ (n): sự tức giận, sự phản đối

integrate /ˈɪn.tɪ.ɡreɪt/ [C1] (v): tích hợp, hòa nhập

undermine /ˌʌn.dəˈmaɪn/ [C2] (v): làm suy yếu, hủy hoại

hub /hʌb/ (n): trung tâm

appealing /əˈpiː.lɪŋ/ (adj): hấp dẫn

terminus /ˈtɜː.mɪ.nəs/ (n): ga cuối

resistance /rɪˈzɪs.təns/ [C2] (n): sự chống đối

democracy /dɪˈmɒk.rə.si/ [B2] (n): dân chủ

advocate /ˈæd.və.keɪt/ [C2] (n): người ủng hộ

territory /ˈter.ɪ.tər.i/ [B2] (n): lãnh thổ

legislation /ˌledʒ.ɪˈsleɪ.ʃən/ [C2] (n): luật pháp

ratify /ˈræt.ɪ.faɪ/ (v): phê chuẩn, thông qua

purge /pɜːdʒ/ (n): thanh trừng


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular