China’s young and rich are flaunting their wealth in a “falling stars” meme

0
2073

A woman on the ground surrounded by her makeup, camera, and handbag. – Một người phụ nữ “ngã” xuống đất, xung quanh là đồ trang điểm, máy ảnh và túi xách của cô.

A meme taking over China’s internet is showcasing the privileged lives of its rich millennials.

Một chủ đề trên mạng internet của Trung Quốc đang thể hiện cuộc sống đặc quyền của những thanh niên giàu có của đất nước này.

The photos and videos spreading on Chinese social network Weibo have a common motif: Young women purportedly tripping out of luxury vehicles, sprawled on the floor and surrounded by prized possessions that have spilled out of their expensive handbags. It’s the Chinese version of the “falling stars challenge,” which had already spread to Russia and India, fellow countries with stark wealth inequality, in recent months.

Các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo có cùng một mô típ phổ biến: Những phụ nữ trẻ có xu hướng vấp phải những chiếc xe sang trọng, nằm dài trên nền đất và được bao quanh bởi những tài sản quý giá rơi ra khỏi những chiếc túi xách đắt tiền của họ. Đó là phiên bản Trung Quốc của “thử thách ngôi sao rơi”, xu hướng đã lan sang Nga và Ấn Độ, các quốc gia tương đồng [với Trung Quốc] về khoảng cách giàu nghèo rõ rệt, trong những tháng gần đây.

The meme has resulted in more than 1 million messages and 2.3 billion views for the hashtag #炫富假摔, translating to “show off fake fall,” on Weibo, which has 431 million monthly active users.

Chủ điểm này đã tạo ra hơn 1 triệu tin nhắn và 2,3 tỷ lượt xem cho hashtag #炫富假摔, được dịch là “cú ngã giả khoe khoang,” trên Weibo, [mạng xã hội] có 431 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

A couple partook in the challenge with a child watching. – Một cặp vợ chồng tham gia thử thách này với một đứa bé ở bên cạnh.

A woman on the ground surrounded by her DSLR camera and multiple purses. – Một người phụ nữ nằm trên mặt đất bao quanh bởi những chiếc máy ảnh DSLR và rất nhiều ví.

It might seem like a harmless, albeit pretentious, game, but Chinese authorities have not been so amused. Some of these “falling stars” have received citations for violating traffic laws to get their shot. Last week, two women were fined 150 yuan ($21) and 10 yuan ($1.44) for stopping their car on a crosswalk in the downtown area of Taizhou in southern Zhejiang province. One woman had livestreamed her friend falling out of the driver’s seat, with her legs still in the air, and her Gucci bag, along with makeup from Yves St. Laurent and Dior, on the ground.

Đây có vẻ giống như một trò chơi vô hại, mặc dù có vẻ mang tính khoe khoang, nhưng chính quyền Trung Quốc không được thích thú cho lắm. Một số “ngôi sao rơi” đã nhận được giấy phạt vì vi phạm luật giao thông để có được những bức ảnh. Tuần trước, hai người phụ nữ đã bị phạt 150 nhân dân tệ (21 đô la) và 10 nhân dân tệ (1,44 đô la) vì dừng xe trên một lối băng qua ở khu vực trung tâm Taizhou ở tỉnh Chiết Giang phía nam Trung Quốc. Một người phụ nữ đã phát trực tiếp cảnh người bạn của mình ngã khỏi ghế lái, với đôi chân vẫn còn trên không trung, và chiếc túi Gucci, cùng với đồ trang điểm từ Yves St. Laurent và Dior, trên mặt đất.

In another video shared over the weekend, a woman wearing sunglasses in China’s northern city Xian appeared to have fallen out of the driver’s seat of a parked white car, surrounded by her cosmetics, shopping bags, and a red-soled high-heel shoe. In front of the woman was a photographer instructing her to adjust her head as he snaps images with a large camera. Then a member of the park’s cleaning staff walks by asking, “Hey miss, do you still want this stuff, or I will clean it up.” Viewers later learned the man was asked to partake in the video, but his manager said he eventually quit because many people started interrupting his work to take his photo.

Trong một video khác được chia sẻ vào cuối tuần, một người phụ nữ đeo kính râm ở thành phố Xian phía bắc Trung Quốc có vẻ như vừa ngã ra khỏi chỗ ngồi của một chiếc xe màu trắng, bao quanh cô là mỹ phẩm, túi mua sắm và giày cao gót màu đỏ. Ở phía trước của người phụ nữ là một nhiếp ảnh gia đang hướng dẫn cô điều chỉnh đầu của mình trong khi anh ta chụp ảnh bằng một chiếc máy ảnh lớn. Sau đó, một nhân viên vệ sinh của công viên đi đến hỏi: “Này cô, cô vẫn cần những thứ này chứ, hay để tôi dọn đi.” Người xem sau đó biết được rằng người đàn ông [dọn vệ sinh] đã được yêu cầu tham gia vào video, nhưng người quản lý của anh ta nói rằng cuối cùng anh ta đã bỏ việc vì nhiều người bắt đầu làm gián đoạn công việc của anh để chụp ảnh.

But the falling stars challenge hasn’t only been for rich kids. Many ordinary people have also partaken, in part as a way to poke fun of the country’s wealthy. Instead of expensive bags, though, they’re surrounded by their work tools or books. Even Chinese state-media outlet People’s Daily has found amusement in the falling stars challenge, sharing some images of parody versions, such as those from firefighters, students, and soldiers.

Nhưng thử thách sao rơi không chỉ dành cho con nhà giàu. Nhiều người bình thường cũng đã tham gia, một phần là để chọc tức niềm vui của những người giàu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì túi xách đắt tiền, họ được bao quanh bởi các công cụ làm việc hoặc sách vở của họ. Ngay cả phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc People’s Daily cũng thấy vui trong vẻ với thử thách sao rơi, chia sẻ một số hình ảnh về các phiên bản hài hước, chẳng hạn như các nhân viên cứu hỏa, sinh viên và binh lính.

“They are ‘rich’ because of their contributions,” it said in a Weibo post. “They are always hardworking. It’s the greatest fortune of society if everyone excels at what they do.”

Trong một bài đăng, Weibo nói: “Họ ‘giàu có’ vì những đóng góp của họ. Họ luôn chăm chỉ. Đó là tài sản lớn nhất của xã hội nếu mọi người làm tốt công việc của mình.”

A firefighter flaunting his wealth. – Một lính cứu hỏa đang phô trương sự giàu có của mình.

A medical school student on the ground surrounded by books. – Một sinh viên trường y trên mặt đất bao quanh bởi những cuốn sách.

An engineering student’s fall. – Cú ngã của một sinh viên kỹ thuật.

Source: https://qz.com/1435036/rich-chinese-millennials-flaunt-wealth-in-falling-stars-meme/?utm_source=qzfb&fbclid=IwAR13yM6Y_k8YBRxoj5YSP_tU8UMa_RPxJXgYVGkqAKuU96BKb_fQJPqiqzw

WORD BANK:

meme /miːm/ (n): chủ đề

privileged /ˈprɪv.əl.ɪdʒd/ [C1] (adj): có đặc quyền, đặc lợi

millennial /mɪˈlen.i.əl/ (n): những người sinh vào những năm 80, 90 của thế kỷ 20, thanh niên

motif /məʊˈtiːf/ (n): mô típ, xu hướng

purportedly /pəˈpɔː.tɪd.li/ (adv): có xu hướng, có ý định

sprawl /sprɔːl/ (v): nằm dài, nằm ườn ra

prized /praɪzd/ (adj): quý giá

possession /pəˈzeʃ.ən/ [C2] (n): tài sản

spill out /spɪl/ (v): tràn ra ngoài, rơi ra ngoài

fellow /ˈfel.əʊ/ [B2] (adj): cùng hội, cùng nghề, cùng sở thích, tương đồng nhau

stark /stɑːk/ (adj): rõ rệt

wealth inequality /welθ ˌɪn.ɪˈkwɒl.ə.ti/ (n): khoảng cách giàu nghèo

albeit /ɔːlˈbiː.ɪt/ [C2] (conjunction): mặc dù

pretentious /prɪˈten.ʃəs/ (adj): mang tính khoe khoang

amused /əˈmjuːzd/ [B2] (adj): thích thú

citation /saɪˈteɪ.ʃən/ (n): giấy phạt, trát hầu tòa

downtown /ˌdaʊnˈtaʊn/ (adj, adv): trung tâm (thành phố)

adjust /əˈdʒʌst/ [B2] (v): điều chỉnh

interrupt /ˌɪn.təˈrʌpt/ [B1] (v): làm gián đoạn

ordinary /ˈɔː.dən.əri/ [B1] (adj): bình thường

poke fun at sb/sth (v): trêu nhạo ai/cái gì

parody /ˈpær.ə.di/ (n): (các bài viết, bài hát, …) bắt chước, nhại lại bản gốc, mang tính châm biếm

contribution /ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən/ [B2] (n): đóng góp

fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ [B2] (n): tài sản

excel /ɪkˈsel/ [C2] (v): làm tốt

flaunt /flɔːnt/ (v): phô trương, khoe mẽ

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://theshort2win.com/JWE1A


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead