Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateChina’s young and rich are flaunting their wealth in a “falling stars”...

China’s young and rich are flaunting their wealth in a “falling stars” meme

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A meme taking over China’s internet is showcasing the privileged lives of its rich millennials.

 

The photos and videos spreading on Chinese social network Weibo have a common motif: Young women purportedly tripping out of luxury vehicles, sprawled on the floor and surrounded by prized possessions that have spilled out of their expensive handbags. It’s the Chinese version of the “falling stars challenge,” which had already spread to Russia and India, fellow countries with stark wealth inequality, in recent months.

 

The meme has resulted in more than 1 million messages and 2.3 billion views for the hashtag #炫富假摔, translating to “show off fake fall,” on Weibo, which has 431 million monthly active users.

 

A couple partook in the challenge with a child watching. – Một cặp vợ chồng tham gia thử thách này với một đứa bé ở bên cạnh.

A woman on the ground surrounded by her DSLR camera and multiple purses. – Một người phụ nữ nằm trên mặt đất bao quanh bởi những chiếc máy ảnh DSLR và rất nhiều ví.

It might seem like a harmless, albeit pretentious, game, but Chinese authorities have not been so amused. Some of these “falling stars” have received citations for violating traffic laws to get their shot. Last week, two women were fined 150 yuan ($21) and 10 yuan ($1.44) for stopping their car on a crosswalk in the downtown area of Taizhou in southern Zhejiang province. One woman had livestreamed her friend falling out of the driver’s seat, with her legs still in the air, and her Gucci bag, along with makeup from Yves St. Laurent and Dior, on the ground.

 

In another video shared over the weekend, a woman wearing sunglasses in China’s northern city Xian appeared to have fallen out of the driver’s seat of a parked white car, surrounded by her cosmetics, shopping bags, and a red-soled high-heel shoe. In front of the woman was a photographer instructing her to adjust her head as he snaps images with a large camera. Then a member of the park’s cleaning staff walks by asking, “Hey miss, do you still want this stuff, or I will clean it up.” Viewers later learned the man was asked to partake in the video, but his manager said he eventually quit because many people started interrupting his work to take his photo.

 

But the falling stars challenge hasn’t only been for rich kids. Many ordinary people have also partaken, in part as a way to poke fun of the country’s wealthy. Instead of expensive bags, though, they’re surrounded by their work tools or books. Even Chinese state-media outlet People’s Daily has found amusement in the falling stars challenge, sharing some images of parody versions, such as those from firefighters, students, and soldiers.

 

“They are ‘rich’ because of their contributions,” it said in a Weibo post. “They are always hardworking. It’s the greatest fortune of society if everyone excels at what they do.”

 

A firefighter flaunting his wealth. – Một lính cứu hỏa đang phô trương sự giàu có của mình.
A medical school student on the ground surrounded by books. – Một sinh viên trường y trên mặt đất bao quanh bởi những cuốn sách.

An engineering student’s fall. – Cú ngã của một sinh viên kỹ thuật.Source: https://qz.com/1435036/rich-chinese-millennials-flaunt-wealth-in-falling-stars-meme/?utm_source=qzfb&fbclid=IwAR13yM6Y_k8YBRxoj5YSP_tU8UMa_RPxJXgYVGkqAKuU96BKb_fQJPqiqzw

WORD BANK:

meme /miːm/ (n): chủ đề

privileged /ˈprɪv.əl.ɪdʒd/ [C1] (adj): có đặc quyền, đặc lợi

millennial /mɪˈlen.i.əl/ (n): những người sinh vào những năm 80, 90 của thế kỷ 20, thanh niên

motif /məʊˈtiːf/ (n): mô típ, xu hướng

purportedly /pəˈpɔː.tɪd.li/ (adv): có xu hướng, có ý định

sprawl /sprɔːl/ (v): nằm dài, nằm ườn ra

prized /praɪzd/ (adj): quý giá

possession /pəˈzeʃ.ən/ [C2] (n): tài sản

spill out /spɪl/ (v): tràn ra ngoài, rơi ra ngoài

fellow /ˈfel.əʊ/ [B2] (adj): cùng hội, cùng nghề, cùng sở thích, tương đồng nhau

stark /stɑːk/ (adj): rõ rệt

wealth inequality /welθ ˌɪn.ɪˈkwɒl.ə.ti/ (n): khoảng cách giàu nghèo

albeit /ɔːlˈbiː.ɪt/ [C2] (conjunction): mặc dù

pretentious /prɪˈten.ʃəs/ (adj): mang tính khoe khoang

amused /əˈmjuːzd/ [B2] (adj): thích thú

citation /saɪˈteɪ.ʃən/ (n): giấy phạt, trát hầu tòa

downtown /ˌdaʊnˈtaʊn/ (adj, adv): trung tâm (thành phố)

adjust /əˈdʒʌst/ [B2] (v): điều chỉnh

interrupt /ˌɪn.təˈrʌpt/ [B1] (v): làm gián đoạn

ordinary /ˈɔː.dən.əri/ [B1] (adj): bình thường

poke fun at sb/sth (v): trêu nhạo ai/cái gì

parody /ˈpær.ə.di/ (n): (các bài viết, bài hát, …) bắt chước, nhại lại bản gốc, mang tính châm biếm

contribution /ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən/ [B2] (n): đóng góp

fortune /ˈfɔː.tʃuːn/ [B2] (n): tài sản

excel /ɪkˈsel/ [C2] (v): làm tốt

flaunt /flɔːnt/ (v): phô trương, khoe mẽ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular