Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC2 - MasteryCOP27: What are they saying at the climate summit?

COP27: What are they saying at the climate summit?

[Reading level: C2 – Mastery]

World leaders, policymakers and delegates from nearly 200 countries are at the COP27 U.N. climate summit in Egypt, where they hope to keep alive a goal to avert the worst impacts of climate change.

 

Here are some of the latest comments by those attending:

 

United Nations Secretary General Antonio Guterres

“Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible.”

“We are on a highway to climate hell with our foot on the accelerator.”

 

IMF Managing Director Kristalina Georgieva

“Unless we price carbon predictably on a trajectory that gets us at least to $75 average price per ton of carbon in 2030, we simply don’t create the incentive for businesses and consumers to shift.”

 

United Arab Emirates President, Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan

“The UAE is considered a responsible supplier of energy and it will continue playing this role for as long as the world is in need of oil and gas.”

 

“The lengthy discussions at COPs with its stalling, delaying tactics and procrastination, that have hampered implementation and delivery is simply cruel and unjust. We cannot afford to spend more time skirting around the real issues, and we must break out of the open-ended process-focused discussions we are trapped in.”

 

In the face of impending catastrophe, whose warning signs are already unbearably disastrous, weak action is unwise. No action is dangerous.”

 

Macky Sall, President of Senegal and Chairperson of the African Union

“Even if Africa contributes less than 4% of greenhouse gases, it subscribes to frugal development of carbon, resilient to climate change, for a goal of carbon neutrality in a reasonable timeframe. We are for a green transition that is equitable and just, instead of decisions that jeopardise our development, including universal access to electricity to which 600 million Africans remain deprived.”

 

Mia Mottley, Prime Minister of Barbados

“How do companies make $200 billion dollars in profits in the last three months and not expect to contribute at least 10 cents in every dollar of profit to a loss and damage fund. This is what our people expect.”

 

Source: https://www.reuters.com/business/cop/cop27-what-are-they-saying-climate-summit-2022-11-07/

WORD BANK:

policymaker /ˈpɑl·ə·siˌmeɪ·kər/ (n): nhà hoạch định chính sách

delegate /ˈdel.ɪ.ɡət/ [C1] (n): đại biểu

summit /ˈsʌm.ɪt/ [C2] (n): hội nghị thượng đỉnh

avert /əˈvɜːt/ (v): tránh, ngăn chặn

approach sth /əˈprəʊtʃ/ [B1] (v): tiến tới cái gì

tipping point /ˈtɪp.ɪŋ ˌpɔɪnt/ (n): điểm giới hạn

chaos /ˈkeɪ.ɒs/ [B2] (n): sự hỗn loạn

irreversible /ˌɪr.ɪˈvɜː.sə.bəl/ [C2] (adj): không thể đảo ngược

accelerator /əkˈsel.ə.reɪ.tər/ (n): bàn đạp ga (để tăng tốc trên xe ô tô)

trajectory /trəˈdʒek.tər.i/ (n): quỹ đạo

incentive /ɪnˈsen.tɪv/ [C2] (n): động lực

lengthy /ˈleŋ.θi/ [C1] (adj): dài dòng

stall /stɔːl/ (v): đứng yên, trì hoãn

delay /dɪˈleɪ/ (v): trì hoãn

tactic /ˈtæk.tɪk/ [C1] (n): chiến thuật

procrastination /prəˌkræs.tɪˈneɪ.ʃən/ (n): sự chần chừ, sự trì hoãn

hamper /ˈhæm.pər/ (v): cản trở

implementation /ˌɪm.plɪ.menˈteɪ.ʃən/ [C2] (n): thực hiện

unjust /ʌnˈdʒʌst/ (adj): bất công

skirt around sth /ˈskɜrt/ (v): lảng tránh cái gì

trap /træp/ (v): bẫy

in the face of sth [C2] (idiom): khi đối mặt với cái gì, trước vấn đề gì

impending /ɪmˈpen.dɪŋ/ (adj): sắp xảy ra, trước mắt

catastrophe /kəˈtæs.trə.fi/ [C2] (n): thảm họa

unbearable /ʌnˈbeə.rə.bəl/ [B2] (adj): không thể chịu đựng nổi

disastrous /dɪˈzɑː.strəs/ [C1] (adj): mang tính thảm họa

unwise /ʌnˈwaɪz/ [C2] (adj): không khôn ngoan

subscribe to sth (v): ủng hộ, đồng tình với cái gì

frugal /ˈfru·ɡəl/ (adj): tằn tiện, thận trọng

resilient to sth /rɪˈzɪl.i.ənt/ (adj): có khả năng chống trọi lại cái gì

neutrality /njuːˈtræl.ə.ti/ (n): sự trung hòa

equitable /ˈek.wɪ.tə.bəl/ (adj – formal): bình đẳng, công bằng

just /dʒʌst/ [C2] (adj): công bằng

jeopardise /ˈdʒep.ə.daɪz/ (v): gây nguy hiểm

deprived /dɪˈpraɪvd/ [C1] (adj): thiếu thốn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular