Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateCoronavirus Belgium: ‘Outraged’ medics turn their backs in protest at PM’s handling...

Coronavirus Belgium: ‘Outraged’ medics turn their backs in protest at PM’s handling of pandemic

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Scores of medics turned their backs on Sophie Wilmès during a hospital visit in protest at the Belgian prime minister’s handling of the Covid-19 pandemic.

 

Ms Wilmès made an unofficial visit at Saint-Pierre Hospital in the Marollen district of Brussels on Saturday in an attempt to relieve tensions with healthcare workers, who are unhappy with how the government is dealing with the coronavirus crisis.

 

In a video widely shared online, Wilmès’s official motorcade can be seen approaching the hospital. The road leading up to the hospital is lined with doctors and nurses, with each one slowly turning their backs in silent protest as Wilmès’s black Mercedes passes by.

 

Workers at the hospital staged the protest to call for increased acknowledgement of their efforts during the pandemic, which has so far claimed over 9,000 lives in Belgium, with a further 55,000 confirmed cases, according to official figures.

 

Belgium has the worst coronavirus mortality rate in the world, having recorded 66 deaths per 100,000 people.

 

For comparison, the mortality rate in the US is thought to be about 19 in 100,000.

 

 

Ms Wilmes said on Saturday that she wanted to bring a “message of appeasement” to hospital staff, according to Belgian broadcaster RTBF, adding that she did not want to see a post-coronavirus period where the nursing sector was “reduced to what it was before”.

 

The Belgian premier visited a second hospital on Saturday although she didn’t appear to face any opposition while there.

 

It came after the signing into law of a royal decree on 4 May that allowed unqualified staff to undertake nursing duties during the pandemic.

 

Medics from over a dozen hospitals in Brussels and Wallonia – a region in the south of the country – have written to the government to express their concerns over the decree, the Brussels Times reported.

 

Nurses said they were “outraged” by the decree which was prepared by federal health minister Maggie De Block. Nurses are calling for the decree to be repealed, saying that it disregards the skill and training needed to work as a nurse.

 

The General Union of Belgian Nurses (GUBN) backed the calls from its members, casting doubt on a claim in the decree suggesting that nurses’ skills were easily transferrable to other healthcare professionals.

 

The GUBN earlier this month said that the decree amounted to “a real slap in the face” for health professions, saying that it undermined the work taken on during the crisis.

 

Source: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/coronavirus-belgium-medics-protest-hospital-sophie-wilmes-a9519686.html?fbclid=IwAR0_-kZv04wnwlbGwZ5eeojt0RIRWAxTcBgRF5gJEe7mEBOISJBtDfJQaVE

WORD BANK:

scores of (people) /skɔːrz/ (quant): rất nhiều (người)

medic /ˈmed.ɪk/ (n): nhân viên y tế

protest /ˈprəʊ.test/ (n, v): phản đối

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

relieve /rɪˈliːv/ [C2] (v): giải tỏa

tension /ˈten.ʃən/ [B2] (n): căng thẳng

crisis /ˈkraɪ.sɪs/ [B2] (n): cuộc khủng hoảng

motorcade /ˈməʊ.tə.keɪd/ (n): đoàn xe

acknowledgement /əkˈnɒlɪdʒmənt/ (n): sự thừa nhận

mortality /mɔːˈtæl.ə.ti/ [C2] (n): tử vong

appeasement /əˈpiːz.mənt/ (n): sự nhượng bộ

appear to do sth /əˈpɪər/ [B1] (v): có vẻ như, dường như sẽ làm gì

decree /dɪˈkriː/ (n): sắc lệnh

undertake  /ˌʌn.dəˈteɪk/ [C1] (v): đảm nhận

outraged /ˈaʊt.reɪdʒd/ (adj): phẫn nộ

federal /ˈfed.ər.əl/ [C1] (adj): thuộc về liên bang

repeal /rɪˈpiːl/ (v, n): bãi bỏ (luật)

disregard /ˌdɪs.rɪˈɡɑːd/ (v): coi thường

back /bæk/ [C2] (v): ủng hộ

cast doubt (expression): bày tỏ nghi ngại

transferrable /trænsˈfɜː.rə.bəl/ (adj): có thể chuyển giao được

amount to sth /əˈmɑʊnt.tə/ (v): lên tới

undermine /ˌʌn.dəˈmaɪn/ [C2] (v): làm suy yếu


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular