Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateCut-down conifer becomes Sheffield attraction after neighbour dispute

Cut-down conifer becomes Sheffield attraction after neighbour dispute

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A tree cleaved in half has become an attraction in a residential part of South Yorkshire after a dispute between neighbours.

 

Bharat Mistry said he and his family were “gutted” when their next-door neighbours asked tree surgeons to cut down half the branches of a 5 metre conifer tree that had stood in his garden in the Sheffield suburb of Waterthorpe for 25 years.

 

He said: “We were absolutely distraught. We pleaded and pleaded with them not to do it, but their mind was made up. That tree was coming down.”

 

Mistry, 56, said he had been embroiled in a year-long dispute with his neighbours over birds roosting in the tree, which they said generated too much noise and mess in the drive of their bungalow.

 

Without Mistry’s knowledge, an image of the tree was posted on Reddit with the title: “Some traditional British pettiness on display.” The image and account have since been deleted.

 

The picture went viral after it was anonymously sent in to Jeremy Vine’s Channel 5 TV show, and it has been turned into memes on social media, prompting visits from curious people.

 

Mistry’s daughter said the family had become “Instagram famous without meaning to”.

 

Mistry said he had trimmed the tree into a ball shape, which his neighbour had agreed with until birds began roosting in the tree, “which you would expect at this time of the year”. He said relations with the neighbours had previously been amicable and he had trimmed the branches lower down the tree to make space for the neighbours’ car.

 

Mistry, who lives in a three-bedroom property with his wife and two daughters, asked the neighbours not to have the branches removed, but acknowledged they were entitled to do so as the tree protruded by a metre on to their property.

 

The neighbours have refused requests to comment. Others in the street shared Mistry’s disappointment at the tree’s misshapen appearance.

 

One woman who wished to remain anonymous said: “When I saw it, I just thought: ‘Oh my God, what a shame.’ It’s a lovely tree and adds to the feature of the house and the street.”

 

Source: https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jun/24/cut-down-fir-tree-becomes-sheffield-attraction-after-neighbour-dispute

WORD BANK:

cleave /kliːv/ (v): chẻ

dispute /dɪˈspjuːt/ [C2] (n): tranh chấp, tranh cãi

gutted /ˈɡʌt.ɪd/ (adj – slang): vô cùng tức giận

conifer tree /ˈkɒn.ɪ.fər/ (n): cây thông

distraught /dɪˈstrɔːt/ (adj): phẫn uất

plead /pliːd/ [C2] (v): năn nỉ

embroil sb in sth /ɪmˈbrɔɪl/ (v): khiến ai vướng vào chuyện gì

roost /ruːst/ (v): đậu (trên cây)

drive /draɪv/ (n): lối vào nhà

bungalow /ˈbʌŋ.ɡəl.əʊ/ (n): căn nhà gỗ

pettiness /ˈpet.i.nəs/ (n): sự nhỏ nhen

go viral /ˈvaɪə.rəl/ (v): lan truyền nhanh chóng

anonymously /əˈnɒn.ɪ.məs.li/ (adv): ẩn danh

prompt sth /prɒmpt/ (v): khiến chuyện gì xảy ra

trim /trɪm/ (v): cắt tỉa

amicable /ˈæm.ɪ.kə.bəl/ (adj): (mối quan hệ) rất tốt đẹp, thân thiện

acknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ [C1] (v): thừa nhận

entitled to do sth /ɪnˈtaɪ.təld/ (v): có quyền làm gì đó

protrude /prəˈtruːd/ (v): nhô ra

misshapen /ˌmɪsˈʃeɪ.pən/ (adj): (ngoại hình) dị dạng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular