Does eating pickled vegetables cause cancer?

0
900
Pickled vegetables, popular side dishes for meals for thousands of years, have become a part of many countries’ culinary cultures. - Rau muối, món ăn kèm phổ biến trong bữa ăn từ hàng nghìn năm nay, đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia.

[Reading level: B1 – Intermediate]

Many people believe that eating pickled vegetables can produce toxins that cause cancer. Is this true? (Quynh, 34, Hanoi)

 

Answer:

Pickled vegetables have a reputation for causing cancer and impacting health. Many believe that pickled vegetables contain solanine, a cancer-causing substance, so it is advised not to eat newly pickled vegetables.

 

In fact, such health consequences are caused only in cases of incorrect pickling, as solanine can dissolve in brine, so it is eliminated when vegetables are pickled.

 

Another thing to note is that pickled vegetables are usually very salty, so they may not be suitable for people with high blood pressure or kidney diseases.

 

In addition, in a daily diet, a healthy person should consume no more than 5 grams of salt, so the recommended pickled vegetables consumption is between 50-100 grams per day. Porcelain or ceramic utensils should be used during the pickling process instead of plastic containers.

 

To conclude, if pickled properly and consumed correctly, these dishes do not negatively impact health.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/wellness/does-eating-pickled-vegetables-cause-cancer-4691780.html

WORD BANK:

pickle /ˈpɪk.əl/ (v): muối, ngâm chua

toxin /ˈtɑːk.sɪn/ (n): độc tố, chất độc

reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ (n): tiếng tăm

substance /ˈsʌb.stəns/ (n): chất

consequence /ˈkɑːn.sə.kwəns/ [B2] (n): hậu quả

dissolve /dɪˈzɑːlv/ [C2] (v): tan, hòa tan

brine /braɪn/ (n): nước muối

eliminate /iˈlɪm.ə.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

kidney /ˈkɪd.ni/ (n): thận

porcelain /ˈpɔːr.səl.ɪn/ (n): sứ

ceramic /səˈræm.ɪks/ (n): gốm

utensil /juːˈten.səl/ (n): đồ dùng, dụng cụ


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here