Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateDong Van corn fields dye rocky plateau green

Dong Van corn fields dye rocky plateau green

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Come summer, Dong Van plateau in the northern province of Ha Giang, surrounded by rugged terrain, puts on a new coat with the green color of cornfields.

 

Dong Van Karst Plateau is 1,000-1,600 meters above sea level, covering the four districts of Quan Ba, Yen Minh, Dong Van and Meo Vac, home to 17 ethnic minority groups, including the Hmong. Dong Van is well-known for its severe climate, extreme shortage of arable lands and water resources, making it difficult for Hmong farmers to grow rice, and they instead cultivate corn.

 

Corn plays an important part in daily lives of the Hmong. While serving as a stable ingredient in the local diet, it’s also used as livestock feed.

 

The rocky plateau in spring is colored the pink of peach blossoms and white plum flowers, the purple-pink of buckwheat flowers in autumn, and the bright yellow of mustard flowers in winter. In summer, the green of cornfields takes over the roads, mountains and hills of Dong Van.

 

Duong Thuong Valley is dyed the green of cornfields, rarely seen at other times of the year.

 

A bird’s-eye view of Pho Cao Commune, home to 5,000 Hmong locals who reside in unique earthen homes featuring yellow walls and stone fences.

 

Ma Pi Leng Pass spans 20 kilometers (12.7 miles) and is considered the most dangerous in the northern mountains. Negotiating the pass is a tough task, even for the most seasoned travelers.

 

Dong Van karst plateau was recognized as a global geopark in 2010 by UNESCO. Traditional ‘trinh tuong’ houses with yin-yang tiled roofs are a signature of Dong Van. Created by the Tay and Nung minorities, these homes are built using a mixture of clay and mud. This architectural style creates a space that is warm in winter and cool in summer.

 

Farmers often harvest corn in June and July. However, harvest time depends on several factors, including rainfall and geographical location.

 

In Ha Giang, corn is commonly strung up along the gable or in the kitchen to dry, prior to being used for eating, making wine, baking cakes or feed.

 

Source: https://e.vnexpress.net/photo/places/dong-van-corn-fields-dye-rocky-plateau-green-4298292.html?fbclid=IwAR3XtUnxWpNBNqDvuZ03ogi-WsDBDHdr10y0KhujGQT7lRcqjYKGHhcWU1Y

WORD BANK:

plateau /plætˈoʊ/ (n): cao nguyên

rugged /ˈrʌɡ.ɪd/ (adj): hiểm trở

terrain /təˈreɪn/ (n): địa hình

ethnic /ˈeθ.nɪk/ [C1] (adj): dân tộc

minority /maɪˈnɔːr.ə.t̬i/ [B2] (n): thiểu số

arable /ˈer.ə.bəl/ (adj): có thể/thích hợp để canh tác/trồng trọt

cultivate /ˈkʌl.tə.veɪt/ [C1] (v): trồng trọt/nuôi nấng

livestock /ˈlaɪv.stɑːk/ (n): động vật chăn nuôi

dye /daɪ/ (v): nhuộm

reside in /rɪˈzaɪd ɪn/ (v phrase): cư trú

earthen /ˈɝː.θən/ (adj): làm từ đất

span /spæn/ (v): trải dài

seasoned /ˈsiː.zənd/ (adj): nhiều kinh nghiệm

signature /ˈsɪɡ.nə.tʃɚ/ (n): nét đặc trưng

mixture /ˈmɪks.tʃɚ/ [B2] (n): hỗn hợp

architectural /ˌɑːr.kəˈtek.tʃɚ.əl/ (adj): kiến trúc

harvest /ˈhɑːr.vəst/ [B2] (v): thu hoạch

geographical /ˌdʒi.əˈɡræf.ɪ.kəl/ (adj): địa lý

gable /ˈɡeɪ.bəl/ (n): cái gác


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular