Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB1 - IntermediateEating chocolate combined with zinc could help you 'live longer', study suggests

Eating chocolate combined with zinc could help you ‘live longer’, study suggests

[Reading level: B1 – Intermediate]

Eating chocolate and drinking coffee and tea may help you live longer, according to a new study.

 

To reap the benefits of the treats, however, they must be consumed with zinc supplements – which together activate a compound that slows down ageing.

 

According to the researchers from the University of Erlangen in Nuremberg and Auburn University in Alabama, the combination can lengthen life by protecting against naturally-occurring “oxidative stress” – a gas that leads to ageing and other illnesses such as cancer, inflammation or degenerative diseases.

 

To analyse the effects of zinc, known for its benefits in helping the body fight off bacteria and viruses, and antioxidant polyphenols, which are found in chocolate, tea or coffee, the scientists combined the two in lab experiments.

 

On their own, polyphenols cannot break down oxidative stress, but when combined with zinc, they create a “mega complex” enzyme capable of protecting the body from the damaging waste gas that occurs as a by-product of cells, researchers found.

 

The resulting compound is similar to the naturally-occurring superoxide dismutase enzyme (SOD), which also destroys the gas and protects the body, according to the research published in the journal Nature Chemistry.

 

The study marks the first time researchers have been able to mimic the effects of the enzyme.

 

Previous attempts using metals such as iron or copper could also have had an “anti-oxidative effect,” however, they could also cause “oxidative stress to increase.”

 

Zinc is effective because it is less toxic than other metals – which leads researchers to hypothesize that it may be added to foods in the future to “boost the consumer’s health.”

 

Of the findings, lead author Dr Ivana Ivanović-Burmazović said: “It is certainly possible that wine, coffee tea or chocolate may well be available in future with added zinc.”

 

However, according to Dr Ivanović-Burmazović, it would have to be non-alcoholic wine – as “any alcohol content whatsoever would destroy the positive effects of this combination.”

 

Previous research conducted on the benefits of eating chocolate found it can also improve memory, reduce stress and make you happier.

 

Source: https://www.independent.co.uk/life-style/chocolate-zinc-eating-live-longer-health-benefits-tea-coffee-a8619346.html?fbclid=IwAR1TqGqv9HnG6LgM6J1ZeC9oTElB7DFJV-8W9SQuZfV8aTGdBzJDlCDjxTs

WORD BANK:

reap benefit of/from sth (v): hưởng lợi từ điều gì

treat /triːt/ (n): món ăn, thức uống

zinc /zɪŋk/ (n): kẽm

supplement /ˈsʌp.lɪ.mənt/ [C2] (n): chất bổ sung

activate /ˈæk.tɪ.veɪt/ (v): kích hoạt

compound /ˈkɒm.paʊnd/ (n): hợp chất

oxidative stress /ɒkˈsɪd.ə.tɪv stres/ (n): stress oxi hóa, mất cân bằng oxi hóa

inflammation /ˌɪn.fləˈmeɪ.ʃən/ (n): viêm nhiễm

degenerative disease /dɪˈdʒen.ər.ə.tɪv dɪˈziːz/ (n): bệnh thoái hóa

antioxidant /ˌæn.tiˈɒk.sɪ.dənt/ (n): chất chống oxy hóa

experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ [B1] (n): thí nghiệm

by-product /ˈbaɪˌprɒd.ʌkt/ (n): sản phẩm phụ

mimic /ˈmɪm.ɪk/ (v): bắt chước

copper /ˈkɒp.ər/ (n): đồng

hypothesize /haɪˈpɒθ.ə.saɪz/ (v): đưa ra giả thuyết

boost /buːst/ [B2] (v): thúc đẩy, tăng cường, kích thích


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular