Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateElon Musk is now the world’s second-richest person, passing Bill Gates

Elon Musk is now the world’s second-richest person, passing Bill Gates

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Elon Musk’s year of dizzying ascents hit a new apex Monday as the Tesla co-founder passed Bill Gates to become the world’s second-richest person.

 

The 49-year-old entrepreneur’s net worth soared $7.2 billion to $127.9 billion, driven by yet another surge in Tesla’s share price. Musk has added $100.3 billion to his net worth this year, the most of anyone on the Bloomberg Billionaires Index, a ranking of the world’s 500 richest people. In January he ranked 35th.

 

His advance up the wealth ranks has been driven largely by Tesla, whose market value is approaching $500 billion. About three-quarters of his net worth is comprised of Tesla shares, which are valued more than four times as much as his stake in Space Exploration Technologies, or SpaceX.

 

Musk’s milestone marks only the second time in the index’s eight-year history that Microsoft co-founder Gates has ranked lower than number two. He held the top spot for years before being bumped by Amazon.com. founder Jeff Bezos in 2017. Gates’s net worth of $127.7 billion would be much higher had he not donated so prodigiously to charity over the years. He has given more than $27 billion to his namesake foundation since 2006.

 

With Monday’s move, Musk unseats an occasional verbal sparring partner in Gates, who the Tesla billionaire has ridiculed on Twitter for, among other things, having “no clue” about electric trucks. The two have also traded barbs over Covid-19. Gates, whose charitable foundation is one of the preeminent bodies backing vaccine research, has expressed concern over Musk’s stated suspicion of pandemic data and embrace of certain conspiracy theories.

 

The year has been a lucrative one for the world’s richest people. Despite the pandemic and widespread layoffs that have disproportionately affected the world’s working class and poor, the members of the Bloomberg index have collectively gained 23% — or $1.3 trillion — since the year began.

 

Source: https://fortune.com/2020/11/23/elon-musk-second-richest-person-bill-gates/

WORD BANK:

dizzying /ˈdɪz.i.ɪŋ/ (adj): khiến người ta chóng mặt

ascent /əˈsent/ (v, n): đi lên, sự đi lên, sự thăng tiến

apex /ˈeɪ.peks/ (n): đỉnh

entrepreneur /ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/ (n): doanh nhân

net worth /ˌnetˈwɜːθ/ (n): giá trị tài sản ròng

soar /sɔːr/ [C2] (v): tăng mạnh

surge /sɜːdʒ/ [C1] (v, n): tăng mạnh

be comprised of sth [C1] (v): bao gồm

stake /steɪk/ (n): cổ phần

milestone /ˈmaɪl.stəʊn/ (n): cột mốc

bump /bʌmp/ [B2] (v): đánh, đập

donate /dəʊˈneɪt/ [B2] (v): quyên góp

prodigiously /prəˈdɪdʒ.əs.li/ (adv): một cách phi thường, to lớn, đồ sộ

namesake /ˈneɪm.seɪk/ (n): cùng tên

unseat sb /ʌnˈsiːt/ (v): hạ bệ

verbal /ˈvɜː.bəl/ [C2] (adj): thuộc về lời nói

sparring partner /ˈspɑː.rɪŋ ˌpɑːt.nər/ (v): người tập cùng (trong môn boxing)

ridicule /ˈrɪd.ɪ.kjuːl/ (v): chế nhạo

traded barbs /bɑːb/ (v): có những lời châm chọc về nhau

preeminent /priˈem·ə·nənt/ (adj): ưu việt, vượt trội hơn những người / thứ khác

suspicion /səˈspɪʃ.ən/ [B2] (n): sự nghi ngờ

embrace of sth /ɪmˈbreɪs/ [C1] (n): sự ủng hộ với cái gì

conspiracy theory /kənˈspɪr.ə.si ˌθɪə.ri/ (n): thuyết âm mưu

lucrative /ˈluː.krə.tɪv/ [C2] (adj): sinh lợi

layoff /ˈleɪ.ɒf/ (n): sa thải

disproportionately /ˌdɪs.prəˈpɔː.ʃən.ət.li/ (adv): một cách không tương xứng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular