Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateErecting bamboo pole in Hue citadel to signify Tet

Erecting bamboo pole in Hue citadel to signify Tet

Reading level: B2 – Upper Intermediate

The bamboo pole erecting tradition, originally intended to ward off the devil, became a symbol of Tet under the Nguyen Dynasty.

 

The Hue Monuments Conservation Center last Thursday organized the ‘cay neu’ (bamboo pole) erection ceremony for Tet (Lunar New Year) at The To Temple in Hue Imperial Citadel, a UNESCO heritage site in the central town of Hue.

 

The To Temple is a sacred place built by the second emperor of the Nguyen Dynasty (1802-1945), Minh Mang (reigning 1820-1839), to commemorate emperors.

 

The ceremony is held to celebrate the Lunar New Year and pray for another spring of good luck and good crops and ward off evil spirits.

 

The reenactment of a procession of soldiers led by an official departing from Hien Nhon Gate for Trieu To Temple, Thai Hoa Palace and then Hien Lam Pavilion in The To Temple.

 

Ten soldiers carry the 15-meter Tet pole – followed by a group of flag holding soldiers with royal court music artists performing along the way – past the Ngu Phung (Five Phoenixes) Pavilion.

 

The center has prepared an altar with offerings like pork, chicken, sticky rice, and five fruits.

 

During Minh Mang’s reign, an imperial seal would be hung on top of the pole to indicate administrative activities were suspended for Tet.

 

All participants are in traditional attire but wear masks since the end of the country’s fight against Covid-19 is still nowhere in sight.

 

Vo Le Nhat, director of the Hue Monuments Conservation Center, kneels at the offering table along with colleagues with incense sticks to worship ancestors.

 

Soldiers burn joss paper in the courtyard of Hien Lam Pavilion.

 

The seal, parallel sentences and red flags are hung on top.

 

Soldiers pull up the pole at Hien Lam Pavilion in The To Temple.

 

During the Nguyen Dynasty era, people were only allowed to start celebrating Tet after the bamboo pole went up.

Another pole is erected at Trieu To Temple.

 

The bamboo pole stands here until the seventh day of the first lunar month and the seal is then unblocked to start the year.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/travel/places/erecting-bamboo-pole-in-hue-citadel-to-signify-tet-4232089.html?fbclid=IwAR1q_-A-FRVH6_6zbK5gafNWo88V8fo11_aLCH3Ok8S6phq2L6NhQ7g3_TY

WORD BANK:

ward off /ˈwɔrdˈɔf/ (v): xua đuổi

erect /ɪˈrekt/ (v – formal): dựng lên

erection /ɪˈrek.ʃən/ (n – formal): dựng lên

Imperial Citadel /ɪmˈpɪə.ri.əl ˈsɪt.ə.del/ (n): Hoàng Thành

heritage /ˈher.ɪ.tɪdʒ/ [C2] (n): di sản

sacred /ˈseɪ.krɪd/ [C1] (adj): linh thiêng

emperor /ˈem.pər.ər/ [C1] (n): hoàng đế

reign /reɪn/ [C2, C1] (v, n): trị vì, triều đại

commemorate /kəˈmem.ə.reɪt/ [C2] (v): tưởng nhớ

crop /krɒp/ [B1] (n): mùa màng

reenactment /ˌriː.ɪˈnækt.mənt/ (n) sự tái hiện

procession /prəˈseʃ.ən/ [C2] (n): lễ rước

official /əˈfɪʃ.əl/ [C2] (n): vị quan

depart /dɪˈpɑːt/ [B1] (v – formal): khởi hành

pavilion /pəˈvɪl.jən/ (n): lầu, khuê các

phoenix /ˈfiː.nɪks/ (n): con phượng

altar /ˈɔːl.tər/ (n): bàn thờ

offering /ˈɒf.ər.ɪŋ/ (n): lễ vật

seal /siːl/ (n): con dấu

indicate /ˈɪn.dɪ.keɪt/ [B2] (v): thể hiện, chỉ ra

suspend /səˈspend/ [C1] (v): tạm dừng

attire /əˈtaɪər/ (n): trang phục

still nowhere in sight (expression): chưa biết khi nào

incense /ˈɪn.sens/ (n): nén nhang

worship /ˈwɜː.ʃɪp/ [C1] (v): thờ cúng

ancestor /ˈæn.ses.tər/ [B2] (n): tổ tiên

joss paper /ˈdʒɒs ˈpeɪ.pər/ (n): đồ mã

parallel sentences (n): câu đối


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular