Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateEven a small portion of fried foods can increase risk of heart...

Even a small portion of fried foods can increase risk of heart disease, study says

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Eating fried foods may increase your risk for major heart disease and stroke, according to a new analysis of existing research.

 

Compared to those who ate the least, people who ate the most fried food per week had a 28% higher risk of major cardiovascular events, a 22% greater risk of coronary heart disease and a 37% heightened risk of heart failure, according to the study published Monday in the journal Heart.

 

Each additional weekly serving of 114 grams or 4 ounces (½ cup) of fried foods increased the risk for heart attack and stroke by 3%, heart disease by 2% and heart failure by 12%, the study found. A medium McDonald’s French fry serving, for example, is 117 grams.

 

No associations were found for deaths from cardiovascular disease or from any cause, but the researchers said this might be because of the relatively small numbers involved in some of the studies.

 

Fried food and trans fats – Đồ chiên rán và chất béo đã chuyển hóa

When food is fried, it absorbs some of the fat from the oil, potentially increasing calories. In addition, commercially fried and processed foods can often contain trans fats, created by an industrialized process that adds hydrogen to liquid vegetable oils to make them more solid (think of semisoft margarine and shortening).

 

The food industry loves trans fats because they are cheap to produce, last a long time and give foods a great taste and texture.

 

Besides fried foods, you’ll find trans fats in coffee creamer, cakes, pie crusts, frozen pizza, cookies, crackers, biscuits and dozens of other processed foods.

 

The US Food and Drug Association banned trans fats in 2015, but has extended time frames for the industry — the latest gave companies until June 18, 2019, to stop manufacturing foods and until January 1, 2021, for these products to work their way through the marketplace.

 

There is still a loophole, however. The FDA allows companies to label a food as “0 grams” of trans fats if one serving of the food contains less than 0.5 grams.

 

If people eat multiple servings of such foods, the small doses can quickly add up, experts say, contributing to cardiovascular disease, diabetes and other conditions, such as dementia.

 

According to the American Heart Association (AHA), trans fats raise your bad cholesterol levels and lower your good cholesterol levels. The AHA recommends replacing trans fats from fried and processed foods with monounsaturated or polyunsaturated fats, such as olive and canola oil.

 

Only an association – Chỉ một tổ chức

Despite the evidence behind the health impact of trans fats, this meta-analysis of studies can only show an association between consumption of fried foods and cardiovascular risk.

 

The “findings of this study are consistent with current guidance to limit intake of fried foods but cannot be considered as providing definitive evidence on the role of fried food consumption in cardiovascular health,” said Alun Hughes, professor of cardiovascular physiology and pharmacology at University College London, in a statement. Hughes was not involved in the study.

 

That’s because most studies of this kind reply on study participants’ recall of the amount and type of fried foods eaten, which is subject to error. In addition, high consumption of fried foods is likely to be associated with overeating and obesity, lack of exercise and other unhealthy behaviors that can contribute to heart disease, experts said.

 

“If the relationship is causal, we can’t assume that this association is definitely down to the fat content of the foods, as many of these foods are highly processed and often contain both fat and carbohydrate together,” said registered dietitian Duane Mellor, a senior teaching fellow at Aston Medical School in Birmingham, United Kingdom.

 

“So, when considering this type of study, it is important to consider that although reducing fat intake is a logical part of a healthy diet, it is also important to look at what foods are eaten in its place,” said Mellor, who was not involved in the study.

 

Source: https://edition.cnn.com/2021/01/18/health/fried-foods-heart-disease-study-wellness/index.html?fbclid=IwAR0Cfucb4VbYBt6IlW9XaGcaKtpWLXwLwkMvlBTYrT2GDg1V0bhU0mBsQy0

WORD BANK:

cardiovascular /ˌkɑː.di.əʊˈvæs.kjə.lər/ (adj): thuộc về tim mạch

coronary heart disease /ˈkɒr.ən.ər.i ˈhɑːt dɪˌziːz/ (n): bệnh động mạch vành

heart failure /ˈhɑːt ˌfeɪ.ljər/ (n): suy tim

serving /ˈsɜː.vɪŋ/ (n): khẩu phần

stroke /strəʊk/ [B2] (n): đột quỵ

association /əˌsəʊ.siˈeɪ.ʃən/ [B2] (n): mối liên hệ

trans fat /ˈtrænz fæt/ (n): chất béo chuyển hóa

margarine /ˌmɑː.dʒəˈriːn/ (n): bơ thực vật

shortening /ˈʃɔː.tən.ɪŋ/ (n): mỡ trừu

texture /ˈteks.tʃər/ [C1] (n): kết cấu

cracker /ˈkræk.ər/ (n): bánh quy giòn

loophole /ˈluːp.həʊl/ (n): lỗ hổng, sơ hở (trong luật pháp / thỏa thuận / nghiên cứu)

dementia /dɪˈmen.ʃə/ (n): chứng mất trí nhớ

monounsaturated fat /ˌmɒn.əʊ.ʌnˈsætʃ.ər.eɪ.tɪd fæt/ (n): chất béo không bão hòa đơn

polyunsaturated fat /ˌpɒl.i.ʌnˈsætʃ.ər.eɪ.tɪd fæt/ (n): chất béo không bão hòa đa

canola oil /kəˈnəʊ.lə ɔɪl/ (n): dầu hạt cải

meta analysis /ˌme.tə.əˈnæl.ə.sɪs/ (n): phân tích tổng hợp

intake /ˈɪn.teɪk/ (n): sự tiêu thụ (vào cơ thể)

definitive /dɪˈfɪn.ɪ.tɪv/ [C2] (adj):  xác thực

subject to sth (adj): có thể bị ảnh hưởng bởi cái gì

assume /əˈsjuːm/ (v): thừa nhận

dietitian /ˌdaɪ.əˈtɪʃ.ən/ (n): chuyên gia dinh dưỡng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular