Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateFamous landmarks, before they were finished

Famous landmarks, before they were finished

Members of the Boulder City Consulting Board and other officials standing in a section of pipe over the Hoover Dam, 1935. – Các thành viên của Hội đồng tư vấn thành phố Boulder và các quan chức khác đang đứng trong một đoạn đường ống trên đập Hoover (Mỹ), năm 1935.

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

If you ever find yourself traveling by boat along New York City’s East River, stand out on deck as you pass under the Manhattan Bridge. For a fleeting moment, as you look up, you can glimpse the underbelly of the great landmark. From here, it takes on a new dimension: vast beams of steel cross and overlap, appearing like a metal runway stretcihing across the sky. But as soon as you emerge from its shadow, it reverts to its usual form, an elegant suspension bridge amid the city’s towering skyline.

 

It isn’t always possible to find an unusual perspective on famous landmarks, but photos taken during their construction can often provide one. In black-and-white or grainy color, they’re filled with promise but not yet substancescaffolding around a skyscraper skeleton, pieces of a sculpture in a workshop, the foot of a tower reaching into nothing.

 

A photograph by Louis-Émile Durandelle of the construction of the Eiffel Tower, taken in January 1888. In this photo, the tower is reaching its first level; it was completed on March 31, 1889.

The construction of great landmarks is often thought of in terms of statistics – how high, how big, how wide – or hyperbole: the tallest, the longest, the most amount of concrete. But there’s always more to the story than just figures. Many landmarks are built under clouds of controversy. In February 1887, just after construction began on the Eiffel Tower, a group of artists and writers published a letter in Le Temps newspaper, “Protest Against the Tower of Monsieur Eiffel,” proclaiming their distaste for what they called a “stupefying folly.” A more humorously cutting criticism came from the French writer Léon Bloy, who called the tower a “truly tragic street lamp.”

 

There’s also often a human cost. At the time that some of these landmarks were built, safety standards could be lackluster. Workers on the Sydney Harbor Bridge would frequently hitch a ride up onto the structure with the crane hook, which was known as “riding the hook.” In fact, there were often no harnesses or handrails. During the nearly 9 years it took to build, 16 men lost their lives.

 

Hong Kong’s Bank of China building under construction, 1988. – Tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc của Hồng Kông khi đang được xây dựng, năm 1988.

Not all landmarks need to be visible, monumental structures. The London Underground is an icon, yet it hides underneath the city’s more prominent, and often more ancient, landmarks, its presence only betrayed by the instantly recognizable red and blue logo that pops out from entrances and exits. A photo of its construction shows a team of workers, standing on piles of rubble, forging a tunnel through the earth. And some landmarks are considerably more recent: it’s hard to picture Hong Kong’s vista of skyscrapers without the Bank of China tower, which opened in 1990.

 

Once completed, landmarks dominate a landscape, but as these photos show, it can be even more interesting to see present-day icons when they were still taking shape.

 

Edward Seale’s 1930 photograph of the Sydney Harbor Bridge under construction. – Bức ảnh của Edward Seale chụp Cầu Cảng Sydney đang được xây dựng năm 1930.

Excavating for the London Underground, Great Northern and City Railway, London, 1903. – Đào hệ thống Tàu điện ngầm London, Great Northern và City Railway, London, 1903.

Christ the Redeemer statue under scaffolding prior to its unveiling, Rio de Janeiro, 1931. – Tượng Chúa Kitô Cứu thế dưới các giàn giáo trước khi ra mắt, Rio de Janeiro, 1931.

Manhattan Bridge, March 23, 1909. – Cầu Manhattan, ngày 23 tháng 3 năm 1909.

Concrete construction at Gatun Lock site, Panama Canal, 1910. – Việc xây dựng bằng bê tông tại địa điểm Gatun Lock, Kênh đào Panama, năm 1910.

Jakarta’s National Monument under construction, 1963. – Đài tưởng niệm quốc gia Jakarta đang được xây dựng, năm 1963.

Work on the Sydney Opera House, 1966. – Công trường Nhà hát Opera Sydney, 1966.

The beginnings of the Golden Gate Bridge, 1934. – Sự khởi đầu của Cầu Cổng Vàng, năm 1934.

Source: https://www.atlasobscura.com/articles/landmarks-under-construction

WORD BANK:

fleeting moment /ˈfliː.tɪŋ ˈməʊ.mənt/ (n): khoảnh khắc thoáng qua

glimpse /ɡlɪmps/ (v, n): nhìn thoáng qua

(the) underbelly /ˈʌn.dəˌbel.i/ (n): phần dưới

dimension /ˌdaɪˈmen.ʃən/ [B2] (n): chiều

beam /biːm/ [B2] (n): xà, rầm

stretch /stretʃ/ [B2] (v): trải dài

emerge /ɪˈmɜːdʒ/ [B2] (v): xuất hiện

revert /rɪˈvɜːt/ (v): trở lại (hình dạng cũ)

elegant /ˈel.ɪ.ɡənt/ [B2] (adj): thanh lịch

suspension bridge /səˈspen.ʃən ˌbrɪdʒ/ (n): cầu treo

amid /əˈmɪd/ [C1] (pre): giữa

perspective /pəˈspek.tɪv/ [C1] (n): quan điểm

scaffold /ˈskæf.əʊld/ (n): giàn giáo

skeleton /ˈskel.ə.tən/ [B2] (n): bộ xương

hyperbole /haɪˈpɜː.bəl.i/ (n): phép cường điệu, sự cường điệu

under clouds (idiom): có những quan điểm ngờ vực, không đồng tình

controversy /ˈkɒn.trə.vɜː.si/ [C1] (n): sự tranh cãi

proclaim /prəˈkleɪm/ (v): tuyên bố

distaste /dɪsˈteɪst/ (n): sự phẫn nộ

stupefying /ˈstjuː.pɪ.faɪ.ɪŋ/ (adj): ngớ ngẩn

folly /ˈfɒl.i/ (n): hành động nực cười, ngu ngốc

tragic /ˈtrædʒ.ɪk/ [B2] (n): bi thảm

lackluster /ˈlækˌlʌs·tər/ (adj): mờ nhạt

harness /ˈhɑː.nəs/ (n): dây đai an toàn

monumental /ˌmɒn.jəˈmen.təl/ (adj): vĩ đại

visible /ˈvɪz.ə.bəl/ [B2] (adj): dễ thấy

prominent /ˈprɒm.ɪ.nənt/ [C1] (adj): nổi bật

ancient /ˈeɪn.ʃənt [B1] (adj): cổ kính

pile /paɪl/ [B1] (quant): đống

rubble /ˈrʌb.əl/ (n): gạch vụn

vista /ˈvɪs.tə/ (n): khung cảnh


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular