Thứ Tư, Tháng Sáu 12, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateFeeling older than you are? It could be how you sleep

Feeling older than you are? It could be how you sleep

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Not getting enough sleep may cause you to feel five to 10 years older than you really are, according to two new studies.

 

“Sleep plays a causal role in how old individuals feel,” Leonie Balter, a sleep researcher at Stockholm University in Sweden and lead author of both studies, wrote in an email.

 

 

Health and mobility issues can also contribute to feeling geriatric before your time, but when it comes to sleep, nodding off was a key to perceiving oneself as old, according to the studies, published Tuesday in the Journal of the Proceedings of the Royal Society B.

 

Insufficient sleep induces feelings of sleepiness. Sleepiness is an important motivational state that makes us prioritize sleep and reduces our energy levels,” she said.

 

A lack of energy and motivation can certainly contribute to feeling older while limiting a person’s ability to remain physically and socially active, both of which contribute to feeling young, Balter said.

 

“Age can be understood in multiple dimensions: chronological, biological, and subjective,” said sleep researcher Dr. Chang-Ho Yun, a neurology professor at Seoul National University in Seongnam, South Korea, who was not involved in the studies.

 

“Overall, these findings underscore the importance of adequate sleep in maintaining a youthful subjective age, potentially benefiting both mental and physical health,” Yun wrote in an email.

 

Feeling young is a good thing, according to science. It’s been associated in studies with living longer, a lower rate of dementia, less depression and more positive traits such as optimism, hope and resilience, and better physical and mental health.

 

In fact, people who feel younger than their age are more likely to have brains that match. A June 2018 study found that older people who saw themselves as younger had more gray matter in their brains and scored younger in tests of brain age.

 

Two studies, similar results

Balter and her colleagues conducted two studies. One tested how well 429 people between the ages of 18 and 70 had slept in their own homes over the previous month. For every night of poor sleep during that time, people reported feeling about a quarter of a year older than their chronological age.

 

Alterations in mood and feelings of fatigue also contribute to the subjective sense of aging,” Yun said. “These changes are typical manifestations of sleep deprivation and can exacerbate both sleepiness and the perception of older age.”

 

If the person had slept well over the month, however, they felt nearly six years younger, on average, than their real age.

 

Severe sleep deprivation

The second study asked 186 of the same participants to sleep in a lab for two nights, making sure they didn’t get more than four hours of shuteye each night. The subjective experience of aging was much greater when people experienced this degree of sleep deprivation: On average, people felt nearly 4½ years older than they really were.

 

How quickly can people recover from poor sleep and begin to feel younger again?

Sleep disruptions in 30s and 40s linked to cognitive decline a decade later, study finds

“The answer to that question is unknown. What our data suggest is that it could go quite quick,” Balter said. “Anything that can alleviate sleepiness may have an immediate impact on subjective age. Yet, for more substantial and lasting effects, ensuring sufficient sleep is essential.”

 

Sleepiness was tracked in the second study, and for every unit increase on a scale of measurement, people added 1.23 years to their aging assessment.

Gender didn’t matter, but sleep chronotype did; people who love getting up early, often called early birds, felt the impact more deeply.

 

 

Early birds ranked themselves as more than five years older than evening types, also known as night owls, and four years older than intermediate types, people with a body clock that doesn’t fit either extreme. When early birds got up to nine hours of sleep a night, however, they felt much younger.

So do early birds need more sleep than night owls?

 

Source: https://edition.cnn.com/2024/03/26/health/sleep-younger-wellness/index.html

WORD BANK:

plays a causal role in sth /pleɪ/ (phr v): đóng vai trò quan trọng trong

individual /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ [B2] (n): cá nhân, người

lead author /ˈɔː.θər/  (n): tác giả chính

health and mobility issue: vấn đề về sức khỏe và khả năng di chuyển

contribute to sth /ˈkɒn.trɪ.bjuːt/ (phr v): góp phần, đóng góp

geriatric before your time: già trước tuổi

nod off /nɒd/ (phr v): việc ngủ quên (việc chìm vào giấc ngủ một cách vô thức)

the Journal of the Proceedings of the Royal Society B: Tạp chí Kỷ yếu của Hiệp hội Hoàng gia B

insufficient /ˌɪn.səˈfɪʃ.ənt/ [C1] (adj): không đủ

induce /ɪnˈdjuːs/ (v): gây ra

motivational state /steɪt/ [B2] (n): trạng thái động lực

prioritize /praɪˈɒr.ɪ.taɪz/ (v): ưu tiên

remain /rɪˈmeɪn/ [B1] (v): duy trì

multiple dimension /ˌdaɪˈmen.ʃən/ [B2] (n): nhiều khía cạnh

chronological /ˌkrɒn.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ (adj): thời gian, niên đại

biological /ˌbaɪ.əˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ [B2] (adj): sinh học

subjective /səbˈdʒek.tɪv/ [C1] (adj): chủ quan

neurology professor: giáo sư thần kinh học

underscore /ˌʌn.dəˈskɔːr/ (v): nhấn mạnh

adequate /ˈæd.ə.kwət/ [B2] (adj): đủ, đầy đủ

be associated with sth /əˈsəʊ.si.eɪt/ [B2] (phr v): có liên quan đến cái gì đó

dementia /dɪˈmen.ʃə/ (n): chứng mất trí nhớ

depression /dɪˈpreʃ.ən/ [B2] (n): trầm cảm

positive trait /treɪt/ [C2] (n): đặc điểm tích cực

optimism /ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/ [C2] (n): sự lạc quan

resilience /rɪˈzɪl.jəns/ [C2] (n): khả năng phục hồi

gray matter /ˈɡreɪ ˌmæt.ər/ (n): chất xám

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

poor sleep (n): mất ngủ

chronological (adj): (thuộc) niên đại học; theo thứ tự niên đại

alteration /ˌɒl.təˈreɪ.ʃən/ [C1] (n): thay đổi

fatigue /fəˈtiːɡ/ (n): sự mệt mỏi

aging /ˈeɪ.dʒɪŋ/ (adj): sự lão hóa

manifestation /ˌmæn.ɪ.fesˈteɪ.ʃən/ (n): sự biểu hiện, biểu thị

sleep deprivation /ˌdep.rɪˈveɪ.ʃən/ [C2] (n): tình trạng thiếu ngủ

exacerbate /ɪɡˈzæs.ə.beɪt/ (v): làm trầm trọng thêm

perception /pəˈsep.ʃən/ [C2] (n): nhận thức

shuteye /ˈʃʌt.aɪ/ (n); chợp mắt

sleep disruption /dɪsˈrʌp.ʃən/ [C1] (n): gián đoạn giấc ngủ

cognitive decline /dɪˈklaɪn/ [B2] (v): suy giảm nhận thức

alleviate /əˈliː.vi.eɪt/ (v): làm giảm

have an immediate impact on: tác động ngay lập tức đến

substantial and lasting effects: hiệu quả rõ rệt và lâu dài

aging assess /əˈses/ [B2] (v): đánh giá lão hóa

sleep chronotype (n): thời gian ngủ

early bird /ˈɜː.li ˌbɜːd/ (n): những người dậy sớm

night owl /ˈnaɪt ˌaʊl/ (n): cú đêm

intermediate type /ˌɪn.təˈmiː.di.ət/ (adj): kiểu ở giữa/trung bình


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular