Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateFlight attendant faces criminal charge for flouting quarantine rules, spreading infection

Flight attendant faces criminal charge for flouting quarantine rules, spreading infection

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The HCMC police on Thursday launched a criminal investigation of the Vietnam Airlines flight attendant who breached Covid-19 quarantine protocols and infected at least three others.

 

The 28-year-old, who has been suspended and faces possible dismissal, could be charged with “spreading dangerous infectious diseases in human”, the police said at a press conference on Thursday.

 

It carries a jail term of up to 12 years.

 

This is the first time that flouting Covid-19 prevention regulations is being treated as a crime, they said, pointing out that in the past people were let off with fines.

 

The flight attendant had returned to Vietnam from Japan on November 14 and was quarantined for four days at a facility managed by Vietnam Airlines in HCMC’s Tan Binh District.

 

After two tests showed he was negative for the coronavirus, he was let go but told to isolate himself at home.

 

But he came into contact with his mother and two friends, including an English language teacher who stayed with him for a few days.

 

On November 29, 15 days after he returned from Japan, he tested positive for the virus, and the next day the teacher did too. The latter had meanwhile spread the virus to a nephew and a student of his.

 

The flight attendant told authorities he had left home on Bach Dang Street in Tan Binh District at noon on November 21 to eat on Le Van Sy Street in Phu Nhuan District.

 

He then visited Hutech University in Binh Thanh District on November 22.

 

The teacher’s diagnosis on Monday ended Vietnam’s 89-day streak of no local transmission.

 

Under Covid-19 prevention protocols, flight crews must isolate themselves on returning to Vietnam. But the flight attendant went to another quarantine area and contracted the virus from another crew member who had returned from Romania.

 

Two Vietnam Airlines isolation facilities in HCMC have since been shut down, forcing 61 employees to be quarantined in two hotels. The carrier on Wednesday also issued a public apology.

 

Following the incident, the Ministry of Transport on Tuesday said airlines whose crews flout Covid-19 quarantine rules and transmit the infection would not be allowed to operate international flights.

 

Hanoi and HCMC also proposed scrapping preferential quarantine regulations for aviation staff, meaning flight crew members returning from abroad should instead be sent to centralized quarantine facilities for the usual 14-day isolation. Currently, flight attendants are allowed short-term quarantine to ensure staff availability for flights.

 

Vietnam has had 1,358 Covid-19 cases so far, 119 still active. Thirty-five have succumbed to the disease, many of them elderly patients with underlying conditions like diabetes or kidney failure.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/flight-attendant-faces-criminal-charge-for-flouting-quarantine-rules-spreading-infection-4200865.html

WORD BANK:

breach /briːtʃ/ (v): vi phạm

protocol /ˈprəʊ.tə.kɒl/ (n): nghi thức, quy định

suspend /səˈspend/ [C1] (v): đình chỉ

dismissal /dɪˈsmɪs.əl/ [C1] (n): sa thải

press conference /ˈpres ˌkɒn.fər.əns/ (n): cuộc họp báo

flout /flaʊt/ (v):  coi thường (quy định, luật)

let sb off [B2] (v): bỏ qua cho ai đó, không phạt hoặc phạt nhẹ

fine /faɪn/ [B1] (v, n): phạt tiền.

quarantine /ˈkwɒr.ən.tiːn/ (v, n): cách ly

isolate /ˈaɪ.sə.leɪt/ (v): cô lập

the latter /ˈlæt.ər [B2] (n): danh từ được nhắc đến

nephew /ˈnef.juː/ [B1] (n): cháu trai

diagnosis /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪs/ [C2] (n): chẩn đoán

streak /striːk/ (n): chuỗi, vệt

incident /ˈɪn.sɪ.dənt/ [B2] (n): vụ việc

scrap /skræp/ [C2] (v): bãi bỏ

preferential /ˌpref.ərˈen.ʃəl/ (adj): ưu đãi đặc biệt

succumb to sth /səˈkʌm/ [C2] (v – formal): đầu hàng trước cái gì

underlying /ˌʌn.dəˈlaɪ.ɪŋ/ [C2] (adj): nền

kidney failure /ˈkɪd.ni ˈfeɪ.ljər/ (n): suy thận


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular