Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateFlorida mosquitoes: 750 million genetically modified insects to be released

Florida mosquitoes: 750 million genetically modified insects to be released

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Local officials in Florida have approved the release of 750 million mosquitoes that have been genetically modified to reduce local populations.

 

The aim is to reduce the number of mosquitoes that carry diseases like dengue or the Zika virus.

 

The green-lighting of a pilot project after years of debate drew a swift outcry from environmental groups, who warned of unintended consequences.

 

One group condemned the plan as a public “Jurassic Park experiment”.

 

Activists warn of possible damage to ecosystems, and the potential creation of hybrid, insecticide-resistant mosquitoes.

 

But the company involved says there will be no adverse risk to humans or the environment, and points to a slate of government-backed studies.

 

The plan to release the mosquitoes in 2021 in the Florida Keys, a string of islands, comes months after the modified mosquitoes were approved by federal regulators.

 

In May, the US Environmental Agency granted permission to the British-based, US-operated company Oxitec to produce the genetically engineered, male Aedes aegypti mosquitoes, which are known as OX5034.

 

Aedes aegypti mosquitoes are known to spread deadly diseases to humans such as dengue, Zika, chikungunya and yellow fever.

 

A biologist in Brazil releases mosquitoes to combat a Zika outbreak – Một nhà sinh vật học ở Brazil thả muỗi để chống lại dịch Zika

Only female mosquitoes bite humans because they need blood to produce eggs. So the plan is to release the male, modified mosquitoes who will then hopefully breed with wild female mosquitoes.

 

However, the males carry a protein that will kill off any female offspring before they reach mature biting age. Males, which only feed on nectar, will survive and pass on the genes.

 

Over time, the aim is to reduce the population of Aedes aegypti mosquitoes in the area and thereby reduce the spread of disease to humans.

 

On Tuesday, officials in the Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) gave final approval to release 750 million of the modified mosquitoes over a two-year period.

 

The plan has many critics, including nearly 240,000 people who signed a petition on Change.org slamming Oxitec’s plan to use US states as “a testing ground” for these mutant “bugs”.

 

According to Oxitec’s website, the company has found positive results conducting field trials in Brazil. It also plans to deploy them in Texas beginning in 2021 and has gained federal approval, but not state or local approval, according to reports.

 

In a statement denouncing the project, environmental group Friends of the Earth said: “The release of genetically engineered mosquitoes will needlessly put Floridians, the environment and endangered species at risk in the midst of a pandemic.”

 

But an Oxitec scientist told AP news agency: “We have released over a billion of our mosquitoes over the years. There is no potential for risk to the environment or humans”.

 

The Aedes aegypti is invasive to southern Florida, and are commonly found in urban areas where they live in standing pools of water. In many areas, including the Florida Keys, they have developed a resistance to pesticides.

 

Source: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53856776?fbclid=IwAR0wvo5aSchuOJ3t2J_vjiFW1i0oSG5ufnyZdSuwggybl88A4xL6prg8F1Y

WORD BANK:

official /əˈfɪʃ.əl/ [C2] (n): quan chức

genetically modified /dʒəˌnet.ɪ.kəl.i ˈmɒd.ɪ.faɪd/ [C1] (adj): biến đổi gen

dengue (fever) /ˈdeŋ.ɡi/ (n): sốt xuất huyết

green-lighting /ɡriːn ˈlaɪ.tɪŋ/ (n): sự “bật đèn xanh”, sự cho phép

a pilot project: dự án thí điểm

a swift outcry: sự phản đối ngay lập tức

unintended consequences: những hậu quả khôn lường

condemn /kənˈdem/ [C2] (v): chỉ trích

ecosystems /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ (n): hệ sinh thái

hybrid /ˈhaɪ.brɪd/ (adj): lai

insecticide-resistant /ɪnˈsek.tɪ.saɪd rɪˈzɪs.tənt/ (adj): miễn nhiễm với thuốc diệt côn trùng

adverse /ˈæd.vɜːs/ [C2] (adj): bất lợi

points /pɔɪnt/ [B1] (v): chỉ ra

slate /sleɪt/ (n): danh sách bổ nhiệm

government-backed /ˌɡʌv.ən.məntˈbækt/ (adj): được chính phủ hậu thuẫn

approve /əˈpruːv/ [B2] (v): chấp thuận, phê chuẩn

federal regulator /ˈfed.ər.əl ˈreɡ.jə.leɪ.tər/: cơ quan quản lý liên bang

granted permission to: cho phép, cấp phép cho

spread deadly diseases (v): lây lan các bệnh chết người

breed with (v): giao phối với

nectar /ˈnek.tər/ (n): mật hoa

gave final approval: thông qua lần phê duyệt cuối cùng

petition /pəˈtɪʃ.ən/ (n): đơn

slam /slæm/ [B2] (v): chỉ trích

mutant /ˈmjuː.tənt/ (n): đột biến

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành → conduct an experiment/a survey

field trials (n): thử nghiệm thực địa

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai; use sth effectively

denounce /dɪˈnaʊns/ (v): chỉ trích

needlessly /ˈniːd.ləs.li/ (adv): một cách không cần thiết

put sb/sth at risk: đặt ai/cái gì vào tình thế nguy hiểm

in the midst of sth/of doing sth: ở giữa cái gì; trong lúc làm việc gì

invasive /ɪnˈveɪ.sɪv/ (adj): xâm lấn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular