Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeNEWSFrance has banned all children under 15 from using their phones in...

France has banned all children under 15 from using their phones in school

All French children under 15 will be banned from using their phones at any point during the day. This child is playing with an iPhone X in in Tokyo. – Tất cả trẻ em Pháp dưới 15 tuổi sẽ bị cấm sử dụng điện thoại vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Bé gái này đang chơi với một chiếc iPhone X ở Tokyo.

Monday is the first day that French schoolchildren under 15 cannot use their cellphones at any point during the school day, thanks to a new nationwide law.

Thứ Hai này là ngày đầu tiên mà học sinh Pháp dưới 15 tuổi không được sử dụng điện thoại di động vào bất cứ thời điểm nào trong ngày học, nhờ một luật mới trên toàn quốc.

The ban, passed in July following a campaign pledge made by French President Emmanuel Macron, will affect elementary and junior high schools across the country as they return from the summer break.

Lệnh cấm, được thông qua vào tháng 7 sau một chiến dịch cam kết của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ được áp dụng cho các học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước khi chúng quay lại trường từ kỳ nghỉ hè.

The new law, which went into effect on August 5, bans all types of cellphones, as well as tablets and smartwatches.

Luật mới, có hiệu lực vào ngày 5 tháng 8, cấm tất cả các loại điện thoại di động, cũng như máy tính bảng và đồng hồ thông minh.

While a ban on cellphones during class hours was already in place since 2010, the new law extends to breaks and mealtimes.

Trong khi lệnh cấm điện thoại di động trong giờ học đã có từ năm 2010, luật mới mở rộng sang cả giờ nghỉ và giờ ăn.

Schools are free to choose themselves if they will implement the ban for students over 15. There are also some exceptions to the ban, such as for students with disabilities.

Các trường được tự do lựa chọn có thực hiện lệnh cấm đối với học sinh trên 15 tuổi hay không. Ngoài ra còn có một số trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm, chẳng hạn như đối với học sinh khuyết tật.

Banning phones in school was one of Emmanuel Macron’s pledges while campaigning for president. – Cấm điện thoại trong trường là một trong những cam kết của ông Emmanuel Macron trong khi tranh cử tổng thống.

“A law for the 21st century” – “Một đạo luật cho thế kỷ 21”

Under the new law, students have to turn their phones off during the day or put them in lockers, the Associated Press reported. Schools will independently deal with the logistics of how students will be kept away from their phones, the news agency said.

Theo luật mới, học sinh phải tắt điện thoại vào ban ngày hoặc cất chúng vào tủ khóa, hãng Associated Press đưa tin. Các trường sẽ độc lập trong việc tách học sinh khỏi điện thoại của chúng, hãng này tin cho biết.

The law was introduced amid fears that students were becoming too dependent on and distracted by their smartphones.

Luật được đưa ra trong [bối cảnh nhiều người] lo ngại rằng các học sinh đang trở nên quá phụ thuộc và bị phân tâm bởi điện thoại thông minh.

Education Minister Jean-Michel Blanquer in June hailed the legislation as “a law for the 21st century,” and said it would improve discipline among France’s 12 million schoolchildren, Agence France-Presse reported.

Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer hồi tháng 6 đã ca ngợi đạo luật này là “đạo luật của thế kỷ 21” và cho biết sẽ cải thiện kỷ luật trong số 12 triệu học sinh của Pháp, Agence France-Presse đưa tin.

“Being open to technologies of the future doesn’t mean we have to accept all their uses,” he said.

“Mở cửa cho các công nghệ của tương lai không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận tất cả các mục đích sử dụng của chúng”, ông nói.

Source: https://www.businessinsider.com/france-bans-children-using-phones-at-school-2018-9?fbclid=IwAR1iy_j5K6JYGssYK6qDyrBeaBKAbggapUwWBnKuxV90z9ArpJGljd24QWU

WORD BANK:

pledge /pledʒ/ (v, n): cam kết

go/come into effect [C2] (phrase): có hiệu lực

implement /ˈɪm.plɪ.ment/ [B2] (v): thực hiện

disability /ˌdɪs.əˈbɪl.ə.ti/ [B2] (n): khuyết tật

amid /əˈmɪd/ [C1] (pre): trong, giữa

hail /heɪl/ [C2] (v): ca ngợi, gọi


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular