Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHa Tinh seeks to close Southeast Asia's largest iron ore mine

Ha Tinh seeks to close Southeast Asia’s largest iron ore mine

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Environmentally beleaguered Ha Tinh Province wants to shut down Southeast Asia’s largest iron ore mine, citing uncertain feasibility, and exploit tourism benefits instead.

 

The central province has yet again called for shutting down the Thach Khe iron ore mining project at least until 2070.

 

Tran Viet Ha, director of the provincial planning and investment department, said Saturday he Ha Tinh People’s Committee has sent a report to the Ministry of Planning and Investment, proposing that the project be terminated before May 2021.

 

Discovered in 1960, Thach Khe is currently the biggest iron ore mine in Southeast Asia with an estimated reserve of 544 million tons.

 

In 2008, the Ha Tinh-based Thach Khe Iron JSC (TIC) started a 50 plus year exploitation project with a total investment capital of VND14.5 trillion ($627.61 million) over 50 years. But, in November 2011, the government had to suspend and re-evaluate the project, pending restructuring of the TIC’s shareholding.

 

After the decision was reached, the province stated its commitment to recovering the 980-hectare mining area to making plans for developing tourism and other sectors as appropriate.

 

The Thach Hai beach in Thach Ha District, just a kilometer from the Thach Khe iron ore mine, is part of Ha Tinh Province’s tourism development plans for the area. – Biển Thạch Hải (huyện Thạch Hà), cách mỏ sắt Thạch Khê hơn một km, là một phần trong kế hoạch phát triển du lịch trong khu vực của tỉnh Hà Tĩnh.

According to the province’s development for the 2021-2030 period with vision until 2050, Ha Tinh will close the mine at least until 2070 and change the direction of land use towards ecotourism, urban centers, hi-tech agricultural production zones and other endeavors.

 

“The iron mine has been suspended since it has left many negative consequences and affected people’s lives. Tourism is very feasible here because of the vast land area with beautiful waters. It has the potential to attract a lot of tourism investors, replacing the mining industry,” Ha said.

 

Exploiting the Thach Khe iron mine has many other risks, including the risk of groundwater drop, saline intrusion and desertification, land dumping and the effects of offshore disposal, the province said.

 

The mine covers 4,821 hectares (nearly 12,000 acres) spanning five coastal communes in Thach Ha District. It is 8 km away from Ha Tinh Town.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/ha-tinh-seeks-to-close-southeast-asia-s-largest-iron-ore-mine-4254597.html

WORD BANK:

shut sth down [B1] (phrasal verb): đóng cửa

iron ore mine (n): mỏ sắt

feasibility /ˌfiː.zəˈbɪl.ə.t̬i/ (n): độ khả thi

exploit /ɪkˈsplɔɪt/ [B2] (v): khai thác

tourism /ˈtʊr.ɪ.zəm/ [B1] (n): du lịch

terminate /ˈtɝː.mə.neɪt/ (v): chấm dứt hoạt động

reserve /rɪˈzɝːv/ [C2] (n): trữ lượng

capital investment /ˌkæp.ɪ.t̬əl ɪnˈvest.mənt/ (n): vốn đầu tư

suspend /səˈspend/ [C1] (v): đình chỉ

re-evaluate /ˌriː ɪˈvæljueɪt/ (v): tái thẩm định

pending /ˈpen.dɪŋ/ (adj): chờ

restructuring /ˌriːˈstrʌk.tʃɚ.ɪŋ/ (n): tái cơ cấu

shareholding /ˈʃeəˌhəʊldɪŋ/ (n): cổ đông

ecotourism /ˈiː.koʊˌtʊr.ɪ.zəm/ (n): du lịch sinh thái

consequence /ˈkɑːn.sə.kwəns/ [B2] (n): hệ lụy

groundwater /ˈɡrɑʊndˌwɔt̬·ər/ (n): nước ngầm

saline intrusion (n): xâm nhập mặn

desertification /dɪˌzɝː.t̬ə.fəˈkeɪ.ʃən/ (n): sa mạc hóa


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular