HCMC considering downtown curb on motorbikes

0
2677

Motorbikes may no longer be the most popular means of transport in HCMC if it approves a proposal from the transport ministry to limit their numbers.

Xe máy có thể sẽ không còn là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở TPHCM nếu thành phố này chấp thuận đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc hạn chế số lượng xe máy.

The ministry’s Transport Development and Strategy Institute, asked by Ho Chi Minh City’s transport department to draft a plan to deal with the chronic traffic gridlock, has suggested limiting the number of motorbikes in three phases over a decade from 2020.

Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông của Bộ đã yêu cầu Sở giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo một kế hoạch để đối phó với tắc nghẽn giao thông mãn tính, đề xuất hạn chế số lượng xe máy trong ba giai đoạn trong một thập kỷ từ năm 2020.

By 2020 the plan seeks to make Truong Son Street outside Tan Son Nhat Airport in Tan Binh District and Nguyen Thi Minh Khai Street in the central District 1 off-limits to motorbikes during rush hours, and do the same for part of the nearby Pasteur and Nam Ky Khoi Nghia streets between 7a.m. and 7p.m.

Đến năm 2020, kế hoạch này sẽ biến đường Trường Sơn bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình và đường Nguyễn Thị Minh Khai ở trung tâm quận 1 thành đường cấm xe máy trong giờ cao điểm, và thực hiện điều tương tự với một phần của Pasteur gần đó và Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối

Between 2021 and 2025, the ban will be extended to full time on Vo Van Kiet, Dinh Tien Hoang, Dien Bien Phu, Hai Ba Trung, Nguyen Thi Minh Khai and Nguyen Van Cu streets, all major roads of District 1.

Từ năm 2021 đến 2025, lệnh cấm sẽ được mở rộng ra cả ngày trên các đường Võ Văn Kiệt, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Văn Cừ, tất cả các tuyến đường chính của Quận 1.

In 2026-30 the number of motorbikes will be capped at a certain level before they are completely banned in Districts 1, 3, 5, and 10.

Từ năm 2026 đến 2030, số lượng xe máy sẽ bị giới hạn ở một mức nhất định trước khi chúng bị cấm hoàn toàn ở các Quận 1, 3, 5 và 10.

The plan also proposes hourly parking fees and restricting parking lots in the downtown area, hiking the registration fee for automobiles, and imposing a fee in traffic jam hotpots for cars during rush hour.

Kế hoạch này cũng đề xuất phí đỗ xe hàng giờ và hạn chế các bãi đậu xe trong khu vực trung tâm thành phố, tăng thêm phí đăng ký xe ô tô, và áp đặt phí trong các điểm nóng kẹt xe đối với xe hơi trong giờ cao điểm.

Buses will play the major people-carrying role until other means like the metro and monorail go into service, possibly by 2030.

Xe buýt sẽ đóng vai trò chính trong việc vận chuyển người cho đến khi các phương tiện khác như tàu điện ngầmtàu một đường ray đi vào hoạt động, có thể đến năm 2030.

The city has to add 55-120 bus routes to increase the total number to 192-255 and operate 4,200-4,800 buses.

Thành phố sẽ phải tăng thêm từ 55 đến 120 tuyến xe buýt để tăng tổng số lên 192 đến 255 tuyến và số xe buýt hoạt động sẽ là từ 4.200 đến 4.800 xe.

The motorbike plan was first put forward last year but many transportation experts said what the city needs to do first is develop its public transport.

Kế hoạch cấm xe máy lần đầu tiên được đưa ra năm ngoái nhưng nhiều chuyên gia vận tải cho biết điều thành phố cần làm trước tiên là phát triển giao thông công cộng.

Bui Xuan Cuong, director of the transport department, said then that the city would appraise the plan and make a decision.

Ông Bùi Xuân Cường, giám đốc sở giao thông, cho biết thành phố sẽ thẩm định kế hoạch và đưa ra quyết định.

“Only when public transport meets the needs of the public will the city ban motorbikes.”

“Chỉ khi giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu của người dân thì thành phố mới cấm xe máy.”

By August last year HCMC had nearly eight million vehicles, including 7.3 million motorbikes.

Đến tháng 8 năm ngoái, TPHCM có gần tám triệu xe, trong đó có 7,3 triệu xe máy.

In July last year Hanoi lawmakers approved a proposal to ban motorbikes from the city center by 2030 to reduce traffic congestion despite strong opposition from experts and the public.

Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà lập pháp ở Hà Nội đã thông qua một đề suất cấm xe máy ở trung tâm thành phố vào năm 2030 để giảm ùn tắc giao thông bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của các chuyên gia và công chúng.

The motorbike ban has been mooted and rehashed several times in the past few years, and always met with strong opposition from experts and the public as it targets the country’s most popular means of transport.

Lệnh cấm xe máy đã được đề suấtsửa lại nhiều lần trong vài năm qua, và luôn luôn gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chuyên gia và công chúng vì kế hoạch này nhắm vào loại phương tiện giao thông phổ biến nhất của đất nước.

In recent weeks legal and transportation experts have railed against the ban, calling it “hasty” and even “impossible” given the state of public transport.

Trong những tuần gần đây, các chuyên gia về pháp lý và giao thông đã lên tiếng phản đối lệnh cấm, gọi lệnh cấm này là “vội vàng” và thậm chí là “bất khả thi” với tình trạng giao thông công cộng hiện nay của đất nước.

Some said the ban has no legal grounds and would put Vietnam at odds with the rest of the world since people are free to drive motorbikes in most countries.

Một số người nói rằng lệnh cấm này không có cơ sở pháp lý và sẽ khiến Việt Nam trở nên kỳ quặc với phần còn lại của thế giới vì mọi người được tự do lái xe máy ở hầu hết các quốc gia.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/hcmc-considering-downtown-curb-on-motorbikes-3797113.html

WORD BANK:

draft /drɑːft/ [B2] (v): soạn thảo (luật)

off-limits to sth /ˌɒfˈlɪm.ɪts/ [C2] (adj): cấm đối với cái gì

cap /kæp/ (v): giới hạn, hạn chế

hike /haɪk/ (v): làm tăng thêm

impose /ɪmˈpəʊz/ (v): áp đặt

traffic jam hotpot (n): điểm nóng kẹt xe

metro /ˈmet.rəʊ/ (n): tàu điện ngầm

monorail /ˈmɒn.ə.reɪl/ (n): tàu một đường ray

appraise /əˈpreɪz/ (v): thẩm định

moot /muːt/ (v): đề suất để thảo luận về cái gì

rehash /ˈriː.hæʃ/ (v): sửa lại

hasty /ˈheɪsti/ (adj): vội vàng

at odds (idiom): kỳ quặc

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/60Jw5


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead