Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedHeavy Thai monks seek enlightenment

Heavy Thai monks seek enlightenment

[Reading level: C1 – Advanced]

They have to eat the alms they are given, even when they are fattening

 

The rules governing what and when Thailand’s Buddhist monks eat are strict. They must rely solely on alms from the faithful and must consume them before noon each day. Early each morning they pour out of temples in bright orange robes, ready to collect offerings. They are not supposed to say what they most like or be picky. Eager believers often hand out rich meals or sugary snacks in an effort to please. Some monks also resort to sweet drinks during the long afternoon fast. All this has left many monks’ bellies as round as their begging bowls. The National Health Commission Office reckons that about half of Thailand’s 349,000-odd monks are either overweight or obese.

 

 

Almost two years ago a Health Charter appeared, encouraging monks and those who feed them to think more about diet and exercise. Prayer and meditation do not burn many calories, but monks are not supposed to become fitness freaks either. Working out appropriate physical activities, such as walking and cleaning the temple, has been part of the health push. For the past year the Ministry of Public Health has also been offering monks nutritional advice.

 

Jongjit Angkatavanich of Chulalongkorn University is trying to help monks shift weight. She has studied their cholesterol levels and the prevalence of diabetes and other maladies from which the portly suffer. One useful tool she developed was a belt monks could use to measure the growth or contraction of their bellies. She says that hospitals are being paired with temples to keep an eye on the state of health education within them. Booklets are also being distributed to those who cook for monks, steering them away from indulgent recipes and towards brown rice and vegetables.

 

The country as a whole would benefit from such tips. Thailand is one of the plumpest places in Asia. According to research published in 2017 by the Asian Development Bank Institute, a think-tank, 33% of men and 43% of women are obese. The problem has grown as the country has become richer. Of course, it does not help that for many foreigners and locals alike, a good Thai meal is close to nirvana.

 

 

Source: https://www.economist.com/asia/2019/11/07/heavy-thai-monks-seek-enlightenment?fbclid=IwAR2sOHRqfvRJJxCI9iIc79yfcHfAgG_0C4ZfnOd9AW697Ut8nPjiVtNAKu0

WORD BANK:

alms /ɑːmz/ (n): của bố thí

govern /ˈɡʌv.ən/ [B2] (v): quy định

solely /ˈsoʊl.li/ [C1] (adv): chỉ

robe /rəʊb/ (n): áo choàng

offering /ˈɒf.ər.ɪŋ/ (n): thức cúng dường, đồ cúng, đồ biếu

picky /ˈpɪk.i/ (adj):  kén chọn

resort to sth /rɪˈzɔːt/ (v): tìm tới thứ gì như một giải pháp (không tốt)

fast /fɑːst/ (v, n): nhịn ăn

belly /ˈbel.i/ (n): vòng bụng

reckon /ˈrek.ən/ [B2] (v): cho rằng

-odd / -ɒd/ (suffix – informal): có lẻ

obese /əʊˈbiːs/ [C1] (adj): béo phì

charter /ˈtʃɑː.tər/ (n): bản tuyên bố, quy định

prayer /preər/ [B1] (n): lời cầu nguyện

meditation /ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən/ (n): sự thiền định

freak /friːk/ (n): gã lập dị / người đam mê một thứ gì đó

workout /ˈwɜː.kaʊt/ (v): tập luyện thể thao

malady /ˈmæl.ə.di/ (n – formal): bệnh tật

the portly /ˈpɔːt.li/ (n): những người thừa cân (đặc biệt dùng cho đàn ông trung tuổi trở lên)

booklet /ˈbʊk.lət/ [B2] (n): cuốn sách hướng dẫn nhỏ

steer sb away from sth /stɪər/ (v): hướng ai tránh xa khỏi cái gì

indulgent /ɪnˈdʌl.dʒənt/ (adj): mangtinhs nuông chiều

plump /plʌmp/ [C2] (adj – formal): béo

think-tank /ˈθɪŋk ˌtæŋk/ (n): nhóm chuyên gia cố vấn

alike /əˈlaɪk/ [B2] (adv): cũng như vậy

nirvana /nɪəˈvɑː.nə/ (n): cõi niết bàn


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead


Lớp luyện thi IELTS online

Bạn đang có nhu cầu thi chứng chỉ IELTS cho đầu vào đại học, đi du học, xin việc hay xin cư trú và đang phân vân chưa biết học ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ luyện thi IELTS online với giáo viên uy tín và chất lượng, cũng như học phí phải chăng, thì thầy Trung (Admin và dịch giả chính của Read to Lead) có thể là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. 

Hãy liên hệ (nhắn tin) tới trang Facebook cá nhân của mình (https://www.facebook.com/nguyen.trung.509) để tìm hiểu về lớp học và được tư vấn cũng như được học thử nha!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular