Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHiroshima bomb: Japan marks 75 years since nuclear attack

Hiroshima bomb: Japan marks 75 years since nuclear attack

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Bells have tolled in Hiroshima, Japan, to mark the 75th anniversary of the dropping of the world’s first atomic bomb.

 

But memorial events were scaled back this year because of the pandemic.

 

On 6 August 1945, a US bomber dropped the uranium bomb above the city, killing around 140,000 people.

 

Three days later a second nuclear weapon was dropped on Nagasaki. Two weeks later Japan surrendered, ending World War Two.

 

Early on Thursday, Japan’s Prime Minister Shinzo Abe and the mayor of Hiroshima joined bomb survivors and descendants in the city’s Peace Park.

 

The park is usually packed with thousands of people for the anniversary, but attendance was significantly reduced this year, with chairs spaced apart and most attendees wearing masks.

 

Most attendees were dressed in black and donned masks – Hầu hết những người tham dự đều mặc trang phục đen và đeo khẩu trang

A moment’s silence was held at 08:15, the exact time the bomb was dropped on the city.

 

“On August 6, 1945, a single atomic bomb destroyed our city. Rumour at the time had it that ‘nothing will grow here for 75 years,'” Mayor Kazumi Matsui said. “And yet, Hiroshima recovered, becoming a symbol of peace.”

 

In a video message, UN Secretary General Antonio Guterres called on all nations to renew efforts to abolish such weapons.

 

“Division, distrust and a lack of dialogue threaten to return the world to unrestrained strategic nuclear competition,” he said. “The only way to totally eliminate nuclear risk is to totally eliminate nuclear weapons.”

 

What happened in 1945?

Germany surrendered to Allied forces in May 1945, but World War Two continued in Asia as the Allies fought imperial Japan.

 

The United States believed that dropping a nuclear bomb – after Tokyo rejected an earlier ultimatum for peace – would force a quick surrender without risking US casualties on the ground.

 

The attack on Hiroshima was the first time a nuclear weapon was used during a war. – Vụ tấn công Hiroshima là lần đầu tiên vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh.

On 6 August, the US dropped the first bomb – codenamed Little Boy – on Hiroshima. The attack was the first time a nuclear weapon was used during a war.

 

At least 70,000 people are believed to have been killed immediately in the massive blast which flattened the city. Tens of thousands more died of injuries caused by radiation poisoning in the following days, weeks and months.

 

When no immediate surrender came from the Japanese, another bomb, dubbed “Fat Man”, was dropped three days later about 420 kilometres (261 miles) to the south over Nagasaki.

 

The recorded death tolls are estimates, but it is thought that about 140,000 of Hiroshima’s 350,000 population were killed, and that at least 74,000 people died in Nagasaki.

 

They are the only two nuclear bombs ever to have been deployed outside testing. The dual bombings brought about an abrupt end to the war in Asia, with Japan surrendering to the Allies on 14 August 1945.

 

But some critics have said that Japan had already been on the brink of surrender and that the bombs killed a disproportionate number of civilians.

 

Japan’s wartime experience has led to a strong pacifist movement in the country. At the annual Hiroshima anniversary, the government usually reconfirms its commitment to a nuclear-free world.

 

After the war, Hiroshima tried to reinvent itself as a City of Peace and continues to promote nuclear disarmament around the world.

 

Source: https://www.bbc.com/news/world-asia-53660059?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom4=E80162FA-D7B3-11EA-BE83-01CF923C408C&at_custom3=BBC+News&fbclid=IwAR3i9rWbpmPigQWzXoroK5fzeu9mCUXsPR6HZ-biwpfFRjQcZswZ0H8xUjw&fbclid=IwAR0q-ootVgiyeo4Qw1p9s8K-2dsW6UggctlUVTFVteEMpWeg-sn3nFkHlgI

WORD BANK:

toll /təʊl/ (v): (chuông) nguyện

memorial /məˈmɔː.ri.əl/ (adj): mang tính tưởng niệm

scale back /skeɪl/ (v): giảm quy mô

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

surrender /sərˈen.dər/ [C2] (v): đầu hàng

mayor /meər/ [B2] (n): thị trưởng

descendant /dɪˈsen.dənt/ [C2] (n): con cháu

attendee /ə.tenˈdiː/ (n): người tham dự

rumour has it that … /ˈruː.mər/ (expression): có tin đồn rằng …

abolish /əˈbɒl.ɪʃ/ [B2] (v): loại bỏ

distrust /dɪˈstrʌst/ (n): sự ngờ vực

dialogue /ˈdaɪ.ə.lɒɡ/ [B2] (n): đối thoại

unrestrained /ˌʌn.rɪˈstreɪnd/ (adj): không được kiềm chế

eliminate /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (v): loại bỏ

imperial /ɪmˈpɪə.ri.əl/ (adj): đế quốc

reject /rɪˈdʒekt/ [B2] (v): bác bỏ

ultimatum /ˌʌl.tɪˈmeɪ.təm/ (n): tối hậu thư

casualty /ˈkæʒ.ju.əl.ti/ [C2] (n): thương vong

codename /ˈkəʊdˌneɪm/ (n, v): mật danh

massive /ˈmæs.ɪv/ [B2] (adj): khổng lồ

blast /blɑːst/ (v, n): nổ, vụ nổ lớn

flatten /ˈflæt.ən/ [C2] (v): san phẳng

radiation /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): phóng xạ

poisoning /ˈpɔɪ.zən.ɪŋ/ (n): nhiễm độc

dub /dʌb/ (v): mệnh danh

deploy /dɪˈplɔɪ/ (v): triển khai

dual /ˈdʒuː.əl/ [C1] (adj): kép, đôi

abrupt /əˈbrʌpt/ [C2] (adj): đột ngột

critic  /ˈkrɪt.ɪk/ [C1] (n): nhà phê bình

on the brink of sth /brɪŋk/ [C2] (pre): trên bờ vực

disproportionate /ˌdɪs.prəˈpɔː.ʃən.ət/ (adj): không tương xứng

civilian /sɪˈvɪl.jən/ [C2] (n): thường dân

pacifist /ˈpæs.ɪ.fɪst/ (n): những người theo chủ nghĩa hòa bình

commitment /kəˈmɪt.mənt/ (n): cam kết

disarmament /dɪˈsɑː.mə.mənt/ (n): giải trừ vũ trang


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular