Honda steps up investment in India scooter plant

0
1443

MUMBAI (NewsRise) — Honda Motor is stepping up investments in its two-wheeler business in India despite a slowdown in demand amid rising fuel prices and shrinking access to cheap credit.

Honda Motor đang đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động kinh doanh xe hai bánh của mình ở Ấn Độ bất chấp sự suy giảm nhu cầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và khả năng tiếp cận tín dụng giá rẻ bị thu hẹp.

Honda Motorcycle & Scooter India, a unit of the Japanese automobile giant, will expand the annual production capacity of its fourth two-wheeler production plant in Gujarat in western India by investing 6.30 billion rupees ($85 million), it said in a statement last week.

Honda Motorcycle & Scooter India, một đơn vị của người khổng lồ ô tô Nhật Bản, sẽ mở rộng năng lực sản xuất hàng năm của nhà máy sản xuất xe hai bánh thứ 4 của họ ở Gujarat miền tây Ấn Độ bằng cách đầu tư 6,30 tỷ rupee (85 triệu USD), theo tuyên bố của hãng vào tuần trước.

The new production line will add 600,000 units and increase the total annual production capacity of scooters to 1.8 million units by 2020, it said. This expansion will increase the company’s overall annual production capacity in India to seven million units by 2020.

Dây chuyền sản xuất mới sẽ tăng thêm 600.000 chiếc và nâng tổng công suất sản xuất xe tay ga hàng năm lên 1,8 triệu chiếc vào năm 2020. Việc mở rộng này sẽ nâng tổng công suất sản xuất hàng năm của công ty này ở Ấn Độ lên 7 triệu đơn vị vào năm 2020.

Honda’s announcement comes at a time when demand for two-wheelers has taken a beating in India amid rising fuel costs and vehicle prices. Last month, top Indian two-wheeler maker and Honda’s erstwhile partner Hero MotoCorp increased motorcycles prices by up to 900 rupees to offset higher raw material costs and a weaker Indian rupee. Price of petrol, meanwhile, has hit record high levels in recent weeks.

Thông báo của Honda được đưa ra vào thời điểm nhu cầu đối với xe hai bánh bị tác động mạnh ở Ấn Độ trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và giá xe tăng cao. Tháng trước, nhà sản xuất xe hai bánh hàng đầu tại Ấn Độ và đối tác trước đó của Honda, Hero MotoCorp, đã tăng giá xe máy lên tới 900 rupee để bù đắp chi phí nguyên vật liệu cao hơn và đồng rupee Ấn Độ yếu đi. Giá xăng, trong khi đó, đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây.

Analysts expect the cost of ownership of a two-wheeler to rise up to 16% by next April, when new regulations on insurance coverage and upgraded braking systems come into effect. According to new rules, two-wheeler owners must buy insurance coverage for five years when they purchase a new vehicle, which should also have anti-lock or combined braking systems, depending on their engine capacity.

Các nhà phân tích dự đoán chi phí sở hữu một chiếc xe hai bánh sẽ tăng lên đến 16% vào tháng 4 năm sau, khi các quy định mới về bảo hiểm và nâng cấp hệ thống phanh có hiệu lực. Theo quy định mới, chủ sở hữu xe hai bánh phải mua bảo hiểm trong 5 năm khi họ mua một chiếc xe mới, và chiếc xe cũng phải có hệ thống chống bó phanh hoặc phanh kết hợp, tùy thuộc vào công suất động cơ của xe.

The government move to switch to new fuel emission standard Euro VI by 2020 is likely to further aggravate the price inflation. The new emission standard will increase two-wheeler prices by up to 7,000 rupees by 2020, Kotak Institutional Equities said in a report last week.

Việc chính phủ chuyển sang tiêu chuẩn khí thải Euro VI vào năm 2020 có khả năng sẽ làm xấu thêm việc tăng giá xe. Tiêu chuẩn khí thải mới sẽ khiến giá xe hai bánh tăng lên tới 7.000 rupee vào năm 2020, Kotak Institutional Equities cho biết trong một báo cáo tuần trước.

A near meltdown at a major non-banking financial company IL&FS last month also cast a pall over the two-wheeler industry that largely depends on shadow banking facilities to drive growth. The turn of events at IL&FS over the past two weeks has stirred fears of more regulatory curbs in the sector making it difficult for small borrowers to get loans for their two-wheeler purchase.

Một cuộc khủng hoảng tại một công ty tài chính phi ngân hàng lớn IL&FS vào tháng trước cũng đem tới điềm xấu cho ngành công nghiệp xe hai bánh, phần lớn phụ thuộc vào bóng của các cơ sở ngân hàng để thúc đẩy tăng trưởng. Sự kiện tại IL&FS trong hai tuần vừa qua đã khuấy động những lo ngại về các hạn chế đường pháp lý trong ngành khiến cho người vay nhỏ khó có thể vay tiền để mua xe hai bánh.

“Banks have not been comfortable in financing the bottom-end of the two-wheeler market and may concentrate on premium motorcycles,” Kotak said, adding that it expects volume growth in the two-wheeler industry to slow down “significantly” over the next two years.

“Các ngân hàng đã không được thoải mái trong việc tài trợ cho phần đáy của thị trường xe hai bánh và có thể sẽ tập trung vào xe máy cao cấp”, Kotak nói thêm rằng họ dự kiến tăng trưởng khối lượng trong ngành công nghiệp xe hai bánh sẽ chậm lại “đáng kể” trong hai năm tới.

Shares of Hero MotoCorp and smaller rival Bajaj Auto have already lost 25% and 23%, respectively, so far this year. On Monday, Hero MotoCorp gained 5.1% in Mumbai trading, while Bajaj Auto closed up 1.2%. The benchmark S&P BSE Sensex gained 0.3%.

Cổ phiếu của Hero MotoCorp và đối thủ nhỏ hơn Bajaj Auto đã mất lần lượt 25% và 23%, cho đến thời điểm này trong năm. Vào hôm thứ Hai vừa qua, [giá cổ phiếu] Hero MotoCorp đã tăng 5.1% tại Mumbai, trong khi Bajaj Auto đóng cửa tăng 1.2%. Chỉ số S&P BSE Sensex tiêu chuẩn tăng 0,3%.

In a bid to stir demand, Bajaj Auto last week launched a new discount plan that offered customers five years of free insurance cover for own damage, five free services, and five years of free warranty on certain motorcycles at no additional cost.

Trong một nỗ lực để kích cầu, Bajaj Auto tuần trước đã đưa ra một kế hoạch giảm giá mới cho khách hàng với 5 năm bảo hiểm miễn phí cho thiệt hại của xe, 5 dịch vụ miễn phí và 5 năm bảo hành miễn phí trên một số dòng xe máy mà không mất thêm chi phí.

Rakesh Sharma, chief commercial officer at Bajaj Auto, said the discounts were intended to fuel the festive demand that begins later this month, when consumers spend on everything from electronics to jewelry to cars.

Rakesh Sharma, giám đốc thương mại tại Bajaj Auto, cho biết việc giảm giá được dự định để thúc đẩy nhu cầu [mua sắm mùa] lễ hội bắt đầu vào cuối tháng này, khi người tiêu dùng chi tiêu vào mọi thứ từ đồ điện tử đến đồ trang sức cho tới xe hơi.

To be sure, ahead of the festive season, Hero MotoCorp and Bajaj Auto saw their highest-ever monthly sales in September, as dealers stocked up inventory. Bajaj Auto reported a 17% increase in September sales, while Hero MotoCorp saw a 7% rise.

Để chắc chắn, trước mùa lễ hội, Hero MotoCorp và Bajaj Auto đã chứng kiến doanh thu hàng tháng cao nhất trong tháng 9, khi các đại lý tích trữ hàng tồn kho. Bajaj Auto báo cáo mức tăng 17% trong doanh thu tháng 9, trong khi Hero MotoCorp tăng 7%.

The demand is getting “muted” in the near term, Bajaj Auto’s Sharma told television channel CNBC TV18. However, he expects demand to revive in the next 9 to 12 months when credit availability eases.

Thị trường đang “im hơi lặng tiếng” trong thời gian gần đây, Sharma của Bajaj Auto nói với kênh truyền hình CNBC TV18. Tuy nhiên, ông hy vọng nhu cầu sẽ phục hồi trong 9 đến 12 tháng tới khi tín dụng trở nên dễ dàng hơn.

“The demography and the need for personal mobility in the face of failing public transport is a stronger driver.”

Nhân khẩu học và nhu cầu di chuyển cá nhân khi đối trong khi giao thông công cộng thất bại là một động lực mạnh mẽ.”

Source: https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Honda-steps-up-investment-in-India-scooter-plant2

WORD BANK:

step up (v): đẩy mạnh

amid /əˈmɪd/ [C1] (pre): trong bối cảnh

shrink /ʃrɪŋk/ [B2] (v): thu hẹp, giảm

giant /ˈdʒaɪ.ənt/ [B1] (n): gã khổng lồ

take a beating (expression): bị tác động mạnh (tác động xấu)

erstwhile /ˈɜːst.waɪl/ (adj): trước đó

offset /ˌɒfˈset/ [C2] (v): bù đắp

come into effect (v): có hiệu lực (luật, quy định)

aggravate /ˈæɡ.rə.veɪt/ (v): làm nghiêm trọng thêm, làm xấu thêm

meltdown /ˈmelt.daʊn/ (n): cuộc khủng hoảng

cast a pall over (idiom): phủ khăn tang lên cái gì, đem tới điềm xấu cho cái gì

curb /kɜːb/ [C2] (v, n): hạn chế

respectively /rɪˈspek·tɪv·li/ (adv): tương ứng, lần lượt

benchmark /ˈbentʃ.mɑːk/ (n): tiêu chuẩn

fuel /ˈfjuː.əl/ [B1] (v): thúc đẩy

festive /ˈfes.tɪv/ (adj): thuộc về lễ hội

stock up (v): tích trữ

inventory /ˈɪn.vən.tər.i/ (n): hàng tồn kho

demography /dɪˈmɒɡ.rə.fi/ (n): nhân khẩu học

driver (n): động lực

TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC TẠI: https://short2win.net/1f4LYe

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead