Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateHow much is the FIFA World Cup trophy worth and who was...

How much is the FIFA World Cup trophy worth and who was Jules Rimet

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

The FIFA World Cup has a rich history that is as riveting as the many contests it has witnessed. Amid all the bravery, heartbreak and jubilation, the World Cup trophy itself has a fascinating story to tell.

 

The most iconic trophy in all sport that is instantly recognised all across the globe has lived a tumultuous existence. In fact, the trophy itself is not even 50 years old, even though the World Cup was first played in 1930.

 

To know more about the trophy, we need to go all the back to the inaugural World Cup in Uruguay.

 

Jules Rimet Trophy (1930-1970)

The first football World Cup was held in Uruguay in 1930 and was made possible due to the efforts of Jules Rimet.

 

Rimet was the third president of FIFA and was instrumental in making the dream of a World Cup a reality. The trophy was created by French sculptor Abel Lafleur, 35cm in height and weighing 3.8kg. It was constructed with gold-plated sterling silver.

 

The trophy design featured a gold statuette of Nike – the Greek goddess of victory. Originally, the trophy was simply called ‘Victory’, and more popularly as the World Cup or Coupe du Monde.

 

In 1946, it was renamed the Jules Rimet Trophy in honour of the president. That the trophy survived was a miracle in itself. During World War II, the trophy was held by 1938 champions Italy. Italian vice-president of FIFA, Ottorino Barassi, took it upon himself to ensure the safety of the trophy, secretly removing it from the vault of a bank in Rome and hiding it in a shoebox under his bed during the entirety of the war.

 

A replica of the Jules Rimet trophy – Bản sao của chiếc cúp Jules Rimet

Trophy stolen

Just four months before the 1966 World Cup in England, the trophy was stolen while on exhibition at the Methodist Central Hall in Westminster. Law enforcement agencies, including Scotland Yard, tried their best to recover the item but to no avail. One week after the theft, the trophy was randomly found wrapped in newspaper lying next to a parked car by a dog named Pickles who was out on a walk with his owner.

 

Pickles became a national hero, received a medal and reward for the discovery. Thanks to the heroic canine, England captain Bobby Moore got to lift the original Jules Rimet Trophy at Wembley Stadium after defeating West Germany in the final.

 

Trophy stolen again

Brazil won the World Cup for the third time in 1970 and were awarded the Jules Rimet Trophy permanently, as was the rule at the time. However, the original trophy was stolen for a second time in 1983 from the Brazilian Football Confederation headquarters in Rio de Janeiro and has never been recovered.

 

A dog named Pickles became a celebrity in England after he found the Jules Rimet – Một chú chó tên Pickles đã trở nên nổi tiếng ở Anh sau khi tìm thấy cúp Jules Rimet.

FIFA World Cup Trophy (1974 – present)

After Brazil won the trophy permanently, a replacement was commissioned for the 1974 World Cup. Italian artist Silvio Gazzaniga’s submission was accepted. The trophy design sees human figures spiral up towards a golden replica of the world. The trophy is hollow on the inside.

 

Following the debacle involving the Jules Rimet Trophy, it was decided that the original FIFA World Cup trophy can’t be won outright anymore.

 

It remains in FIFA’S possession at its Zurich headquarters and is taken out only for trophy tours, World Cup main draws and the final presentation. Winners of each World Cup are handed a gold-plated bronze replica, known as the World Cup Winners’ Trophy. They get to keep the replica.

 

How much does the World Cup trophy weigh?

The FIFA World Cup trophy is 6.175kg of 18 carat gold. It stands 36.5cm tall and has a circular base that is 13cm in diameter.

 

How much is it worth?

The value of the gold in the World Cup trophy itself is worth $250,000, according to current gold rates. Four years back, the original Fifa World Cup trophy was said to be worth $20 million according to some estimates, making it easily the most valuable trophy in sport.

 

Source: https://www.thenationalnews.com/fifa-world-cup-2022/2022/10/06/how-much-is-the-fifa-world-cup-trophy-worth-and-who-was-jules-rimet/#:~:text=How%20much%20does%20the%20World,that%20is%2013cm%20in%20diameter.

WORD BANK:

riveting /ˈrɪv.ɪ.tɪŋ/ (adj): vô cùng hấp dẫn

bravery /ˈbreɪ·və·ri (n): sự quả cảm

heartbreak /ˈhɑːt.breɪk/ (n): đau lòng

jubilation /ˌdʒuː.bəlˈeɪ.ʃən/ (n): niềm hân hoan

trophy /ˈtrəʊ.fi/ [B2] (n): cúp

iconic /aɪˈkɒn.ɪk/ (adj): mang tính biểu tượng

tumultuous /tʊˈmʌl·tʃu·əs/ (adj – formal): đầy biến động

inaugural /ɪˈnɔː.ɡjə.rəl/ (adj): đầu tiên, khai mạc

instrumental in sth /ˌɪn.strəˈmen.təl/ (adj): vô cùng quan trọng trong việc hình thành/tạo nên cái gì

sculptor /ˈskʌlp.tər/ (n): nhà điêu khắc

gold-plated /ˌɡəʊldˈpleɪ.tɪd/ (adj): mạ vàng

sterling silver /ˈstɜr·lɪŋ ˈsɪl·vər/ (n): một hợp kim bạc chứa 92,5% bạc nguyên chất và 7,5% các kim loại khác (thường là đồng)

statuette /ˌstætʃ.uˈet/ (n): tượng nhỏ

goddess /ˈɡɒd.es/ (n): nữ thần

in honour of sb /ˈɒn.ər/ [B2] (pre): để vinh danh ai đó

miracle /ˈmɪr.ə.kəl/ [B2] (n): điều kỳ diệu

take it upon oneself to do sth (idiom): tự mình nhận trách nhiệm làm gì

vault /vɒlt/ (n): hầm (cất trữ)

replica /ˈrep.lɪ.kə/ (n): bản sao

to no avail (idiom): vô ích

heroic /hɪˈroʊ·ɪk/ (adj): thuộc về/mang tính anh hùng

canine /ˈkeɪ.naɪn/ (n): chú chó

defeat /dɪˈfiːt/ [B1] (v): đánh bại

permanently /ˈpɜː.mə.nənt.li/ [B2] (adv): vĩnh viễn

submission /səbˈmɪʃ.ən/ (n): bài dự thi

spiral /ˈspaɪə.rəl/ (n, adj): xoắn ốc

hollow /ˈhɒl.əʊ/ [C2] (adj): rỗng

debacle /deɪˈbɑː.kəl/ (n): sự thất bại (của 1 tổ chức)

outright /ˌaʊtˈraɪt/ (adv): hoàn toàn

possession /pəˈzeʃ.ən/ [C2] (n): sở hữu

draw /drɔː/ (n): bốc thăm

estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ [B2] (n): ước tính, ước lượng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular