Thứ Sáu, Tháng Năm 24, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelC1 - AdvancedIconic images from the September 11 attacks and their aftermath

Iconic images from the September 11 attacks and their aftermath

[Reading level: C1 – Advanced]

September 11, 2001 – American Airlines Flight 11 was hijacked by five al Qaeda terrorists led by Mohamed Atta and was deliberately crashed into the North Tower (on the right) of the World Trade Center at 8:46am local time.

 

Another five al Qaeda hijackers then flew United Airlines Flight 175 into the South Tower – with its impact creating the fireball seen on the left – at 9:30am.

 

Crew and passengers on United Airlines Flight 93 successfully resisted a similar hijacking attempt and the plane was forced to crash into a field in rural Pennsylvania at 10:03am.

 

In total, the September 11 attacks claimed the lives of 2,977 people, in addition to the deaths of the 19 hijackers.

 

Falling man

The iconic “falling man” image captured by Associated Press photographer Richard Drew. – Bức ảnh “người đàn ông rơi” mang tính biểu tượng được nhiếp ảnh gia Richard Drew của hãng AP chụp lại.

The photo of a man either falling from an escape attempt or jumping to escape a slower death at the top of the smouldering, crumbling North Tower is one of the most extraordinary images of 9/11.

 

In the picture, the man departs from this world like an arrow. Although he has not chosen his fate, he appears to have, in his last instants of life, embraced it. If he were not falling, he might very well be flying. He appears relaxed, hurtling through the air. He appears comfortable in the grip of unimaginable motion. He does not appear intimidated by gravity’s divine suction or by what awaits him. His arms are by his side. His left leg is bent at the knee, almost casually. His white shirt, or jacket, is billowing free. His black high-tops are still on his feet. In all the other pictures, the people who did what he did – jumped – appear to be struggling against their fates.

 

Attack on the Pentagon

Five al Qaeda hijackers flew American Airlines Flight 77 into the west side of the Pentagon housing the US Department of Defense in Arlington, Virginia, at 9:37am. The plane penetrated three of the Pentagon’s five rings, killing more than 100 people inside the building as well as everyone onboard the flight.

 

Covered in dust

Debris from the collapse of the Twin Towers blanketed Lower Manhattan. The toxic dust is estimated to have made more than 18,000 people ill since 9/11.

 

Firefighters, police, doctors, paramedics and other emergency workers rushed to the World Trade Center as soon as the first plane hit. It is still the deadliest single event for emergency services in US history, with 441 first responders dying in their efforts to save lives.

 

Man covered with ashes assisting a woman walking and holding a particle mask to her face, following the September 11th terrorist attack on the World Trade Center. – Người đàn ông phủ đầy tro bụi hỗ trợ một phụ nữ vừa đi vừa ôm khẩu trang vào mặt, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới.

View from space

A view from NASA’s Landsat 7 satellite shows smoke billowing up above New York City in the aftermath of the destruction of the Twin Towers.

 

Rubble smoulders

The South Tower crashed to the ground at 9:59am after fire ripped through it for 56 minutes. The North Tower collapsed at 10:28am after burning for 102 minutes. Debris from the collapsing North Tower hit the nearby, smaller 7 World Trade Center building, starting fires that eventually caused the building also to collapse.

 

Tribute in Light

This installation of 88 searchlights projected into the sky in two blue columns representing the Twin Towers started as a temporary act of remembrance in 2002 – but has now become an annual event to mark the anniversary.

 

The beams of light can be seen throughout New York City and in most of the suburbs of Long Island and northern New Jersey on clear nights.

 

Freedom Tower

The first cornerstone of the replacement for the Twin Towers, officially known as One World Trade Center, was set down in July 2004 – and the skyscraper opened in November 2014.

 

Source: https://www.france24.com/en/americas/20210908-iconic-images-from-the-september-11-attacks-and-their-aftermath

WORD BANK:

terrorist /ˈter·ə·rəst/ [B2] (n): kẻ khủng bố

deliberately /dɪˈlɪb.ər.ət.li/ [B2] (adv): cố tình

hijacker /ˈhaɪ.dʒæk.ər/( n): không tặc

crew /kruː/ [B1] (n): phi hành đoàn

resist /rɪˈzɪst/ [C1] (v): kháng cự

claim the life/lives of sb (v): cướp đi sinh mạng của ai

smouldering /ˈsməʊl.də.rɪŋ/ (adj): cháy âm ỉ

crumbling /ˈkrʌm.bə.lɪŋ/ (adj): đổ nát, co rúm lại

depart from this world (idiom): rời khỏi thế giới này, qua đời

arrow /ˈær.əʊ/ (n): mũi tên

instant /ˈɪn.stənt/ (n): khoảnh khắc

embrace /ɪmˈbreɪs/ [C1] (v): đón chào, tận hưởng

hurtle /ˈhɜː.təl/ (v): lao nhanh qua cái gì

intimidated /ɪnˈtɪm.ɪ.deɪ.tɪd/ (adj): sợ hãi

divine /dɪˈvaɪn/ (adj): thuộc về thần thánh

suction /ˈsʌk.ʃən/ (n): sức hút

high-tops /ˈhɑɪˌtɑps/ (n): đôi giày cổ cao

penetrate /ˈpen.ə.treɪt/ (v): xuyên thủng

debris /ˈdeb.riː/ (n): mảnh vỡ

paramedic /ˌpær.əˈmed.ɪk/ (n): nhân viên cứu thương

in the aftermath of sth (pre): sau, và là hệ quả của cái gì

rip through sth (v): phá hủy cái gì một cách nhanh chóng

project /prəˈdʒekt/ (v): chiếu (đèn)

remembrance /rɪˈmem·brəns/ (n): sự tưởng nhớ

beam /biːm/ (n): chùm

cornerstone /ˈkɔː.nə.stəʊn/ (n): nền móng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular