India’s Statue of Unity is so big you can see it from space

0
981

The world’s tallest statue, which towers over the Narmada river in western India, cost a mammoth $430 million (Rs3,000 crore) to build. The 182-metre structure has now earned a rare bragging right: It is visible from space.

Bức tượng cao nhất thế giới, hiện ra trên bờ sông Narmada ở phía tây Ấn Độ, có chi phí xây dựng lên tới 430 triệu đô la (3.000 crore – tương đương 10 nghìn tỷ VNĐ). Công trình cao 182 mét hiện đã có quyền khoe khoang: Người ta có thể nhìn thấy nó từ vũ trụ

Commercial satellite network Planet has tweeted an oblique satellite image of the Statue of Unity, captured on Nov. 15, clearly showing the structure looming over the riverside landscape.

Mạng lưới vệ tinh thương mại Planet đã đưa ra một hình ảnh vệ tinh chụp nghiêng Tượng Thống nhất, được chụp vào ngày 15 tháng 11, cho thấy rõ công trình này hiện ra lờ mờ ven sông.

The statue, dedicated to India’s first home minister Sardar Vallabhai Patel, is built on an island in the state of Gujarat. It was inaugurated by prime minister Narendra Modi on Oct. 31, Patel’s 143rd birth anniversary.

Bức tượng, dành để tưởng niệm bộ trưởng người bản địa đầu tiên của Ấn Độ Sardar Vallabhai Patel, được xây dựng trên một hòn đảo ở bang Gujarat. Bức tượng được khánh thành bởi thủ tướng Narendra Modi vào ngày 31 tháng 10, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 143 của Patel.

Ever since its commissioning, the bronze-clad statue came under heavy criticism for being a waste of taxpayer money. Most of the funds came from the Indian government and public sector companies such as the Indian Oil Corporation and the Oil and Natural Gas Corporation.

Kể từ khi công trình được khởi công, bức tượng ốp đồng này đã bị chỉ trích nặng nề vì lãng phí tiền của người nộp thuế. Hầu hết kinh phí xây dựng đến từ chính phủ Ấn Độ và các công ty thuộc khu vực công như Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ và Tập đoàn Dầu khí tự nhiên.

The statue is nearly 100 feet taller than the Spring Temple Buddha in China – the second tallest statue in the world now. It’s also twice as tall as New York’s Statue of Liberty.

Bức tượng này cao hơn gần 100 feet so với tượng Trung Nguyên Đại Phật ở Trung Quốc – bức tượng cao thứ hai trên thế giới hiện nay. Bức tượng của Ấn Độ cũng cao gấp đôi Tượng Nữ thần Tự do ở New York.

Source: https://qz.com/india/1466321/modis-statue-of-unity-in-india-is-visible-from-space/

WORD BANK:

tower /taʊər/ (v): hiện ra

brag /bræɡ/ (v): khoe khoang

oblique /əˈbliːk/ (adj): nghiêng, chéo, xiên

loom /luːm/ [C2] (v): hiện ra lờ mờ

dedicate to sb/sth /ˈded.ɪ.keɪt/ [C1] (v): dành cho ai/cái gì

inaugurate /ɪˈnɔː.ɡjə.reɪt/ (v): khánh thành

commission /kəˈmɪʃ.ən/ (v): khởi công

clad /klæd/ (v):


ỦNG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead