Indonesia sinks 86 Vietnamese fishing boats

0
2154

Indonesia has destroyed hundreds of foreign boats caught illegally fishing in its waters; 86 of these were Vietnamese.

Indonesia đã phá hủy hàng trăm tàu thuyền nước ngoài bị bắt do đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của họ; 86 trong số đó là của Việt Nam.

Indonesian authorities on Monday scuttled 125 foreign vessels at 11 different locations in the country as part of greater efforts to prevent illegal poaching in its waters, The Star Online reported Thursday.

Các nhà chức trách Indonesia hôm thứ Hai đã đánh chìm 125 tàu thuyền nước ngoài tại 11 địa điểm khác nhau ở Indonesia như là một phần trong nỗ lực lớn hơn để ngăn chặn nạn săn trộm trong vùng biển của họ, The Star Online đưa tin hôm thứ Năm.

Among the sunk vessels were 86 Vietnamese-flagship boats, 14 from the Philippines and 20 Malaysian.

Trong số các tàu bị đánh chìm có 86 tàu mang cờ của Việt Nam, 14 tàu từ Philippines và 20 tàu của Malaysia.

Indonesia’s Maritime Affairs and Fisheries Ministry spokeswoman Lily Pregiwati was quoted as saying the operation had not been announced earlier to avoid “straining relations” with neighboring countries.

Trích lời Phát ngôn viên của Bộ Thủy sản và Hàng hải Indonesia, Lily Pregiwati, hành động [phá hủy tàu] này đã không được công bố trước đó để tránh các “căng thẳng trong quan hệ” với các nước láng giềng.

The Indonesian government has said that illegal fishing is threatening the local fishing industry.

Chính phủ Indonesia cho rằng đánh bắt cá bất hợp pháp đang đe dọa ngành đánh cá địa phương.

Vietnam has several times called on Indonesia not to use violations against Vietnamese fishing boats and fishermen in a way that goes against the strategic partnership between the two countries.

Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi Indonesia không sử dụng bạo lực đối với tàu thuyền đánh cá và ngư dân Việt Nam theo cách đi ngược lại quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Earlier this year, in a meeting with Indonesian President Joko Widodo in India, Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc had expressed his hope that Indonesia would reconsider its policy of destroying foreign boats caught fishing illegally in its waters.

Đầu năm nay, trong một cuộc họp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở Ấn Độ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ hy vọng rằng Indonesia sẽ xem xét lại chính sách phá hủy tàu thuyền nước ngoài đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của mình.

The controversial policy, enforced since President Joko Widodo took office in 2014, is part of Indonesia’s tough measures to tackle what it says is a long-standing issue. So far, 488 fishing boats have been destroyed, many of them from Vietnam, Thailand, the Philippines, Malaysia and China.

Chính sách gây tranh cãi, được thi hành kể từ khi Tổng thống Joko Widodo nhậm chức vào năm 2014, là một phần của các biện pháp khắc nghiệt của Indonesia để giải quyết điều mà họ nói là một vấn đề lâu dài. Cho đến nay, 488 tàu đánh cá đã bị phá hủy, trong đó nhiều tàu từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia và Trung Quốc.

The Indonesian government last month released 42 Vietnamese fishermen after detaining them for more than three months.

Chính phủ Indonesia tháng trước đã thả 42 ngư dân Việt Nam sau khi giam giữ họ trong hơn ba tháng.

Vietnam’s Fisheries Resources Surveillance Department has said it is trying to raise awareness of maritime boundaries and international maritime laws among its fishermen. It is also conducting frequent patrols to prevent potential violations.

Tổng cục Thủy sản của Việt Nam cho biết họ đang cố gắng nâng cao nhận thức của ngư dân về ranh giới hàng hải và luật hàng hải quốc tế. Họ cũng đang tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên để ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra.

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/indonesia-sinks-86-vietnamese-fishing-boats-3797210.html

WORD BANK:

(the) authorities /ɔːˈθɒr.ə.tis/ (n – plural): nhà chức trách

scuttle /ˈskʌt.əl/ (v): đánh chìm

vessel /ˈves.əl/ (n): tàu thuyền

poach /pəʊtʃ/ (v): săn trộm

quote /kwəʊt/ [C1] (v): trích lời, dẫn lời

call on sb to do sth [C1] (v): kêu gọi ai làm gì

controversial /ˌkɒn.trəˈvɜː.ʃəl/ [B2] (adj): gây tranh cãi

enforce /ɪnˈfɔːs/ [C1] (v): thi hành (chính sách)

take office (v): nhậm chức

detain /dɪˈteɪn/ (v): giam giữ

boundary /ˈbaʊn.dər.i/ [C1] (n): ranh giới, biên giới

conduct /kənˈdʌkt/ [B2] (v): tiến hành

patrol /pəˈtrəʊl/ (n): tuần tra

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/qzde


ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead