Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateInside Singapore's mosquito factory

Inside Singapore’s mosquito factory

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

With over 10,000 dengue cases in the first five months of this year, Timothy Goh takes a look inside the National Environment Agency’s (NEA) mosquito factory, where Wolbachia-Aedes mosquitoes are bred to help fight dengue.

 

Project Wolbachia involves the release of male mosquitoes infected with the Wolbachia bacteria to control the population of Aedes aegypti mosquitoes, which spread dengue. The bacteria is found in many insects, but not in the Aedes aegypti mosquito.

 

 

When the male Wolbachia-Aedes mosquitoes mate with female Aedes aegypti mosquitoes that do not carry the bacteria, the resulting eggs do not hatch. This reduces the number of Aedes mosquitoes. Male Wolbachia-Aedes mosquitoes do not bite or transmit disease.

 

The Wolbachia-Aedes mosquitoes are bred at NEA’s facility in Ang Mo Kio.

 

How mozzies are made

1. Adult Wolbachia-Aedes mosquitoes mate in the facility’s insectary and lay eggs.

 

2. The minuscule eggs, the size of small black dots, are collected and stored on pieces of paper and kept until it is time to produce more mosquitoes. About 36 million eggs are kept on standby in the facility’s “egg bank”.

 

3. Once the eggs are submerged in water, they hatch into larvae within half an hour.

 

4. The larvae are counted using an automatic counter, kept in trays and fed with modified fish food until they turn into pupae.

 

5. Pupae are sorted by sex, with only the males kept for release. To be extra safe, sorted mosquitoes are given a small dose of X-ray radiation, rendering any females that may have slipped through infertile, so that they cannot reproduce.

 

 

6. The pupae are kept in tubes where they grow into adults. The tubes are then brought to estates around Singapore, where the mosquitoes are released.

 

Source: https://www.straitstimes.com/singapore/health/fighting-dengue-what-is-project-wolbachia-and-how-are-mosquitoes-made

WORD BANK

dengue /ˈdeŋ.ɡi/ (n): sốt xuất huyết

case /keɪs/ [B1] (n): ca bệnh

breed /briːd/ [B2] (v): nuôi dưỡng, sinh sản

infect /ɪnˈfekt/ [C2](v): nhiễm bệnh

bacteria /bækˈtɪə.ri.ə/ (plural) (n): vi khuẩn

population /ˌpɒp.jəˈleɪ.ʃən/ [B2] (n): quần thể

spread /spred/ (v): lan truyền

insect /ˈɪn.sekt/ [A2] (n): côn trùng

mate /meɪt/ (v): giao phối

hatch /hætʃ/ (v): nở (trứng)

transmit /trænzˈmɪt/ [C2] (v): truyền bệnh

facility /fəˈsɪl.ə.ti/ [B1] (n): cơ sở

insectary (n): phòng thí nghiệm nghiên cứu sâu bọ

lay /leɪ/ [B2] (v): đẻ trứng

minuscule /ˈmɪn.ə.skjuːl/ (adj): cực nhỏ

produce /prəˈdʒuːs/ (v): sản sinh

on standby (idiom): ở chế độ chờ

submerge /səbˈmɜːdʒ/ (v): ngâm

larvae /ˈlɑː.və/ (plural) (n): ấu trùng

count /kaʊnt/ [B1] (v): đếm

tray /treɪ/ [B2](n): khay

genetically modified /dʒəˌnet.ɪ.kəl.i ˈmɒd.ɪ.faɪd/ [C1] (adj): biến đổi gen

pupae /ˈpjuː.pə/ (plural) (n): nhộng

sort /sɔːt/ [B2] (v): phân loại

dose /dəʊs/ [B2] (n): liều lượng

radiation /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/ [C1] (n): bức xạ

render /ˈren.dər/ [C2] (v): khiến, làm cho

slip /slɪp/ [C2] (v): trượt qua

infertile /ɪnˈfɜː.taɪl/ (adj): vô sinh

estate /ɪˈsteɪt/ [B2] (n): khu dân cư


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular