Internet remains sluggish in Vietnam as undersea cable repair delayed

0
1132

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Repair of the disaster-prone AAG undersea cable will take an extra four days to complete, so Vietnamese internet users will continue experiencing sluggish speeds.

 

The operator of the Asia America Gateway (AAG) cable has notified local service providers that the repairs would be completed this Saturday (June 6), instead of Tuesday as originally planned.

 

The cable had suffered a disruption on May 14.

 

They said the reason for the delay that was that technicians had found a new rupture with the undersea cable, said a local internet service provider.

 

Earlier, many Vietnamese internet users had complained about sluggish internet speed as the AAG cable connecting Vietnam and Hong Kong experienced a technical problem on a branch around 107 kilometers off the beach town of Vung Tau in southern Vietnam.

 

Then, the cable operator said repair work on the faulty section began May 28 and was set to finish on June 2.

 

The Asia Pacific Gateway (APG) undersea cable that links Vietnam with its neighbors in the Asia-Pacific region also broke down on May 24, worsening internet speed in Vietnam. No information has been released on repairs for this cable. It runs for around 10,400 km, with connection points in mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam. Officially launched in December 2016, it is capable of providing bandwidths of up to 54 Tbps (Terabit per second).

 

Vietnam has six submarine cable systems and a 120 gigabit channel that runs overland through China.

 

Connected in November 2009, the $560-million AAG handles more than 60 percent of the country’s international Internet traffic. The cable runs more than 20,000 kilometers (12,420 miles), connecting Southeast Asia with the U.S., passing through Brunei, Hong Kong, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

 

But it has experienced frequent ruptures and repairs, affecting services in Vietnam, where more than 64 percent of the population is online.

 

Source: https://e.vnexpress.net/news/news/internet-remains-sluggish-in-vietnam-as-undersea-cable-repair-delayed-4109287.html?fbclid=IwAR1fwo0wygbLXE937GsCOpjF4xDOBbt62KSXs9hT7n-ZWcJXl5fH5hBRmmE

WORD BANK:

disaster-prone /dɪˈzɑː.stər prəʊn/ (adj): dễ bị tác động, mong manh

sluggish /ˈslʌɡ.ɪʃ/ (adj): chậm chạp, ì ạch

originally /əˈrɪdʒ.ən.əl.i/ [B2] (adv): ban đầu

disruption /dɪsˈrʌp.ʃən/ [C1] (n): sự gián đoạn

rupture /ˈrʌp.tʃər/ (n, v): vết đứt, vỡ, làm đứt, làm hỏng

branch /brɑːntʃ/ [B2] (n): nhánh

faulty /ˈfɒl.ti/ [B2] (adj): bị lỗi

be set to do sth (v): dự kiến sẽ làm gì (trong tương lai)

bandwidth /ˈbænd.wɪtθ/ (n): băng thông

submarine /ˌsʌb.məˈriːn/ (adj): ngầm dưới biển

channel /ˈtʃæn.əl/ [C2] (n): kênh truyền dẫn thông tin

handle /ˈhæn.dəl/ [B1] (v): xử lý

internet traffic /ˈɪn.tə.net ˈtræf.ɪk/ (n): lưu lượng truy cập Internet


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here