Iran appears to build fake aircraft carrier as tensions with US grow

0
858
In this Sunday, June 7, 2020 satellite photo a fake aircraft carrier is seen off the coast of Bandar Abbas, Iran. (Satellite image ©2020 Maxar Technologies via AP)- Chủ Nhật vừa rồi, ngày 7 tháng 4, 2020, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một chiếc tàu sân bay giả ngoài khơi Bandar Abbas, Iran

[Reading level: C1 – Advanced]

Iran appears to have built a fake aircraft carrier off its southern coast for potential live-fire drills amid ongoing tensions with the U.S., satellite images showed Tuesday.

 

The apparent mock-up resembles the Nimitz-class carriers that the U.S. Navy routinely sails into the Persian Gulf from the Strait of Hormuz, where 20 percent of all the world’s oil passes through.

 

While not yet acknowledged by Iranian officials, the replica‘s appearance suggests Iran’s paramilitary Revolutionary Guard is preparing an encore of a similar mock-sinking it conducted in 2015.

 

The replica’s appearance comes as Iran announced Tuesday it will execute a man it accused of sharing details on the movements of the Guard’s Gen. Qassem Soleimani, who was killed in a U.S.-authorized drone strike in Baghdad earlier this year.

 

The replica carries 16 mock-ups of fighter jets on its deck, according to satellite photos taken by Maxar Technologies. The vessel appears to be some 650 feet long and 160 feet wide.

 

The mock-up, which defense and intelligence analysts first noticed in January, resembles a similar one used in February 2015 during a military exercise called “Great Prophet 9.” During that drill, Iran swarmed the fake aircraft carrier with speedboats firing machine guns and rockets. Surface-to-sea missiles later targeted and destroyed the fake carrier.

 

Revolutionary Guard Gen. Qassem Soleimani, center, attends a meeting in Tehran, Iran. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)- Tướng Vệ binh Cách mạng Qassem Soleimani (ở giữa) tham dự một cuộc họp ở thủ đô Tehran, Iran.

But that drill came as Iran and world powers were in negotiations over Tehran’s nuclear program. President Trump unilaterally withdrew America from the accord in May 2018. Since then Iran has abandoned nearly every tenant of the agreement, though it still allows U.N. inspectors access to its nuclear sites.

 

Tensions ramped up to new heights last summer amid a series of attacks and incidents between Iran and the U.S. They reached a crescendo with the Jan. 3 strike near Baghdad International Airport that killed Soleimani, Iran’s top general.

 

Iran retaliated for Soleimani’s killing with a ballistic missile strike Jan. 8 targeting U.S. forces in Iraq, an assault that left over 100 American troops with serious brain injuries. That same day, the Guard accidentally shot down a Ukrainian jetliner in Tehran, killing 176 people.

 

Source: https://www.foxnews.com/world/iran-fake-aircraft-carrier

WORD BANK:

aircraft carrier /ˈerkræft kæriər/ (n): tàu sân bay

live-fire drill /laɪv ˈfaɪər drɪl / (n): cuộc diễn tập bắn đạn thật

amid /əˈmɪd/ [C1] (prep): giữa, trong lúc, trong bối cảnh

ongoing /ˈɑːnɡəʊɪŋ/ [C2] (adj): đang tiếp diễn

tension /ˈtenʃn/ [B2] (n): căng thẳng

mock-up /ˈmɑːk ʌp/ (n): bản sao, mô hình

resemble /rɪˈzembl/ [C1] (v): giống với

acknowledge /əkˈnɑːlɪdʒ/ [C1] (v): thừa nhận, xác nhận

replica /ˈreplɪkə/ (n): bản sao y hệt

paramilitary /ˌpærəˈmɪləteri/ (adj): bán quân sự

execute /ˈeksɪkjuːt/ [C2] (v): hành quyết, xử tử

intelligence /ɪnˈtelɪdʒəns/ (n): tình báo

speedboat /ˈspiːdbəʊt/ (n): xuồng cao tốc

swarm with something (phrasal verb): bao vây, bao xung quanh

negotiation /nɪˌɡəʊʃiˈeɪʃn/ [C1] (n): cuộc đàm phán

uniterally /ˌjuːnɪˈlætrəli/ (adv): đơn phương

accord /əˈkɔːrd/ (n): thỏa thuận, hiệp ước

ramp up (phrasal verb): tăng lên

crescendo /krəˈʃendəʊ/ (n): đỉnh điểm

retaliate /rɪˈtælieɪt/ (v): trả đũa, trả thù


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here