Japan acknowledges first radiation death among Fukushima workers

0
1382

Japan has acknowledged for the first time that a worker at the Fukushima nuclear power plant, destroyed by an earthquake and tsunami more than seven years ago, died from radiation exposure.

Nhật Bản đã lần đầu tiên thừa nhận một công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị phá hủy bởi một trận động đất và sóng thần hơn bảy năm trước, đã chết vì phơi nhiễm bức xạ.

A 9.0 magnitude earthquake struck in March 2011, triggering a tsunami that killed some 18,000 people and the world’s worst nuclear disaster since Chernobyl 25 years earlier.

Một trận động đất 9,0 độ richter xảy ra tháng 3 năm 2011, gây ra một cơn sóng thần đã giết chết khoảng 18.000 người và thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ thảm họa Chernobyl 25 năm trước đó.

The Health, Labour and Welfare Ministry ruled on Friday that compensation should be paid to the family of the man in his 50s who died from lung cancer, an official told Reuters by phone.

Một quan chức nói với Reuters qua điện thoại rằng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã phát biểu hôm thứ Sáu rằng tiền bồi thường sẽ được chi trả cho gia đình của người đàn ông qua đời ở độ tuổi 50 vì ung thư phổi.

The worker had spent his career working at nuclear plants around Japan and worked at the Fukushima Daiichi plant operated by Tokyo Electric Power at least twice after the March 2011 meltdowns at the station.

Người công nhân này đã dành sự nghiệp của mình làm việc tại các nhà máy hạt nhân khắp Nhật Bản và đã làm việc tại nhà máy Fukushima Daiichi do Tokyo Electric Power điều hành ít nhất hai lần sau thảm họa tháng 3 năm 2011 tại nhà máy [điện].

He was diagnosed with cancer in February 2016, the official said.

Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 2 năm 2016, viên chức này cho biết.

The ministry had previously ruled exposure to radiation caused the illnesses of four workers at Fukushima, the official said. This was the first death, he said.

Bộ này trước đó đã nói rằng việc tiếp xúc với bức xạ gây ra bệnh tật cho bốn công nhân tại Fukushima, viên chức này cho biết. Đây là ca tử vong đầu tiên, ông nói.

More than 160,000 people were forced from their homes after the meltdowns at the plant. Hundreds of deaths have been attributed to the chaos of evacuations during the crisis and because of the hardship and mental trauma refugees have experienced since then, but the government had said that radiation was not a cause.

Hơn 160.000 người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa sau cuộc khủng hoảng tại nhà máy. Hàng trăm ca hợp tử vong đã bị gây ra bởi sự hỗn loạn của cuộc di tản trong cuộc khủng hoảng này và vì những khó khăntổn thương tinh thần mà những người tị nạn phải trải qua kể từ đó, nhưng chính phủ đã nói rằng bức xạ không phải là nguyên nhân.

Tokyo Electric is facing a string of legal cases seeking compensation over the disaster.

Tokyo Electric đang đối mặt với một loạt vụ kiện pháp lý đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến thảm họa trên.

Source: https://e.vnexpress.net/news/world/japan-acknowledges-first-radiation-death-among-fukushima-workers-3804257.html

WORD BANK:

acknowledge /əkˈnɒl.ɪdʒ/ [C1] (v): thừa nhận

trigger /ˈtrɪɡ.ər/ (v): gây ra, dẫn đến

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ (n): (tiền) bồi thường

meltdown /ˈmelt.daʊn/ (n): thảm họa (hạt nhân)

be diagnosed with sth /ˈdaɪ.əɡ.nəʊzd/ (v): được chẩn đoán là mắc bệnh gì

exposure to sth /ɪkˈspəʊ.ʒər/ [C1] (n): sự tiếp xúc với cái gì

be attributed to sth /ˈæt.rɪ.bjuːtɪd/ [C2] (v): (được cho là) bị gây ra bởi cái gì

chaos /ˈkeɪ.ɒs/ [B2] (n): sự hỗn loạn

evacuation /ɪˌvækjuˈeɪʃən/ (n): cuộc di tản

crisis /ˈkraɪ.sɪs/ [B2] (n): cuộc khủng hoảng

hardship /ˈhɑːd.ʃɪp/ [C1] (n): khó khăn

mental trauma /ˈmen.təl ˈtrɔː.mə/ [C2] (n): tổn thương tinh thần

refugee /ˌref.juˈdʒiː/ [B2] (n): người tị nạn

a string of /strɪŋ/ [B2] (quant): một loạt

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PDF CỦA BÀI ĐỌC NÀY TẠI: http://vnurl.xyz/IyLSosziOA7

ỦNG HỘ TÀI CHÍNH READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm chất lượng của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0886.630.599 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 071704060005623 (Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương Thảo)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead