Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateJapan to pay at least $536 million for companies to leave China

Japan to pay at least $536 million for companies to leave China

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Japan’s government will start paying its companies to move factories out of China and back home or to Southeast Asia, part of a new program to secure supply chains and reduce dependence on manufacturing in China.

 

Fifty-seven companies including privately-held facemask-maker Iris Ohyama Inc. and Sharp Corp. will receive a total of 57.4 billion yen ($536 million) in subsidies from the government, the Ministry of Economy, Trade and Industry said Friday. Another 30 firms will receive money to move manufacturing to Vietnam, Myanmar, Thailand and other Southeast Asian nations, according to a separate announcement, which didn’t provide details on the amount of compensation.

 

The government will pay a total of 70 billion yen in this round, the Nikkei newspaper reported. The payments come from 243.5 billion yen that the government earmarked in April to reduce reliance on Chinese supply chains, with the money aimed at helping companies shift factories back home or to other nations.

 

As U.S.-China relations deteriorate and the trade war worsens, there’s been increasing discussions in the U.S. and elsewhere about how to “decouple” economies and firms from China. Japan’s decision is similar to a Taiwanese policy in 2019, which was aimed at bringing investment back home from China. So far, no other country has enacted a concrete policy to encourage the shift.

 

China is Japan’s biggest trading partner under normal circumstances and Japanese companies have massive investments there. The outbreak of the coronavirus pandemic has damaged those economic ties as well as China’s image in Japan. The government of Prime Minister Shinzo Abe has been trying for years to improve relations with China after anti-Japan riots in 2012, but the fallout from the pandemic and the ongoing territorial dispute over islands and gas fields in the East China Sea have undercut those efforts.

 

Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-18/japan-to-pay-at-least-536-million-for-companies-to-leave-china

WORD BANK:

supply chain /səˈplaɪ ˌtʃeɪn/ (n): chuỗi cung ứng

subsidy /ˈsʌb.sɪ.di/ [C1] (n): tiền trợ cấp

announcement /əˈnaʊns.mənt/ [B1] (n): thông báo

compensation /ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən/ (n): bồi thường

earmark /ˈɪə.mɑːk/ (v): dành ra

deteriorate /dɪˈtɪə.ri.ə.reɪt/ [C1] (v): xấu đi, trở nên tồi tệ hơn

decouple /ˌdiːˈkʌp.əl/ (v): tách rời

concrete /ˈkɒŋ.kriːt/ [C1] (adj): cụ thể

outbreak /ˈaʊt.breɪk/ [C2] (n): sự bùng phát

pandemic /pænˈdem.ɪk/ (n): đại dịch

ties /taɪz/ [C2] (n): mối quan hệ

riot /ˈraɪ.ət/ [C1] (n): cuộc bạo loạn

fallout /ˈfɔlˌɑʊt/ (n): tác động tiêu cực từ một hành động hoặc sự kiện

ongoing /ˈɒŋˌɡəʊ.ɪŋ/ [C2] (adj): đang diễn ra

territorial dispute /ˌter.ɪˈtɔː.ri.əl dɪˈspjuːt/ [C2] (n): tranh chấp lãnh thổ

gas field (n): mỏ khí đốt

undercut /ˌʌn.dəˈkʌt/ (v): làm hỏng


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular