Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateLegislator proposes erasing ‘China’ from Taiwan’s passport cover

Legislator proposes erasing ‘China’ from Taiwan’s passport cover

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

Taiwan’s foreign ministry is open to changes in the cover design of the country’s passport, as its official name, “Republic of China,” has become a source of confusion and debate.

 

Legislator Chung Chia-pin (鍾佳濱) of the Democratic Progressive Party (DPP) on April 20 proposed three passport designs at an interpellation session as reference for the Ministry of Foreign Affairs (MOFA). He made a case for the elimination of the word “China” on the nation’s passport to avoid misunderstandings.

 

According to the Bureau of Consular Affairs, around ten complaints related to the passport’s cover are filed every year.

 

The three different designs suggested by Chung are centered around concepts that include adopting all Chinese characters, replacing the national emblem with a map of Taiwan, and dropping Taiwan’s official English name. One of the designs incorporates the signature drink of Taiwan —bubble tea — to underscore the country’s culinary culture.

 

These alternatives are in line with the National Emblem and National Flag of the Republic of China Act and the Passport Act, Liberty Times quoted Chung as saying.

 

The lawmaker said 71 of the world’s 156 non-English speaking nations do not use English names on their passports. In another example, the passport of Switzerland features “Swiss passport” in five languages including English, German, French, Italian, and Romansh, but it does not include the country’s official name, Chung added.

 

While taking an open attitude towards a design change, Deputy Minister of Foreign Affairs Hsu Szu-chien (徐斯儉) said bipartisan consensus must be reached and public opinion heeded before the government takes action on the passport cover.

 

Current Taiwan passport – Hộ chiếu Đài Loan hiện tại

Source: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3919576?fbclid=IwAR0MPzIIODuiOivALw-i-sO6f-P83uyhrTg9MbvZo9LgIeaZfE6N5k249_w

WORD BANK:

confusion /kənˈfjuː.ʒən/ [B2[ (n): sự nhầm lẫn

legislator /ˈledʒ.ɪ.sleɪ.tər/ (n): nhà lập pháp

propose /prəˈpəʊz/ [B2] (v): đề xuất

interpellation /ɪnˌtɜː.pəˈleɪ.ʃən/ (n): cuộc họp thẩm vấn

session /ˈseʃ.ən/ (n): phiên họp

make (out) a case for sth (v): tranh luận để ủng hộ điều gì

elimination /iˈlɪm.ɪ.neɪt/ [C1] (n): sự loại bỏ

Bureau /ˈbjʊə.rəʊ/ (n): Cục

consular /ˈkɒn.sə.lə/ (adj): thuộc về lãnh sự

concept  /ˈkɒn.sept/ [B1] (n): ý tưởng

national emblem /ˈnæʃ.ən.əl ˈem.bləm/ (n): quốc huy

incorporate /ɪnˈkɔː.pər.eɪt/ [C2] (v): kết hợp

signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ (adj): đặc trưng

bubble tea /ˌbʌb.əlˈtiː / (n): trà trân châu

underscore /ˌʌn.dəˈskɔːr/ (v): nhấn mạnh

culinary /ˈkʌl.ɪ.nər.i/ (adj): ẩm thực

alternative /ɒlˈtɜː.nə.tɪv/ [B2] (n): lựa chọn thay thế

in line with (pre): phù hợp với

act  /ækt/ (n): đạo luật

bipartisan /ˌbaɪˈpɑː.tɪ.zæn/ (adj): mang tính lưỡng đảng

consensus /kənˈsen.səs/ [C2] (n): sự đồng thuận

heed /hiːd/ (v, n – formal): chú ý


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular