Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Google search engine
HomeSorted by levelB2 - Upper IntermediateMalaysian boy, 9, wins Nasa competition with toilet invention for astronauts on...

Malaysian boy, 9, wins Nasa competition with toilet invention for astronauts on the moon

[Reading level: B2 – Upper Intermediate]

A nine-year-old inventor in Malaysia has beat almost 900 rivals worldwide to come in first place in a Nasa competition to design a space toilet.

 

The Lunar Loo Challenge asked participants to design a toilet for astronauts that can operate on the moon, ahead of its next lunar mission in 2024.

 

An illustration depicting Artemis astronauts on the moon. – Hình minh họa mô tả các phi hành gia Artemis trên mặt trăng.

“Although space toilets already exist and are in use (at the International Space Station, for example), they are designed for microgravity only,” the organisation said on its website.

 

“Nasa’s Human Landing System Program is looking for a next-generation device that is smaller, more efficient, and capable of working in both microgravity and lunar gravity.”

 

Zyson Kang Zy Shun’s “Spacesuit Lunar Toilet” invention impressed judges, who awarded him the top prize in the Junior category, which saw 897 entries from children of 85 countries.

 

Zyson’s design, which can fit snugly into an astronaut’s spacesuit, does not need electricity or batteries, only requiring mechanical kinetic power. It was made with convenience in mind, he said.

 

“It works by applying a manual mechanical kinetic concept to produce a vacuum suction power to crystallise the urine and faecal matter for safe disposal.

 

“When you move your legs, the urine will flow down into a container in the astronaut’s boots,” he said. “The design does not require any electrical components, hence, minimising the potential of a malfunction in space.”

 

The primary three pupil presented his invention to the Nasa team on October 28 via a webinar.

 

Chong Soo Sheong, 43, of I-Discovery World science centre Kuala Lumpur, said Zyson’s achievement did not happen overnight.

 

“He has toiled on his design endlessly for months. There was a lot of learning process involved,” said Chong, who has been coaching Zyson.

 

“There were many ups and downs, trial and errors, as well as learning curves (*) to overcome,” he said.

 

“But I’m glad his perseverance and continuous learning enabled him to stand out on an international platform.”

 

Source: https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3108677/malaysian-boy-9-wins-nasa-competition-toilet-invention?fbclid=IwAR2Zvn5bsdoT98HLncd9kLeDpbXP1rZomP58rUwnMusAjGlDcJIn3crJt10

WORD BANK:

beat /biːt/ [B1] (v): đánh bại

rival /ˈraɪ.vəl/ [C1] (n): đối thủ

microgravity /ˈmaɪ.krəʊˈɡræv.ə.ti/ (n): vi trọng lực

award /əˈwɔːd/ [B2] (v): trao thưởng, trai giải

category /ˈkæt.ə.ɡri/ [B2] (n): hạng mục

entry /ˈen.tri/ [B1] (n): bài dự thi

snugly /ˈsnʌɡ.li/ (adv): một cách gọn gàng, thoải mái

kinetic power /kɪˈnet.ɪk paʊər/ (n): động năng cơ

vacuum /ˈvæk.juːm/ (n): chân không

suction power /ˈsʌk.ʃən paʊər/ (n): lực hút

crystallise /ˈkrɪs.təl.aɪz/ (v): kết tinh

urine /ˈjʊə.rɪn/ (n): nước tiểu

faecal /ˈfiː.kəl/ (adj): thuộc về phân

disposal /dɪˈspəʊ.zəl/ [B2] (n): sự thải bỏ

malfunction /ˌmælˈfʌŋk.ʃən/ (n): sự cố hỏng hóc

webinar /ˈweb.ɪ.nɑːr/ (n): hội thảo trên web

happen overnight [C2] (idiom): diễn ra trong một sớm một chiều

toil /tɔɪl/ (v): làm việc chăm

ups and downs /ˌʌps ən ˈdaʊnz/ (n)): thăng trầm

perseverance /ˌpɜː.sɪˈvɪə.rəns/ [C2] (n): sự kiên trì


NG HỘ READ TO LEAD!

Chào bạn! Có thể bạn chưa biết, Read to Lead là một trang giáo dục phi lợi nhuận với mục đích góp phần phát triển cộng đồng người học tiếng Anh tại Việt Nam. Chúng tôi không yêu cầu người đọc phải trả bất kỳ chi phí nào để sử dụng các sản phẩm của mình để mọi người đều có cơ hội học tập tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể, chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bạn để duy trì hoạt động của trang và phát triển các sản phẩm mới.

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi qua 1 trong 2 cách dưới đây.
– Cách 1: Chuyển tiền qua tài khoản Momo.
Số điện thoại 0947.886.865 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead
hoặc
– Cách 2: Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng VIB chi nhánh Hải Phòng
Số tài khoản: 012704060048394 (Chủ tài khoản: Nguyễn Tiến Trung)
Nội dung chuyển tiền: Ủng hộ Read to Lead

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular